SECRETARIAAT Logo 2013

Tip: klik op onderstreepte tekst om direct de pagina met b.v. een uitnodiging of een verslag op te roepen.

VRIENDENNIEUWS NR. 150

Alphen aan den Rijn, 22 december 2022.

Beste Vrienden,

BESTUUR.

Bij het beëindigen van 2022 wenst het bestuur alle Vrienden van harte prettige feestdagen en een mooi, gezond nieuwjaar. Er is weer een uitgebreid en gevarieerd programma voor 2023 bedacht en we hopen elkaar daar weer dikwijls te ontmoeten.

Het bestuur is in november j.l. weer bijeen geweest; tijdens deze vergadering is een idee ontstaan om meer leden te verwerven. Hierover later mee.

KERSTVERHAAL.

Ten tijde van de Vriendenkerstlunch is een paar maal een, door ons oud-lid Leo Thuring geschreven, Kerstverhaal voorgelezen. Inmiddels is de Kerstlunch gewijzigd in een Nieuwjaarslunch en zijn helaas zowel Leo als zijn partner Yvonne Wellink overleden. In overleg met George Ioannides, een jarenlange boezemvriend van Leo, is besloten om nog eens een Kerstverhaal te publiceren in deze december-editie van het Vriendennieuws. Mogelijk kan het dienst doen tijdens een der feestelijke maaltijden bij één of meer Vrienden thuis. (zie bijlage)

WEBSITE.

De mooie nieuwe website, opgezet door Jos Burghouts, verdient nog wel wat meer belangstelling. De inlog procedure is zeer eenvoudig en staat op de handleiding die samen met het jubileumboekje is toegezonden, resp. uitgedeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Eén keer inloggen is voldoende. Het wachtwoord voor 2023 is de achternaam van onze vorige webmaster Cees …… (aan elkaar en in hoofdletters), gevolgd door het aantal jaren dat onze vereniging dit jaar bestond. In het voorjaar van 2023 zullen er nog meer items aan worden toegevoegd, waaronder meer foto’s van diverse evenementen.

TIP: plaats de website van de ANVR op je bureaublad dan kun je er dagelijks even naar kijken.

OVERLEDEN.

Van Clara Bruinsma ontving het secretariaat bericht dat, nog maar relatief kort na hun vertrek naar Aruba, Henk Zwartelé, echtgenoot van Rosa Zwartelé – Kroes, is overleden. Zij hadden weliswaar aangegeven per 1 januari a.s. hun lidmaatschap te willen beëindigen, maar zijn in feite tot die datum nog wel lid.

Henk en Rosa zijn maar heel kort lid geweest en hebben weinig aan evenementen deelgenomen, zodat een groot aantal leden hen nauwelijks heeft leren kennen.

Het bestuur heeft Rosa, namens alle leden, een condoleancebericht gezonden.

LEDENBESTAND.

Dit jaar heeft een (groot) aantal leden – helaas, helaas – laten weten hun lidmaatschap te willen beëindigen per 1 januari a.s.: Willem Bloem, Heerke en Hanna Brouwer, Willem en Anneke Durville, Karin Franse, Gerard Grachten, Roel Huisman, Fons van Meijgaarden, Leendert en Cisca Parlevliet, Rosa Zwartelé. Het moge duidelijk zijn dat het bestuur dit in hoge mate betreurt, maar hoe het ook zij: wij wensen hen het allerbeste voor de toekomst en danken hen voor hun vriendschap in de afgelopen tijd.

EVENEMENTEN 2022.

Als laatste evenement in 2022 vond op 8 november j.l. de Herfsttintentour plaats. Als centraal in Nederland gelegen vertrek- en finishpunt werd voor het ons bekende etablissement de St. Helenahoeve in Doorn gekozen. Helaas bleek bij het uitzetten van de route dat de Kaapse Bossen zelf gesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer, zodat het een wat korter ritje werd, waarbij wel de tijd geboden werd om ook nog eens uit te stappen en een klein stukje te wandelen. De Vrienden werden ontvangen met koffie met krentenwegge en na het toertje getrakteerd op een heerlijke paddenstoelensoep, gevolgd door een wildbuffet, vergezeld door een lekker slokje. En, voor de voornaamste reden om naar Doorn af te reizen, het elkaar weer zien en spreken, was alle tijd. Bij het afscheid werd een herfststukje uitgedeeld dat in goede aarde viel bij de leden, het laatste jubileumkadootje. De route van de Herfsttintentour wordt als bijlage meegezonden; het is de moeite waard om het mooie coulisselandschap en het evenzo mooie bos nog eens te bezoeken.

 

 

EVENEMENTEN 2023.

Een prachtig en sfeervol evenement om het nieuwe jaar in te luiden is altijd weer de Nieuwjaarslunch. Op donderdag 5 januari a.s. verwachten we weer veel Vrienden in De Hoefslag in Bosch en Duin. Tot nu toe hebben 33 leden aangegeven daarbij aanwezig te willen zijn en voor hen die nog niet gereageerd hebben: wacht niet te lang meer, inschrijving sluit op 27 december a.s. De uitnodiging gaat nog een keer mee.

In februari is er even een winterstop, maar op woensdag 29 maart zal Reinout Crince ons tijdens de Architectuurtour van de laatste bouwplannen in Den Haag en Scheveningen op de hoogte brengen. De uitnodiging hiervoor wordt meegezonden.

Dan wacht ons in 2023 een zeer bijzondere tentoonstelling met (bijna) alle werken van Vermeer; veel van de daar geëxposeerde schilderijen verblijven (semi-)permanent in het buitenland en soms in privébezit en zijn dientengevolge, normaal gesproken, nooit te zien. De Vrienden gaan op dinsdag 2 mei al dit moois bekijken; Marina Marijnen zal de inleiding weer verzorgen. Reeds eerder werd kenbaar gemaakt dat we RUIM tevoren entreekaarten moeten kopen omdat we te maken hebben met slottijden. Voor hen die zich al hebben opgegeven zijn deze inmiddels aangeschaft; heb je alsnog belangstelling: meld je MET SPOED aan bij Anton Blok. Ook hiervan wordt de uitnodiging nog een keer meegezonden. (Let op de vragen op het aanmeldingsformulier).

LEDENLIJST.

Jan Lokhoff liet het secretariaat weten dat hij verhuisd is naar: Portugalkade 43, in 1363 CN Almere.

Dick Postma heeft zijn woonboerderij verlaten en is verhuisd naar een mooi appartement;
Zijn nieuwe adres luidt: Residence de Zulthe, Ceintuurbaan Noord 5-E, 9301 NR Roden.

Ook Lia Stroober’s nieuwe onderkomen is gereed: Ommeloop 491, 3232 SX Brielle.

Alle andere gegevens zijn onveranderd.

Wij wensen deze Vrienden een prachtige tijd op hun nieuwe plek en hopen dat zij er vele jaren in gezondheid zullen wonen.

VRIENDENNIEUWS.

Van diverse kanten ontving het secretariaat het bericht dat de foto’s in het Vriendennieuws bij hen ondersteboven binnenkomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit fenomeen niet afkomstig is van de producent; een mogelijke verklaring is dat deze Vrienden Apple computers gebruiken. Zouden deze leden dat even willen doorgeven aan het secretariaat dan is het raadsel opgelost.

VRIENDENVERTELSEL.

In een leuk geschreven verhaal stuurde René Klawer zijn belevenissen tijdens een “Tour ’d Europe“ met zijn Angela in het afgelopen jaar. Het wordt als bijlage meegestuurd en is het lezen meer dan waard. Dank je wel René. WIE VOLGT MET EEN VERTELSEL?

VRIENDENRECEPTEN.

In januari wordt alles weer een “beetje” gewoon, terug naar af. Daarom een recept van een heerlijke haché. Helaas was het niet meer te controleren, maar het is niet onmogelijk dat dit recept al een keer in het Vriendennieuws heeft gestaan. Nou ja, beter twee keer gepubliceerd dan dat dit heerlijke gerecht jullie zou worden onthouden.

JARIG.

In de eerste twee maanden van het jaar worden onderstaande Vrienden er aan herinnerd dat er weer een jaartje is bijgekomen…. Laat het in goede gezondheid verlopen.

Januari

03 Jenny Kenter;

13 Rietje van Kampen;

16 Gert van Brakel;

18 Peter Silbermann;

en

Februari

03 Carla Kuijs – Bijman

04 Anne Bruinsma;

05 Vivian Kleyn;

11 Anja Groenenboom;

15 Pieny Meester; Reiny de Jong;

17 Inge te Riet Scholten;

21 Marjan Jansen;

23 Esther Clement; Anke van der Linden;

29 Marijke Vink;

 

BIJLAGEN.

Tip: klik op onderstreepte tekst om direct de pagina met b.v. een uitnodiging of een verslag op te roepen.

Uitnodiging Architectuurtour Den Haag 29 maart 2023.

(Herhaalde) uitnodiging Nieuwjaarslunch 5 januari 2023.

(Herhaalde) uitnodiging Vermeer tentoonstelling 2 mei 2023 .

Route Herfsttintentour

Kerstverhaal van Leo Thuring: Vreten op aarde.

Vriendenvertelsel: Het jaar 2022 naar bevinding van René Klawer.

Vriendenrecept: Haché.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com.

Website: www.vriendenvdanvr.nl.