SECRETARIAAT Logo 2013VRIENDENNIEUWS NR. 151

Alphen aan den Rijn, 27 februari 2023.

Beste Vrienden,

BESTUUR.

Zoals gebruikelijk is het bestuur eind januari weer bijeengeweest. Sedert enige tijd mogen/kunnen we weer ten kantore van de ANVR vergaderen. Hier hoorden we ook het goede nieuws dat Frank Oostdam in februari langzaamaan de draad weer gaat oppakken.

Frank, alle Vrienden wensen je van harte een spoedig algeheel herstel. Wij hebben voor Frank een flesje van onze Jubileumwijn achtergelaten.

Een ander, buitengewoon plezierig, nieuwtje van het ANVR-front is, dat we ook dit jaar weer € 2.000,– voor onze clubkas hebben ontvangen. Nogmaals hartelijk dank hiervoor; we gaan er leuke dingen mee doen.

– Contributie-nota’s.

De overige inkomsten komen voort uit de contributie; de nota’s hiervoor zijn recent per mail verzonden en de penningmeester ziet gaarne de betaling hiervan deze maand nog tegemoet. Geen factuur ontvangen? Meld het bij het secretariaat, s.v.p.

– Lidmaatschap vereniging Vrienden van de ANVR.

Ja, en dan een heet hangijzer: het opzeggen van het lidmaatschap van onze vereniging.

Het bestuur kan het zich niet voorstellen, maar zou je ooit je lidmaatschap moeten / willen beëindigen dan dien je dat, conform de statuten, schriftelijk vòòr 1 december voor het volgende kalenderjaar te melden bij het secretariaat. We willen onze leden graag lang houden, dus dit is de enige keer dat hierover een bericht verschijnt in het Vriendennieuws. Geen slapende honden wakker maken heet dat.

– Telefoonnummer secretariaat:

Het secretariaat is het best bereikbaar via het mobiele nummer 0651.384.054.

EVENEMENTEN.

Nieuwjaarslunch.

Op 5 januari vond, traditiegetrouw, weer de goedbezochte Nieuwjaarslunch plaats in De Hoefslag in Bosch en Duin. Het was een gezellige bijeenkomst, waarop iedereen weer even kon bijpraten na een paar rustige herfstmaanden op het Vriendenfront.

Frank Paumen hield een Nieuwjaarstoespraak.

 

Helaas laat de kwaliteit van de foto’s hier en daar wat te wensen over…… Excuus !

 

 

 

 

 

Architectuurtour Den Haag op 29 maart.

Eind maart gaan we de nieuwste, architectonische ontwikkelingen in Den Haag incl. Scheveningen bezoeken, zoals gebruikelijk onder leiding van Reinout Crince. Wie nog mee wil: meld je met spoed aan; we hebben n.l. een kleiner busje, dus de ruimte is beperkt.

De uitnodiging gaat nog een keer mee.

De grote Vermeertentoonstelling op 2 mei.

De belangstelling voor de grote Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum is gelukkig groot; 29 leden hebben zich aangemeld. Inmiddels is via de media bekend gemaakt dat alle toegangsbewijzen voor dit evenement verkocht zijn; er kan dus alleen nog op basis van wachtlijst worden geboekt.

Naast bovengenoemde tentoonstelling is er aanvullende informatie met o.a. reproducties in de musea Prinsenhof in Delft en het Mauritshuis in Den Haag.

Varen door het Groene Hart op 23 mei.

Midden in de aspergetijd, om meerdere redenen de mooiste tijd van het jaar, gaan we varen door het Groene Hart en bezoeken ook een aspergeboerderij. We hebben weer een boot alleen voor ons eigen gezelschap voorzien van o.m. een zonnedek (!).

Ook hiervoor kun je je inschrijven d.m.v. het bijgesloten aanmeldingsformulier.

Jeu de boulesdag op 17 juli.

Dan staat de Jeu de boulesdag natuurlijk weer op de agenda; evenals vorig jaar gaat de Helenaheuvel weer speciaal voor ons op maandag open. Voor dit evenement hoeft nauwelijks reclame gemaakt te worden: altijd één van de gezelligste dagen van het jaar.

Nieuws t.a.v. de overige evenementen: de Vriendenlunch op 11 augustus, de Algemene Ledenvergadering in Woudrichem op 6 september en het bezoek aan het Rijtuigenmuseum op 3 oktober volgt later, maar meld je als geïnteresseerde vast aan en/of noteer de data vast.

VRIENDENWEBSITE.

Onze webmaster, Jos Burghouts is, samen met zijn Elly, even afgereisd naar de warmte. Het is daardoor mogelijk dat de website tijdelijk even niet up-to-date is. Half maart is dit “leed” weer geleden. Jos heeft heel veel werk besteed aan de website, dus het is zeer de moeite waard deze eens te bezoeken: www.vriendenvdanvr.nl. Het wachtwoord mag bekend worden geacht – zo niet: vraag het telefonisch aan de secretaris. De oude site wordt m.i.v. 1 maart a.s. uit de lucht gehaald.

LEDENLIJST.

De gebroeders Swinkels hebben beiden een ander e-mailadres:

Ger en Henja zijn bereikbaar onder: ger@innocity.nl;

Frank heeft als nieuw adres: frank.swinkels@innobenelux.com.

 

VRIENDENPOST.

Coby van Dongen, al jaren lid van onze vereniging, maar altijd nog volop aan het werk, heeft aangekondigd dat zij per 1 mei a.s. van haar welverdiende pensioen gaat genieten en dan zeker van plan is onze evenementen te gaan bezoeken. Coby: nog even kiezen op elkaar de laatste maanden en dan: van harte welkom.

VRIENDENRECEPTEN – Perencrumble.

Esther Clement zond het secretariaat het bovengenoemde recept van een heerlijk toetje.

Details vind je op het meegestuurde recept.

Wie zendt ook eens één (of meerdere) van zijn of haar succesrecepten in ?

JARIG:

Helaas, ons nieuwste lid, Marian Jansen stond nog niet op de verjaardagslijst van het vorige Vriendennieuws. Zij vierde dit op 21 januari j.l.; Marian, sorry, alsnog: van harte.

Een nieuwe lente wordt deze maanden extra gevierd op de verjaagdagen van

Maart

01 Cees van Rantwijk;

05 Jan Lokhoff;

07 Jerina Helmerhorst;

09 Ine Woltermann;

08 Ineke Verburg;

15 Elly Timmermans;

16 Nico Koning;

22 Lia Stroober;

29 Anneke van Eembergen ;

April

06 Loek van Rantwijk;

18 Ruud Beins;

19 Frank Paumen;

 

BIJLAGEN:

– Toespraak voorzitter Frank Paumen tijdens de Nieuwjaarslunch.

– (herhaalde) Uitnodiging Architectuurtour Den Haag 29 maart 2023.

– Uitnodiging Varen door het Groene Hart 23 mei 2023.

– Uitnodiging Jeu de boulesdag 17 juli 2023

– Vriendenrecept van Esther Clement: perencrumble.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com.

Website: www.vriendenvdanvr.nl.