SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 159

Alphen aan den Rijn, 29 juni 2024.

Beste Vrienden,

BESTUUR/WEBSITE.

Ten einde nog wat publiciteit te genereren voor onze Vriendenclub heeft er een interview met voorzitter Frank Paumen plaatsgevonden, waarvan de tekst in Travmagazine als bijlage wordt meegezonden. Vanzelfsprekend is er ook gewag gemaakt van onze website en, hoera voor Jos Burghouts, onze webmaster, er hebben zich al vier nieuwe leden aangemeld. Hopelijk volgen er meer.

LEDENPERIKELEN.

Regelmatig bereiken ons berichten dat één van onze Vrienden een ongelukje is overkomen (gebroken heupen, polsen etc.) of een ziekte hebben opgelopen. Namens de Vrienden wordt hen dan een beterschapsbloemetje toegezonden. Schrijver dezes vindt het altijd een dilemma om dit te publiceren. Maar, omdat we toch allen tot dezelfde Vriendenclub behoren, en we – voor zover bekend – geen moeite hebben met de privacywet – lijkt het me toch eigenlijk geen probleem Dus, met onmiddellijke ingang worden deze feiten openbaar gemaakt tenzij er specifiek bezwaar wordt gemaakt. En, uit eigen ervaring, iedereen vindt het toch leuk een kaartje, telefoontje, appje of mailtje te ontvangen als je je niet zo lekker voelt?

Welnu, de laatste maanden hebben we een bloemengroet gestuurd naar Paula Aartsen,

Lia Hooijmans, Loek van Rantwijk, Jerina Helmerhorst en Marijke Vink. Lieve dames, ook middels het Vriendennieuws: van harte spoedige beterschap.

SECRETARIAAT Logo 2013

EVENEMENTEN.

Ook het tweede bezoek aan de Marker Wadden op donderdag 9 mei j.l. was weer een succes. Ondanks de vele regendagen in de afgelopen maanden, bleef het droog en een beetje wind zorgde ervoor dat er ook nog gezeild kon worden. Net als de vorige keer werd er weer heel goed voor onze gezorgd. Kortom, Varen met de Bounty is aanbevelenswaardig.

In juni was het een beetje komkommertijd, maar op maandag 15 juli wordt de parkeerplaats van Chalêt Helenaheuvel bij Doorn onveilig gemaakt door de jeu de boulesballen, die er gegooid worden. Ook dit jaar hebben we op maandag weer alleenvertoningsrecht bij Stefan. De opkomst is nog wat magertjes, maar ervaring leert dat de liefhebbers zich nog wel melden, naarmate de dag nadert. Daarom gaat de uitnodiging nog een keer mee als bijlage.

Op dinsdag 13 augustus a.s. staat de deur bij de Watergeus in Noorden weer wijd open om ons, hopelijk op het terras, te ontvangen voor de Vriendenlunch. Ook voor dit evenement wordt de uitnodiging nog een keer meegezonden.

En dan vindt, op maandag 9 september 2024, de Algemene Ledenvergadering plaats ook weer in Chalêt Helenaheuvel. Zoals al eerder gecommuniceerd: datum en plaats zijn dus gewijzigd. Hiervoor kun je je al opgeven middels meegestuurde uitnodiging.

VRIENDENPOST.

Loek en Cees van Rantwijk hadden zich zó voorgenomen weer eens naar een bijeenkomst van de Vrienden te (kunnen) komen, tot een dom ongelukje roet in het water gooide. Zij willen echter graag alle oude bekenden hartelijk groeten.

Anton Blok is al jaren lid van Seniorweb. Recent ontving hij bericht met betrekking tot een wijziging van Microsoft van Mail naar Outlook. Microsoft dwingt de gebruikers over te stappen naar een “onbekend” Outlook. Als je dat eng vindt of niet wilt dan is er een uitweg. Anton stuurt jullie dat op verzoek toe; beter nog is zelf lid worden van Seniorenweb! (antonhblok@planet.)

VRIENDENRECEPT

Nu er weer zoveel heerlijk zomerfruit te koop is een simpel receptje waarvan je in de koude wintermaanden profijt hebt.

JARIG

In de komende twee zomermaanden zijn er maar liefs 20% van onze Vrienden jarig !

Juli

02 Ineke Ringelberg;
03 Emmy Couvreur; René Klawer;
10 Paula Aartsen;
11 Ton Kenter;
16 Leo Ringelberg;
18 Koos Aartsen;
20 Bart Ras;
24 Gerard Couvreur;
28 André Kok;
30 Ria Dros;

Augustus

03 Leo Verburg
15 Elly Hummelman;
18 Anton Blok; Ria Verkerk;
19 Margreet Sprik;
22 Katja van der Ploeg; Lia Hooijmans; Marianne Weber;

BIJLAGEN:

– Artikel Travmagazine

(herhaalde) uitnodiging Jeu de boulesdag, maandag 15 juli 2024

– (herhaalde) uitnodiging Vriendenlunch, dinsdag 13 augustus 2024

– Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, maandag 9 september 2024

– Vriendenrecept perzikencompôte.

Vereniging Vrienden van de ANVR, Fritz Conijnstraat 43, 1063 CB Amsterdam,

tel. 0651.553.000 email:jerina@jerina-pr.com.