SECRETARIAAT Logo 2013VRIENDENNIEUWS NR. 155

Alphen aan den Rijn, 31 oktober 2023.

Beste Vrienden,

Tja, het ziet er naar uit dat de zomer ons dit jaar voorgoed heeft verlaten om plaats te maken voor de herfst. Gelukkig hebben we, de Jeu de boulesdag daargelaten, diverse keren kunnen genieten van zomerse dagen tijdens de afgelopen evenementen.

BESTUUR.

Het bestuur is, in de nieuwe samenstelling, inmiddels al weer bijeen geweest en daar werd Marijke Vink hartelijk welkom geheten. De verschillende evenementen die in 2024 zullen plaatsvinden zijn nog eens nog eens onder de loep gelegd en taken verdeeld.

Ook heeft het “uiteten” , afscheid van de aftredende bestuursleden plaatsgevonden, zij het dat Anke verstek moest laten gaan, helaas.. Haar lijf werkt even niet mee. Gezien de reacties van de aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering, hebben nu alle aanwezige bestuursleden zich door de clubkas laten fêteren.

EVENEMENTEN 2023.

Op woensdag 6 september j.l. vond de Algemene Ledenvergadering plaats in het bijzondere stadje Woudrichem, ook wel Woerkum genaamd. Op het schaduwrijke terras van het Oude Raedthuys werden wij goed verzorgd met koffie +, een prima lunch en een afscheidsdrankje. Binnen vond de Algemene Ledenvergadering plaats, waarvan de leden inmiddels op 18 september j.l. een verslag hebben ontvangen. De dapperen onder de aanwezigen lieten zich o.l.v. een lokale gids nog geruime tijd rondleiden door het prachtige stadje met zijn lange historie. Met dit Vriendennieuws worden nog wat foto’s meegezonden.

LEDENBESTAND.

Dan goed nieuws :Anneke Bos heeft zich als lid aangemeld; zij is natuurlijk weer van harte welkom.
Haar adres is: Honingraat 15, 3956 HG Leersum, tel. 0343 454 129 of 0622 214 917
Mailadres: anneke-bos@hetnet.nl Anneke, tot op de Nieuwjaarslunch !

 

Bezoek aan Valkenswaard op 18 oktober 2023

En op 18 oktober j.l. vond het laatste evenement van dit jaar plaats. Voorzitter Frank Paumen had ons uitgenodigd voor een bezoek aan zijn woonplaats, Valkenswaard.

Het was een klein maar fijn gezelschap dat kwam kennismaken met de Kunstkeuken (een horecagelegenheid waar ook kunst te zien en te koop is), de tweejaarlijkse Vogelverschrikkerswedstrijd in het Frans van Bestpark en de diverse musea, zoals het Steendrukkersmuseum en het Valkerijmuseum. Frank had, je weer maar nooit, een paraplu voor iedereen meegenomen, maar deze konden gelukkig de hele dag in hun omhulsel blijven De vogelverschrikkers waren overigens ook nog op de televisie te zien. Voor hen die niet van de partij konden zijn: als bijlage wordt de inleiding van Frank meegezonden.

 

EVENEMENTEN 2024.

Het jaar 2024 wordt ingeluid met onze traditionele Nieuwjaarslunch en wel op vrijdag

5 januari. Ondanks dat er enkele kritiekpunten werden geuit nà de lunch van vorig jaar en na een gedegen onderzoek naar een vergelijkbare plek, heeft het bestuur toch gekozen om weer bij de Hoefslag samen te komen. Er heeft een indringend gesprek met de keukenbrigade plaatsgevonden, er is proef gegeten, en het bestuur is van mening dat zij een nieuwe kans verdienen. De uitnodiging wordt meegezonden.

LEDENLIJST.

Joop Boere heeft een nieuw e-mailadres; hij is nu bereikbaar onder jmbo@kpnmail.nl.

VRIENDENPOST.

Na het overlijden van ons oud-lid, Ad Bos, ontving het secretariaat een dankbetuiging van Anneke met de volgende tekst:

“Wij wisten wel dat Ad veel gedaan heeft, zowel zakelijk als ook voor de gemeenschap. Nu we zoveel mooie en lieve reactie hebben gekregen van veel mensen, ook uit de reisbranche, wat hij voor hen betekend heeft, heeft Ad ons een schitterend cadeau nagelaten. Wij zijn er nog trotser op dat hij mijn lief en maatje, onze vader en opa is.

Met ons motto ”Als het niet gaat zoals gedacht, moet het maar gaan zoals het gaat”, zullen wij doorgaan. Ad is de rots waarop wij de stappen van ons leven maken en het vuur waaraan wij ons opwarmen in de winterse kou.

Dank voor alle steun en lieve reacties, die wij ontvangen hebben en nog steeds krijgen.

Anneke Vos – de Vor.

Kinderen en kleinkinderen.

Leersum, september 2023.”

VRIENDENRECEPT.

Een eenvoudig en fris nagerecht, misschien iets voor de komende feestdagen ? Ga genieten van deze heerlijke lemon mousse.

JARIG.

De komende maanden wordt er gezongen voor onderstaande leden; we wensen hen een prettige verjaardag.

November

06 Janna van den Oever;
09 Ab Snelders;
14 Jorine Ioannides;
17 Len Steijn;
19 Alie Goossen;
20 Hans Klinge;
22 Nick de Leeuw;
25 Jos Burghouts;
27 Henk Jansen;

December

04 Pauline Goedegebuure;
16 Joke Otto;
17 Pieter Kuijs;

BIJLAGE:

Vereniging Vrienden van de ANVR, Fritz Conijnstraat 43, 1063 CB Amsterdam,
tel. 0651.553.000 email:jerina@jerina-pr.com.