SECRETARIAAT Logo 2013VRIENDENNIEUWS NR. 157

Alphen aan den Rijn, 29 februari 2024.

Beste Vrienden,

BESTUUR.

Het bestuur is zeer verheugd te melden dat de ANVR ook dit jaar weer € 2.000,– naar de clubkas heeft overgemaakt. Heel hartelijk dank daarvoor !

De contributienota´s zijn begin januari j.l. verzonden. Mocht je die nog niet voldaan hebben, dan verzoekt de penningmeester dit alsnog met spoed te doen onder vermelding van je naam. De kosten bedragen € 50,– p.p.

Het banknummer IBAN NL54 ABNA 041 069 5939 of BIC: ABNA NL2A.

VRIENDENPOST.

Van Jorine Ioannidis heeft het secretariaat een dankbetuiging ontvangen met de tekst

“Bij het afscheid van George hebben wij ondervonden dat wij omringd zijn door velen om dit grote verlies te dragen.
De enorme belangstelling bij de afscheidsdienst, de vele bloemen, de grote hoeveelheid kaarten, brieven, telefoontjes en bezoeken hebben ons diep geraakt.
Het doet ons beseffen dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor u allen heel veel betekend heeft.”

Marijke Dessing heeft laten weten dat zij vanaf nu telefonisch bereikbaar is op haar mobiele nummer 0641. 281.475. Mobiele problemen weerhouden haar er van om de evenementen te bezoeken, helaas.

Ook Anke van der Linden heeft haar vaste telefoonlijn opgeheven. Vanaf nu dus alleen nog maar onder 0651.384.054.

EVENEMENTEN

De kop er is weer af. Op vrijdag 5 januari j.l. werd het nieuwe jaar traditiegetrouw weer ingeluid met de feestelijke Nieuwjaarslunch. Na lang beraad en overleg had het bestuur toch weer gekozen voor de Hoefslag in Bosch en Duin en dat bleek gelukkig dit keer naar behoren. We genoten van heerlijke gerechten vergezeld van een uitstekend slokje.

Voorlopig moeten we wachten tot 20 maart a.s. voordat we elkaar kunnen zien bij de Architectuurtour, dit keer in Leiden. Er hebben zich tot nu toe zoveel Vrienden aangemeld, dat je alleen nog maar op de wachtlijst gezet kunt worden. Vanzelfsprekend zal Reinout Crince ons weer wijzer maken. De uitnodiging tref je bij de bijlagen.

Dan wacht ons de grote Frans Hals tentoonstelling in het Rijksmuseum op donderdag 18 april. De opzet van het dagprogramma is vergelijkbaar met dat van ons bezoek aan de Vermeer tentoonstelling van 2023. Dus Marina Marijnen, zo zeer gewaardeerd om haar deskundige inleiding, zal ook dit jaar weer aanwezig zijn.

Het zal leuk zijn om de vele portretten in een veel vlottere stijl te vergelijken met het minutieuze werk van Vermeer. Helaas zijn Maarten en Oopjen met vakantie naar Parijs vertrokken, zodat wij hen niet ook even goedendag kunnen zeggen.

De uitnodiging gaat nog een keer mee, maar als je alsnog van de partij wilt zijn dan wordt het de hoogste tijd dit bij Anton kenbaar te maken.

Relatief kort daarna, op Hemelvaartsdag, donderdag, 9 mei 2024, moeten we onze zeebenen weer van zolder halen. De Bounty vaart met, hopelijk veel, Vrienden over het IJsselmeer dus een stukje nieuw Nederland. De vorige keer was het een heel gezellige tocht met uitstekende verzorging, maar helaas blijft de belangstelling dit keer nog wat achter. Kom op, hoe meer zielen, hoe meer vreugd en dat geldt zeker op dit mooie schip. De uitnodiging wordt meegezonden.

We slapen tegenwoordig allemaal liever in ons eigen bed; dat blijkt uit het aantal inschrijvingen voor de Tuinenreis naar Limburg, die zo goed als nihil was.. Dit evenement is dus van de lijst geschrapt.

Niet zo onze jaarlijkse Jeu de Boulesdag op maandag 15 juli. Wat valt daar nog voor nieuws over te vertellen……Allemaal van harte welkom. Je kunt je zo druk maken als je wilt. Veel gezellige kout onder het genot van een hapje en een glaasje en af en toe een balletje gooien. Hoe relaxt kan het zijn .

LEDENLIJST.

Begin maart gaat Ton Kenter Castricum verlaten om dichter bij zijn dochter te gaan wonen. Zijn nieuwe adresgegevens zijn: Beilerstraat 19B, 9401 PA Assen, Tel. 0592.213.237,
Mobiele telefoonnummer en e-mailadres blijven ongewijzigd. Wij wensen Ton nog fijne jaren in het Drentse.

VRIENDENRECEPTEN.

Hoewel de uitlopende bomen, bollen en struiken anders doen vermoeden, is de winter nog niet voorbij. Daarom dit keer HET recept van de erwtensoep van Anton Blok, de enige echte, ouderwetse !

JARIG.

In de komende maanden zijn onderstaande Vrienden jarig.

Maart

01 Cees van Rantwijk;
07 Jerina Helmerhorst;
09 Ine Woltermann;
08 Ineke Verburg;
15 Elly Timmermans;
16 Nico Koning;
22 Lia Stroober;
29 Anneke van Eembergen ;

en in

April

06 Loek van Rantwijk;
18 Ruud Beins;
19 Frank Paumen;

BIJLAGEN

Vereniging Vrienden van de ANVR, Fritz Conijnstraat 43, 1063 CB Amsterdam,
tel. 0651.553.000 email: jerina@jerina-pr.com
IBAN: NL54 ABNA 0410695939; BIC: ABNA NL2A.