Vriendennieuws 98 d.d. 3 mei 2014

(Bijgewerkt op: 04-05-2014)

 

VRIENDENNIEUWS NR. 98

 

Beste Vrienden,

 

N.B. SPOED:      LET OP SPECIALE WIJNAANBIEDING PAGINA 4.

 

BESTUUR.

Het lijkt nog ver weg en de zomer ligt tegen die tijd ook al weer achter ons, maar de Algemene Ledenvergadering, dit keer op dinsdag 07 september in Breda, staat zo maar weer voor de deur. Dit jaar zullen 3 bestuursleden aftreden en het bestuur roept hierbij leden op die zich als medekandidaat voor een functie beschikbaar willen stellen, zich te melden bij het secretariaat: linden-blom@hotmail.com. Vanzelfsprekend zal ook het bestuur zich beraden over nieuwe gegadigden.

 

WEBSITE:

Graag nog eens een verwijzing naar onze website, die dankzij de inzet van webmaster Cees van Rantwijk zo goed up-to-date gehouden wordt. Ook van de laatste uitjes staan de foto’s er weer op.

Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om wat meer zaken van het openbare naar het besloten deel van deze site te verplaatsen, daarom volgt hier nog maar eens de procedure om dit deel te bezoeken:

Inloggen via www.vriendenvandeanvr.nl, vervolgens ga je naar “alleen voor leden”; type bij “user name” je eigen toegangscode in die bestaat uit:

je eigen e-mailadres, gevolgd door de eerste drie letters van je achternaam en je lidmaatschapsnummer (staat helemaal rechts op de ledenlijst).

Voorbeeld van jullie ambtelijk secretaris Anke van der Linden: linden-blom@hotmail.com

lin 017. Het is zeer de moeite waard om hier eens voor te gaan zitten – veel plezier erbij.

 

EVENEMENTEN.

Eigenlijk konden we al wel buiten zitten op woensdag 19 maart, tijdens de Vriendenborrel in Utrecht, maar ja, wie had dat kunnen denken. Binnen, bij Bis, was het echter ook gezellig, hoewel de opkomst (14 leden) om allerlei redenen wel een beetje mager was.

Dat was beter op dinsdag 15 april j.l. waar 39 Vrienden acte de présence gaven. Wij zijn met zijn allen “overal” geweest, maar voor de meeste deelnemers aan de Architectuurtour in Amsterdam– zo dicht bij huis – was de vaarroute een complete verrassing en dan met name het middaggedeelte. Aan boord ’s morgens eerst een kopje koffie geserveerd door onze eigen leden  (we hebben tenslotte ervaring van de busreizen) met een lekker bijtje van de fa. Bussink. Een betrokken schipper voer door bijzondere grachtjes en onder smalle bruggetjes door en Drs. Bert Franssen maakte ons deelgenoot van vele wetenswaardigheden van een authentiek deel van Amsterdam, waar de gewone rondvaartboten niet komen. Toch mocht, vanzelfsprekend, de Herengracht aan het einde van de ochtend niet ontbreken. De bomen langs de grachten die goed op de zon staan lieten al het mooie jonge groen zien en ook de echte Hollandse wolkenluchten deden mee. Er werd geluncht bij “Stork” in de oude fabriekshal van dit bedrijf in Amsterdam – Noord die op onderdelen nog in tact was gelaten. Tijdens het middaggedeelte vertelde de enthousiaste Drs. Ruud van Soest over de nieuwbouw van Amsterdam die zich langs het Y, oostelijk en westelijk van het Centraal Station heeft ontwikkeld en ook over de gedachten erachter, bij het plannen van deze stadsuitbreidingen.  Wat een eye-opener, en dan niet alleen het Eye-gebouw. Aanvullende info is te vinden op www.stadswandelkantoor.nl. Bij de borrel na afloop was iedereen heel tevreden over – alweer – een geslaagde Vriendendag.

Van het dagje golfen in Amsterdam op 24 april j.l. volgt een verslag in het volgende Vriendennieuws.

Tot zover de activiteiten van de afgelopen maanden. Als eerste ontmoeting staat nu de altijd overgezellige Jeu de boulesdag op de agenda: de strijd wordt weer aangebonden op dinsdag 06 mei a.s. op de bekende locatie bij het Theehuis (er wordt ook wel iets anders geschonken) in de Lage Vuursche.  Tot nu toe hebben  35 Vrienden ingeschreven; er kunnen zich nog leden aanmelden, maar dan graag per omgaande i.v.m. het opstellen van het speelschema. Een mailtje naar Hannie Blok: antonhblok@planet.nl en alles komt in orde.

Voor ons bezoek aan Friesland, officieel van donderdag 29 mei t/m zaterdag 31 mei 2014, is geen hotelkamer meer beschikbaar. Wèl voor het golftoernooi op 28 mei en, eventueel de nacht van 28 op 29 mei in het hotel. Er zijn behoorlijk veel deelnemers die een dagje eerder naar Friesland komen of langer blijven. We logeren als enigen in Landhotel Legemeer tussen St. Nicolaasga en Langweer, dus dat wordt vast weer een gezellig onderonsje.

 

Op zaterdag 21 juni, de langste dag, kunnen de Vrienden kennismaken met een mooi stukje Achterhoek. Vanuit Hotel de Hoofdige Boer in Almen, wordt de

2e Aldert Borst Vriendenpuzzelrit

verreden. Niet teveel kilometers en een “break” van een uur (incl. een verrassing) halverwege. Na afloop gaan we dineren bij de Hoofdige Boer, en misschien kan dat wel op het prachtige terras, buiten, gebeuren. Vrienden die hun verblijf in dit deel van Nederland nog een beetje willen verlengen: het hotel heeft prima kamers. De uitnodiging wordt nog een keer meegestuurd; inschrijvingen gaarne naar Hannie Blok: antonhblok@planet.nl.

Na een korte pauze tijdens de maand juli, ontmoeten we elkaar dan hopelijk weer op donderdag 07 augustus op de Maasvlakte. Dit belooft een interessante dag te worden, dus noteer de datum alvast in je agenda. De uitnodiging wordt over niet al te lange tijd verzonden.

Tenslotte dan nog een herinnering aan de dag waarop de Algemene Ledenvergadering in Breda zal worden gehouden: dinsdag 07 september a.s.

 

VRIENDENPOST:

In de persoon van Frank Oostdam is dè ANVR ook één onzer leden. Het secretariaat  ontving via de mail het ANVR Jaarverslag 2013: van ANVR-keurmerk, reclamecode, transparantie ACM, faillissement OAD tot consumentenvoorwaarden, richtlijn pakketreizen, shopping2020, duurzaam toerisme en alles daartussen. Politieke en economische ontwikkeling wereldwijd hebben de reisbranche ook in 2013 aardig bezig gehouden en vroegen alle aandacht. Het overzicht is te lezen op www.anvr.nl.

Wellicht ten overvloede maar, onze leden kunnen gratis een abonnement op de ANVR View krijgen. Meld je aan bij het secretariaat: linden-blom@hotmail.com.

 

Van Cocky en Arjan Henning werd de volgende mail ontvangen:

Een vriend van ons en ook een ex-Vriend van de vereniging Vrienden van de ANVR,

Cees van der Starre is 18 maart j.l. in de leeftijd van 70 jaar overleden. De crematie heeft intussen op 22 maart plaatsgevonden.

Cees en Ans  hadden het lidmaatschap al enige tijd geleden opgezegd i.v.m. de spierziekte ALS, geconstateerd bij Cees, waardoor hij niet meer in staat was om de bijeenkomsten  bij te wonen. Daarom heeft het secretariaat waarschijnlijk geen bericht van zijn heengaan gehad, maar het leek ons goed de leden toch op de hoogte te stellen.

Vanuit het bestuur is er inmiddels een condoleancebrief naar Ans verzonden, mede namens alle Vrienden. .

 

Leendert Parlevliet heeft, als ambassadeur van de Fa. Okhuysen, weer de mogelijkheid gekregen om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse vóórinschrijving van de mooie wijnen van Domaine Montlobre. Inschrijving staat open tot 10 mei a.s.; alle details staan in de meegezonden bijlageSPOED GEBODEN DUS.

 

VRIENDENHOBBY’S:

Voor velen zal het geen openbaring zijn: Anton Blok heeft “iets” met Egypte. Hij vertelt hierover in zijn bijdrage van de Vriendenhobby’s rubriek.

 

VRIENDENRECEPTEN:

Het is weer de tijd ervoor: de asperges. Daarom een recept van een beetje bijzondere aspergesoep. Zie de bijlage. Nieuwe suggesties voor lekkere happen zijn welkom !

Graag per mail (als bijlage) naar het secretariaat.

 

LEDENLIJST:

Hoewel al doorgegeven op het laatste Tussendoortje, volgt hier nog even het nieuwe e-mailadres van Piet en Tine Kuijs; pt.kuijs@ziggo.nl.

 

JARIG.

Een gezellige dag en goed jaar wensen wij:

Mei

04        Angela Cheung;

06        Romana Engeman; Jacqueline Postma;

07        Gerret Goossens; Ger Swinkels;

08        Bob Witlam;

14        Jan Steijn, Bea van ’t Zand;

17        Jeanne Mudde; Annie Signer; Jannie Sijpersma;

19        Hanny Beins;

22        Els Janssen;

23        Daan de Haas van Dorsser;

28        Guus Plak;

30        Peter de Boer; Hanna Brouwer;

Juni

11         Klaas van de Geest; Wim Signer;

15        Ab Houtzaager; Marianne Jansen;

17        Astrid van Dijk;

23        Coby van Dongen;

27        Pim de Vos;

29        Truus Jansen;

Allemaal van harte !