SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS TUSSENDOORTJE

Alphen aan den Rijn, 19 januari 2023.

Beste Vrienden,

CONTRIBUTIE 2023.

De helft van de eerste maand van 2023 zit er al weer op en het wordt dus tijd om de jaarlijkse contributienota van de vereniging Vrienden van de ANVR toe te zenden. Deze wordt één dezer per mail toegezonden. De penningmeester ziet jullie betaling graag voor 15 februari a.s. tegemoet. Vermeld vooral je naam als die van de rekening niet hetzelfde is.

EVENEMENTEN.

Ons bezoek aan Den Haag tijdens de Architectuurtoer op woensdag 29 maart kan nog wel wat grotere belangstelling genereren. Achter het – soms wat stoffige – imago van onze hofstad, schuilen echt nieuwe impulsen, waard om kennis van te nemen. Zeker onder leiding van Reinout Crince.

Daarnaast wordt de uitnodiging voor onze Vaartocht door het Groene Hart op dinsdag 23 mei meegezonden. Varen is altijd geliefd onder de Vrienden, dus meld je met spoed aan !

 

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn. T. 0172.420.478, M. 0651.384.054

E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvdanvr.nl.

Bankrekeningnummer NL54 ABNA 041 069 593.