Vriendennieuws 97 d.d. 28 februari 2014

(Bijgewerkt op: 10-03-2014)

 

VRIENDENNIEUWS NR. 97

 

Beste Vrienden,

 

Velen van onze Vrienden hebben waarschijnlijk ook genoten van de Olympische Winterspelen en van alle trofeeën die “wij” hebben gewonnen. Nu is het weer hoog tijd voor de gewone, dagelijkse, zaken zoals de verzending van deze editie van het Vriendennieuws. Veel plezier er mee.

 

HERFSTTINTENTOUR 2014 nu op vrijdag 24 oktober !

Attentie – Attentie: de Herfsttintentour zal één dag later dan oorspronkelijk gepland worden verreden, dit najaar. Gelukkig begint de evenementencommissie altijd tijdig met alle organisatiewerkzaamheden en zo kon het recentelijk gebeuren dat er, bij het narijden van de route, plotseling een belangrijke verbindingsweg was afgesloten i.v.m. militaire oefeningen. Navraag leerde dat er  meerdere malen per jaar schietoefeningen op dit deel van de Veluwe worden gehouden en dat op 23 oktober ons daar de kogels om de oren zouden vliegen. Wel spectaculair natuurlijk, maar ze willen ons niet als pottenkijkers.

 

ONDERSCHEIDING.

Onze Vriend, René Klawer, is vorige week benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor al zijn inbreng voor ons reisvak. Namens alle Vrienden heeft het secretariaat hem een schriftelijke felicitatie gezonden, maar –  René – ook op deze plaats nogmaals gelukgewenst.

 

EVENEMENTEN.

Ons eerste samenzijn in 2014 vond plaats op 21 januari j.l. in Breda. Dr. Arjiris Angelou hield een buitengewoon interessante inleiding over (de bouw van) het nieuwe Acropolis Museum in Athene. De hotelschool van het NHTV verleende ons gratis onderdak en zowel de locatie als de verzorging was prima. Alle 20 Vrienden waren het er over eens: het was een goede opening van het nieuwe jaar.

En dan werd op 26 februari een bezoek gebracht aan de tentoonstelling over Petra in het RMO in Leiden. Het betrof een ingelaste activiteit waarvoor geen subsidie door de Vriendenkas werd verleend en in dat verband werd besloten ook de Skalleden een keer uit te nodigen mee te gaan tegen de introducéprijs. De samensteller van de tentoonstelling, Dr. Lucas Petit, hield een prima inleiding waarbij vooral het leven van de Nabateeërs werd belicht. Al snel werd duidelijk dat er, sedert het ANVR congres in 1993 Petra bezocht, heel veel meer opgravingwerkzaamheden zijn gedaan. Na een goede broodjeslunch werd de tentoonstelling door de 23 Vrienden en 9 Skalleden bezocht. De uitnodiging aan de vakbroeders werd zeer gewaardeerd, gezien het bedankmailtje van de Skall na afloop.

N.B.: Op de museumjaarkaart van de deelnemers is een klein stickertje geplakt waaruit blijkt dat er € 2,50 extra is betaald. Wanneer iemand opnieuw de tentoonstelling wil bezoeken (loopt tot 23 maart a.s.) hoeft deze toeslag – op vertoon van de sticker – niet nog eens te worden betaald.

Jerina Helmerhorst heeft, kort voor haar bezoek aan het RMO, een boekje gelezen dat zich afspeelt in Petra. Het is een roman/novelle met als titel: “Ik woonde in een grot” geschreven door Marguerite van Geldermalsen, uitgegeven door Poema Pocket, ISBN 978 210 062 84. Aanbevolen !

Tot besluit en als toegift werden de geïnteresseerden nog getrakteerd op een rondleiding door Dr. Ara Boyadjian, geboortig Egyptenaar en vroeger egyptologische reisleider voor de groepen van Anton Blok, door een gedeelte van de Egypte collectie. Geslaagde dag.

 

VRIENDENBORREL.

Restaurant Bis in Utrecht wacht ons op woensdag 19 maart op voor de Vriendenborrel. Een nieuwe locatie omdat Lokaal de Reünie niet meer bestaat en de nieuwe uitbater voor een  andere  doelgroep heeft gekozen. Bis is een populaire ontmoetingsplek, maar niet zo groot. Om de eigenaar ter wille te zijn, is het verzoek gedaan om tevoren aan te geven op hoeveel Vrienden er (ongeveer) kan worden gerekend. Als je al besloten hebt om naar de Domstad af te reizen laat dat dan s.v.p. even weten bij Hannie Blok: antonhblok@planet.nl.

 

ARCHITECTUURTOUR AMSTERDAM.

Gelukkig is er ook ruime belangstelling voor onze tocht door de grachten en over het IJ op dinsdag 15 april a.s. Er zijn nog enkele plaatsen aan boord beschikbaar, maar wacht niet te lang meer met je aanmelding, want vol = vol.

GOLFTOERNOOI.

Fernanda en Leo Schepens zijn gastvrouw en –heer tijdens het golftoernooi in Amsterdam op donderdag 24 april. Liefhebbers kunnen zich nog aanmelden bij George Ioannides: george@jdtravel.nl.

 

JEU DE BOULESDAG.

En dan één van de favoriete Vriendendagen van het jaar: onze strijd op de banen van de fietsenstalling in de Lage Vuursche. Je leert je Vrienden kennen, want wat wil iedereen dit toernooi graag winnen. Tot nu toe werden de boules altijd onder goede weersomstandigheden geworpen en daar gaan we dit jaar dan ook maar weer van uit.

De uitnodiging voor dit populaire evenement wordt met dit Vriendennieuws meegezonden. Graag zeer tijdig aanmelden bij Hannie Blok i.v.m. de organisatie van het toernooi: antonhblok@planet.nl.

 

FRYSLÂN.

In het kader van de provinciebezoeken staat dit jaar Friesland op de kalender en wel van 29 t/m 31 mei. Velen hebben kennelijk goede herinneringen aan ons reisje door Groningen, enkele jaren geleden, want de reis is volgeboekt! Er kan alleen een wachtlijst notering worden gemaakt. De ervaring leert wel dat het alleszins de moeite waard is om je daarop te laten noteren, want er zijn nog wel eens afzeggingen. Voor het golftoernooi dag ervoor, woensdag 28 mei,  en de overnachting van 28 op 29 mei kan nog wel worden geboekt.

 

ALDERT BORST VRIENDEN PUZZELRIT.

In de mooiste tijd van het jaar kunnen de Vrienden genieten van een prachtig stukje Achterhoek: op zaterdag 21 juni, de langste dag van het jaar en begin van de zomer, wordt de Aldert Borst Vrienden Puzzelrit verreden. Er wordt naar gestreefd om er een relaxed dagje van te maken met niet teveel kilometers, zodat er genoeg tijd over is om van de omgeving te genieten. Noteer vooral NU reeds deze datum in je agenda; de uitnodiging komt over enige tijd.

 

In de rest van het jaar vinden dan nog de excursie naar de Maasvlakte 2gecombineerd met een bezoek aan de EMO Terminal (donderdag 07 augustus), Algemene Ledenvergadering in Breda (dinsdag 09 september), de Herfsttintentour (vrijdag 24 oktober en ons bezoek aan het Rijksmuseum (vrijdag 28 november) plaats.

Voor al deze evenementen kun je je al – voorlopig – aanmelden en doe dat vooral, want je hebt voorrang bij het definitieve boeken, wat – gezien de belangstelling voor veel van onze activiteiten tegenwoordig – gewenst is.

 

LEDENLIJST.

Helaas, het is niet gelukt om een volledig foutloze ledenlijst te produceren. Sorry.

Er  stonden een paar missers in. De correcte en gewijzigde data zijn:

Heerke Brouwer heeft een ander mobiel telefoonnummer: 0610. 662.752;

Els Janssen heeft een ander e-mailadres: elstheodora@gmail.com;

Bob en Tineke Witlam wonen op Tulpenburg 147,  2272 BS Voorburg (ander huisnummer en postcode).

 

NIEUWE LEDEN.

Titia Voûte heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om tot ons illustere gezelschap toe te treden. Zij schrijft o.m. artikelen voor de ANVR View. Mochten er bezwaren zijn, dan gaarne zo spoedig mogelijk een reactie naar het secretariaat.

Helaas, het loopt niet hard met de voorstellen om oud-collega’s te benaderen om lid te worden; en dat is nog maar zachtjes gezegd…. Waar blijven jullie ????

 

VRIENDENHOBBY’S.

In deze editie van het Vriendennieuws gaat Leendert Parlevliet ons deelgenoot maken van zijn betrokkenheid bij de Stichting Oogkamp Himalaya, waarvan hij van 1984 tot 2003 eerst bestuurslid was en later, na zijn pensionering, directeur. Inmiddels heet die stichting, na fusering met de Mekong Eye Docters, Eye Care Foundation (www.eyecarefoundation.nl). In die vroege jaren is de basis gelegd, o.a. door een groot aantal oogkampen (zie bijgaand  verslag), voor omvangrijke hulp aan de oogzorg in het Himalaya gebied, met nadruk op Nepal. Die hulp, bijeengebracht door talloze donateurs in Nederland, heeft o.a. geresulteerd in 2 grote oogziekenhuizen, thans geheel geleid door Nepalese artsen, in Pokhara en in Birtamod, waar jaarlijks vele duizenden mensen worden geholpen met name aan onnodige blindheid veroorzaakt door staar.

Het is een uitgebreid verslag van de eerste reis om dit project op poten te zetten. Downloaden duurt een beetje lang, maar het is alleszins de moeite waard om te lezen en er zit geen virus op.

Leendert heeft Anton Blok gevraagd de tekst voor de volgende versie te verzorgen.

 

VRIENDENPOST

Jan en Jannie Sijpersma hebben laten weten, om allerlei persoonlijke redenen niet vaak actief aan de evenementen van onze vereniging te kunnen deelnemen. Zij leven echter mee met het wel en wee en tijdens ons bezoek aan Friesland komen wij twee keer langs hun huis; zullen we ook “aankomen” ?

VRIENDENRECEPTEN.

De familie Blok heeft de kookboeken nog eens opengeslagen en nodigt ons uit achter het fornuis te kruipen. Het recept van de avocadosoep met garnalen is van Hannie en de Indiase lamscurry wordt ons toebedeeld door Anton. Eet smakelijk !

 

JARIG.                                  

Bij het begin van de lente feliciteren wij:

Maart

01        Cees van Rantwijk;

03        Han Stork;

05        Atie Spaans;

07        Jerina Helmerhorst; Ineke Jongens;

08        Ineke Verburg;

15        Elly Timmermans;

16        Piet Kuijs;

19        Leendert Parlevliet;

22        Lia Stroober;

28        Cisca Parlevliet;

29        Anneke van Eembergen ;

 

April

05        Jan Lokhoff; Dick van der  Ploeg;

06        Loek van Rantwijk;

13        Lydia de Vos;

14        Joop Prins;

17        Cocky Henning;

18        Ruud Beins;

19        Frank Paumen;

20        Loes Bisschop;

Allemaal van harte !