SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 139

Alphen aan den Rijn, 28 februari 2021.

 

Beste Vrienden,

Tja, het is een beetje saai, de laatste tijd en ik veronderstel dat velen onder de leden dezelfde mening zijn toegedaan. Gelukkig schijnt de zon weer, kunnen wij binnenkort onze coronacoupe laten modeleren en krijgen we onze prik. Dan gaat de wereld er gelukkig weer een heel klein beetje beter uitzien. Laten we hopen dat we dan ook weer snel (?) gezellig bij elkaar komen. Intussen: doe voorzichtig en blijf gezond.

BESTUUR.

Begin januari zijn de contributienota’s naar jullie verzonden, met het verzoek om deze z.s.m. te betalen. Een aantal van de leden heeft nog niet aan zijn/haar verplichtingen voldaan. Check s.v.p. nog even of dat inmiddels gebeurd is, anders krijg je binnenkort de penningmeester achter je broek aan.

EVENEMENTEN.

Het moge duidelijk zijn: ons bezoek aan Rotterdam dat gepland stond voor 17 maart a.s. is tot nader order uitgesteld. De Lentelunch op zondag 21 maart zal steeds een maand worden opgeschoven, dus 21 april, 21 mei enz. Grote kans dat die nu in mei zal worden georganiseerd. De leden die zich hiervoor hadden opgegeven zijn inmiddels hiervan in kennis gesteld. Zo gauw het enigszins mogelijk is wordt de nieuwe datum doorgegeven.

Ook de Architectuurtoer van 15 april en de Vriendenpuzzelrit op 8 mei zullen waarschijnlijk worden verplaatst naar een latere datum. Zodra de situatie overzichtelijk is, wordt een nieuw schema van de evenementen gemaakt.

LEDENLIJST.

Bij het verzenden van de contributienota’s begin januari, kwam ik nog een drietal fouten in de ledenlijst tegen.

Marijke Russ van Mook heeft als mailadres: hildacht@wxs.nl

Frank Swinkels: frank.swinkels@telenet.be

Marijke Vink: marijke.vink@me.com.

Christina van Onlangs heeft (tijdig) haar lidmaatschap opgezegd

Misschien nog even ter verduidelijking: conform de statuten dien je je lidmaatschap voor het eerstvolgende kalenderjaar op te zeggen vóór 1 december daaraan voorafgaand.

OVERLIJDEN OUD-LEDEN.

Via diverse leden ontving het secretariaat bericht dat verschillende oud-leden helaas zijn overleden:

Eulalia Sturtewagen, vroeger werkzaam bij Holland International en ook actief in verschillende functies bij de ANVR, is op 8 januari j.l. in haar geliefde Frankrijk overleden.

Condoleances kunnen worden gezonden naar haar man:

Gilbert Vassas,
26, rue de la Croix,
34380 Argelliers.
Frankrijk.
E-mail: gilbert.eulalia@orange.fr

Nadat zijn vrouw Sonja in december 2019 heenging, is op 14 februari j.l. ons oud-lid
Jan Baks overleden, bijna 90 jaar oud.
Condoleance-adres:
De Heer W.E. van Manen,
Zuideinde 204,
2627 CE Delft.

En dan is Ada Ernsting op 23 februari overleden. Ada was al een aantal maanden ziek, maar haar heengaan kwam toch nog onverwacht snel. Ben en zij hadden net hun lidmaatschap opgezegd, maar er is, namens alle Vrienden wel een condoleancebrief naar Ben gezonden.
Condoleancebrieven kunnen worden verzonden naar:
De Heer B. Ernsting,
Arie de Waalstraat 17,
1271 CB Huizen.

VRIENDENPOST.

Rob Bremer, nog steeds actief met zijn Silverjet reizen (en daarom volgens zijn zeggen nog in tijdnood om naar onze bijeenkomsten te komen), heeft een verzoek aan zijn medeleden van deze vereniging. Hij werkt met een staf van ca. 30 professionals (nu iets minder) om de reizen te leveren van het kaliber: het beste wat de wereld te bieden heeft. De details staan in de meegezonden bijlage. (en hier op de website)

JARIG.

In deze voorjaarsmaanden vieren onderstaande Vrienden hun verjaardag. Het zal wel een rustig feestje worden, maar daardoor eens te meer: van harte gefeliciteerd.

Maart

01 Cees van Rantwijk;

07 Jerina Helmerhorst;

09 Ine Woltermann;

08 Ineke Verburg;

15 Elly Timmermans;

19 Leendert Parlevliet;

22 Lia Stroober;

28 Cisca Parlevliet;

29 Anneke van Eembergen ;

April

06 Loek van Rantwijk;

18 Ruud Beins;

19 Frank Paumen;

30 Pé Kohnstamm;

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.
T. 0172.420.478, M. 0651.384.054
E-mail: linden-blom@hotmail.com.

www.vriendenvandeanvr.nl.
Bankrekening: NL54 ABNA 041 069 5939.