Vriendenlogo

Welkom bij de Vrienden van de ANVR

De Vereniging Vrienden van de ANVR heeft onder meer tot doel het bevorderen van vriendschap tussen de leden en van goede onderlinge sociale contacten.

De vereniging organiseert jaarlijks ca. 10 evenementen voor haar leden. Die evenementen hebben een sociaal karakter en zijn gericht op sportieve en culturele contacten.

Dit alles wordt de leden bekend gemaakt door een periodiek verschijnend Vriendennieuws.

Lid kunnen zijn natuurlijke personen en hun partners, die lid zijn of zijn geweest van de ANVR of werkzaam zijn of zijn geweest als directeur, eigenaar of staffunctionaris van een ANVR-lid, of die als directeur, eigenaar of staffunctionaris werkzaam zijn geweest in nauw aan het toeristisch bedrijfsleven verwante bedrijven en organisaties.

De contributie is € 50,00 per jaar. 

Hebt u interesse in een lidmaatschap en meent u te voldoen aan één van bovengenoemde criteria, dan kunt u nadere informatie opvragen via onderstaand email-adres. Stuurt u dan wel ook wat nadere persoonlijke gegevens mee.

Voor nader contact: info@vriendenvdanvr.nl

Vrienden loggen hier in

Klik hier voor de verkorte activiteitenkalender van 2024

Klik hier voor de verkorte activiteitenkalender van 2023