Vriendennieuws 101 d.d. 31 oktober 2014

(Bijgewerkt op: 04-11-2014)

 

VRIENDENNIEUWS NR. 101

 

Beste Vrienden,

Om te beginnen: er schijnen problemen te zijn met het openen van de bijlagen van het Vriendennieuws. Mag het secretariaat eens even horen, wie daar moeite mee heeft. Misschien dat het systeem van verzenden gewijzigd moet worden.

 

HERFSTTINTENTOER.

De zon liet ons een beetje in de steek tijdens de Herfsttintentoer op vrijdag 24 oktober, maar tijdens de prachtige route hoefden de ruitenwissers gelukkig geen dienst te doen. We konden genieten van het prachtige landschap van de noord-veluwe en er zaten nog onverwacht veel kleurige bladeren aan de loofbomen. In restaurant de Veldhoeve in Epe werden 22 Vrienden (dat hadden er wel wat meer mogen zijn) vriendelijk en gastvrij onthaald en werd er, zoals gebruikelijk, zuurkool, wortel- of boerenkoolstamppot geserveerd.

 

RIJKSMUSEUM.

Op de vooraankondiging van onze excursie naar het Rijksmuseum op vrijdag 28 november a.s. kwamen al zoveel reacties dat bij het verschijnen van de officiële uitnodiging de maximaal toegestane groepsgrootte al bereikt was. Een grote teleurstelling voor velen. Gelukkig kon er op korte termijn nog een volgend bezoek worden geregeld, zodat er op 04 december nog eens 19 Vrienden plus de gids van ons nationaal museum en van (een deel van) al het moois erin kunnen genieten. Het zat sowieso al niet mee met dit uitje: Ansje van Dijk, die ons deze dagen zou vergezellen en ons van haar specifieke kijk op het gebodene deelgenoot zou maken, werd ernstig ziek en moet juist in deze periode worden geopereerd. Dankzij Pim de Vos werd een waardige vervangster gevonden in de persoon van mevrouw Emmy Busman.

Mochten er nog (veel) meer gegadigden zijn voor deze excursie: laat het weten bij Hannie Blok; mogelijk kan er in het komende voorjaar alsnog een dergelijk uitje worden ingelast: antonhblok@planet.nl.

 

NIEUWJAARSLUNCH.

Het nieuwe jaar wordt geopend met een Nieuwjaarslunch – op bekend terrein n.l. in restaurant De Kastanjehof in de Lage Vuursche. Hiervoor hebben zich inmiddels 35 leden aangemeld, maar gezien het grote succes van de (kerst-) lunch in december 2013 worden er nog vele inschrijvingen meer verwacht. ECHTER: er is een maximum, dus wacht niet langer dan noodzakelijk met je aanmelding.

 

REIS NAAR MARS.

Op dinsdag 10 februari 2015 krijgen we antwoord op vele vragen die betrekking hebben op het maken van een reis naar Mars. Tijdens ons bezoek aan de Space Expo in Noordwijk zullen ongetwijfeld heel veel aspecten aan de orde komen. De uitnodiging wordt meegezonden met dit Vriendennieuws. De ervaring leert: nieuwe items op onze evenementenkalender vinden gretig aftrek, dus MELD JE METEEN AAN.

 

12½ JUBILEUM VRIENDEN VAN DE ANVR.

Het lijkt nog zo recent, maar inmiddels is het op 07 maart a.s. al weer 12½ jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Wat hebben we er een gezellige Vriendenclub van gemaakt en wat zijn er veel mooie en interessante excursies gemaakt en gezellige bijeenkomsten geweest. Het bestuur hoopt van harte dat er nog een flink aantal jaren voor “de Vrienden” zullen volgen.

De feestelijkheden rond dit jubileum zullen op vrijdag 06 maart in Den Haag plaatsvinden – een viering op niveau. De voornaamste details van deze dag staan in de uitnodiging, die eveneens als bijlage wordt meegezonden.

 

WELLICHT NOG EENS TEN OVERVLOEDE: Als je belangstelling hebt voor een evenement ook al is de officiële uitnodiging nog niet verzonden: meld dit bij Hannie Blok. Je hoeft pas te beslissen of je werkelijk meegaat wanneer de uitnodiging met inschrijfformulier wordt gepubliceerd.

 

LEDENLIJST.

Het e-mailadres van Peter en Marga de Boer is gewijzigd in: peterdeboer39@gmail.com.

Ook Huib Dingen heeft een ander mailadres; nu: dingenhuib@telfort.nl.

De meest recente versie van de ledenlijst wordt als  bijlage meegezonden.

 

VRIENDENPOST.

René Klawer heeft het secretariaat (en daarnaast ook vele Vrienden persoonlijk) op de hoogte gesteld van het overlijden op 10 oktober j.l. van ons oud-lid Peter Felderhoff.

Het secretariaat heeft een condoleance naar de familie gezonden.

 

VRIENDENHOBBY.

Deze rubriek wordt deze keer door bestuurslid Heerke Brouwer verzorgd; hij heeft Wim Signer gevraagd hem op te volgen.

 

VRIENDENRECEPTEN.

Een gemakkelijke, maar lekkere prutpot met kip ingestuurd  door Anke van der Linden.

 

JARIG.

Een warm gemeend: hartelijk gefeliciteerd voor onderstaande Vrienden – nog vele jaren!

November

01        Anneke Durville; Does de Koning;

06        Janna van den Oever;

09        Ab Snelders;

13        Lies de Zwart;

14        Jorine Ioannides;

17        Len Steijn;

18        Arnold Burlage;

19        Alie Goossen;  Jan Sijpersma;

22        Nick de Leeuw;

23        Cor de Haan;

25        Hans Bommer;

27        Nel Bekkering; Henk Jansen;

 

December

02        Gerda Arendsen; Bram Mulderij

04        Pauline Goedegebuure;  Wim Vermaat

08        Hannie Blok; Paul Eldering;

09        Theo Nijssen;

10        Joke Prins;

12        Ada Ernsting;

15        Piet Polman;

16        Joke Otto;

17        Kees Moerenburg;

23        Nel ter Haar; Jansje Vermaat.