SECRETARIAAT Logo 2013

 

 

denk niet: ik kan dit helemaal niet spelen (binnen 5 minuten te leren!)

denk niet: ik ben helemaal niet sportief (je hoeft niet sportief te zijn!)

maar als je denkt: wat moet ik nou als ik desondanks niet meedoe? (dan is het een leuke, gezellige dag uit in een fijne omgeving!)

Alle Vrienden worden uitgenodigd om naar Doorn te komen

en deel te nemen aan het

16e VRIENDEN JEU DE BOULES TOERNOOI!

Dit alles speelt zich af in Chalet Helenaheuvel nabij Doorn – zeer centraal gelegen – op

maandag 15 juli 2024

Jullie worden verwacht vanaf 10.15 uur ; het toernooi begint om 11.00 uur precies. We hebben nodig:

O = spelers
O = scheidsrechters/puntentellers
O = supporters

Chalet Helenaheuvel zorgt voor dranken en spijzen.

Eigen bijdrage: € 37,50 per persoon ; introducé € 65,00
waarin vrijwel alles begrepen: koffie/thee met; smikkelen (lunchbuffet), wijn, bier, soft, gedurende de gehele dag

Annuleringskosten t/m 30 juni nihil; vanaf 1 juli € 37,50 p.p.

De vereniging beschikt over eigen ballen dus jullie hoeven die NIET mee te brengen!

Einde van de bijeenkomst: naar eigen verkiezing, maar we denken rond 16.30/17.00 uur.

www.vriendenvdanvr.nl

www.helenaheuvel.nl

Als u lijkt op uw pasfoto, bent u hard toe aan een reis.

VRIENDEN VAN DE ANVR

Jeu-de-boules toernooi 2024 in Doorn

op maandag 15 juli 2024

AANMELDINGSFORMULIER

Ja, ik doe/wij doen mee met de dag in Doorn

naam/namen ………………………………………………………..

Ik denk/we denken zelf dat ik meedoe/wij meedoen als

O speler(s)

O scheidsrechter/puntenteller (als er nog plaats is)

O supporter(s)

STUREN NAAR ANTON BLOK

email: antonhblok@planet.nl

telefoon: 0548 78 57 59

ALLE DEELNEMERS KRIJGEN NADERE REISINFO

TER PLAATSE VOLGT INDELING IN TEAMS EN TIJDSCHEMA