Vriendennieuws 102 d.d. 23 december 2014

(Bijgewerkt op: 10-01-2015)

 

VRIENDENNIEUWS NR. 102

 

Beste Vrienden,

BESTUUR.
Tijdens de eind november gehouden bestuursvergadering zijn de taken in het bestuur opnieuw verdeeld. Joke Otto blijft voorzitter, Dick Postma wordt vicevoorzitter, Hanny Beins is benoemd tot penningmeester, terwijl Wim Clement, als ambtelijk penningmeester, alle financiële werkzaamheden zal blijven uitvoeren, Anke van der Linden wordt weer secretaris en Heerke Brouwer en Ria Verkerk zijn beiden lid.

Nu de kortste dag weer achter ons ligt en het einde van 2014 nadert, wil het bestuur ook dit jaar, alle Vrienden en hun dierbaren, heel prettige feestdagen toewensen en alle goeds voor het nieuwe jaar. Dat we elkaar maar vaak mogen ontmoeten.

EVENEMENTEN 2014.
Het jaar werd recentelijk afgesloten met een tweetal bezoeken aan het Rijksmuseum in Amsterdam op 28 november en 04 december j.l. Naast de wederom gastvrije ontvangst bij Pim de Vos, werd een deel van de collectie bekeken onder leiding van mevrouw Emmy Bukman: een uitstekende gids die de aandacht wist vast te houden. Ook voor de lunch was gewisseld van locatie: dit maal in restaurant Solo in de van Baerlestraat en zeker geen achteruitgang.

EVENEMENTEN 2015.

Op de vertrouwde grond van de Lage Vuursche wordt in restaurant “De Kastanjehof” dan op donderdag 08 januari a.s. het nieuwe jaar weer gezamenlijk ingeluid met de Nieuwjaarslunch. Tot nu toe hebben zich 64 Vrienden hiervoor ingeschreven – heb je dat nog niet gedaan en mocht je deze feestelijke lunch niet willen missen: stuur dan p.o. je aanmelding naar Hannie Blok: antonhblok@planet.nl

Ook voor ons wetenschappelijke uitje op dinsdag 10 februari: Reis naar Mars, bestaat al veel animo: 27 leden lieten al weten alles van deze rode planeet te willen weten om zich – misschien ? – daarna op te geven voor een enkel reisje ernaar toe.

Dan vindt op vrijdag 06 maart één van de hoogtepunten van het jaar plaats: de viering van het 12½ jarige bestaan van onze vereniging en wel in Koninklijk Den Haag. Als reactie op de eerder verzonden uitnodiging hebben 32 Vrienden laten weten dit feestje mee te willen vieren en er kunnen nog meer liefhebbers mee. Het spreekt vanzelf dat we graag nog veel meer Vrienden verwachten in het Haagse. De uitnodiging wordt ook nog een keer meegezonden en laat Hannie Blok ZO SPOEDIG MOGELIJK WETEN DAT JE OOK KOMT: antonhblok@planet.nl

 

Als bijlagen worden de uitnodigingen van ons jaarlijkse Jeu de boulestoernooi op woensdag 06 mei en het driedaags bezoek aan de Kop van Overijssel, van donderdag 28  t/m zaterdag 30 mei, meegezonden. Ook de golfers kunnen weer een balletje slaan: tijdens ons verblijf in Waterreijk staat er ook een golftoernooi op de planning. Voor het laatste evenement hebben zich al 21 leden VOORLOPIG aangemeld. Zij hebben voorrang bij het indelen van de kamers. Wil je ook mee: wacht dus NIET met aanmelden.

Bij het uitwerken van de Herfsttintentoer 2015 stuitte de evenementencommissie op probleem; daarom is de datum gewijzigd naar donderdag 29 oktober 2015. Begin januari zal er – samen met de contributienota) een correcte versie van de evenementenkalender worden toegezonden, maar noteer het vast in je – zojuist aangeschafte – agenda voor het nieuwe jaar. Evenals alle andere activiteiten, trouwens.

LIDMAATSCHAP VAN DE VRIENDEN.
Ger en Gonnie Kleingeld hebben wat meer tijd gekregen en aangegeven lid te willen worden van onze vereniging. Wij allen kennen Ger natuurlijk van Garden Tours en bewaren fantastische herinneringen aan onze tuinenreizen, aan de realisering waarvan Ger destijds belangeloos zijn medewerking verleende. Echte Vrienden, dus.

Hun adres luidt: Bergse Linker Rottekade 203,  3056 LE Rotterdam. Tel. 010.228.1990; mobiel: 0653.368.592; e-mail gers@hetnet.nl. Hartelijk welkom !

Ook kwam er een aanvraag binnen van Gerdi Edens – zij is voorgesteld door Elly Hummelman. Gerdi werkt nog tot september a.s. als docent op het ROC Mondriaan in Rotterdam maar heeft daarna voldoende tijd om deel te nemen aan onze activiteiten.

Mochten er bezwaren bestaan tegen deze aanvraag tot lidmaatschap, dan ziet het secretariaat deze reactie gaarne voor 01 januari 2015 tegemoet.

Jammer genoeg hebben Cor en Suze de Haan, evenals Huib Dingen laten weten m.i.v. het nieuwe jaar hun lidmaatschap te willen beëindigen. Wim en Jansje Vermaat verblijven het grootste deel van het jaar in het buitenland en zij hebben daarom ook hun lidmaatschap opgezegd.

Enkele andere leden hadden ook even deze intentie, maar zijn gelukkig tot inkeer gekomen: zij kunnen – terecht – de Vrienden niet missen.

LEDENLIJST.
Henk Jan en Elly Schipperheijn hebben sinds kort een ander e-mailadres: hjschipperheijn@gmail.com.

VRIENDENPOST
Op 28 november vierden Koos en Paula Aartsen hun gouden huwelijksdag. Namens alle Vrienden heeft het secretariaat hen een gelukwens toegemaild, waarop het onderstaande antwoord werd ontvangen, gedateerd 29 november j.l.:

“Lieve ANVR Vrienden,

Hartelijk dank voor Uw felicitatie op onze gouden trouwdag. Het is een fantastische dag geworden met onze kinderen en kleinkinderen. Morgen vieren we het voor onze grote familie, neven, nichten, aanhang enz. enz., totaal zo’n 180.000 gasten en allemaal familie.

Dit om het maar eens over de crisis te hebben.

Hartelijke groeten,

Koos en Paula.”

Nou met zoveel gasten, kun je wel spreken van een crisis…..

Tot zover de post van Koos en Paula.

 

Vriendenpost van geheel andere aard: dit keer van Anton Blok. In Windows 8.0 en 8.1 (en misschien ook in Windows 7, maar dat heeft hij niet) wordt er standaard, als je de computer opstart, steeds je wachtwoord gevraagd. Als je (nagenoeg) de enige bent, die dit gebruikt, is dat lastig (en irritant).

Daarom, moet jij als je je computer opstart (in Windows 8.0 e.v.) steeds weer opnieuw je wachtwoord ingeven? Neem dan contact op met Anton Blok, die heeft de formule om dit (voor altijd) op te lossen: antonhblok@planet.nl of tel. 0573.431.525.

 

VRIENDENHOBBY’S.

Tijdens een rustig uurtje kan iedereen kennis nemen van de zaken die Wim Signer zoal bezig houden. Wat een creativiteit ! In het volgende Vriendennieuws zal Piet Polman ons van zijn bezigheden op de hoogte brengen.

 

VRIENDENRECEPTEN.

Na alle heerlijkheden die ons ongetwijfeld wachten tijdens de komende feestdagen, is het goed in januari weer even terug te keren naar goede, degelijke winterkost. Daarom dit keer een recept van de overheerlijke bruine bonensoep van Anton Blok. Eet smakelijk.

 

VAKANTIEBEURS.

Op 13 en 14 januari 2015  vinden de Vakdagen van de Vakantiebeurs plaats. Alle info tref je aan op internet onder: anvrvakantiebeurs2015/vakdag.nl. Om (gratis) toegangsbewijzen te bestellen is het nodig ons lidmaatschapsnummer bij de Kamer van Koophandel in te vullen; dit is 30184311.

Mochten er toch nog problemen hierbij ontstaan: meld het even bij het secretariaat.