Vriendennieuws 100A d.d. 13 augustus 2014

(Bijgewerkt op: 18-08-2014)

 

VRIENDENNIEUWS NR. 100A

 

Beste Vrienden,

 

FINANCIËN.

Dit jaar worden de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergaderstukken in Breda in 2 verschillende Vriendennieuws-mails naar jullie toegezonden. In deze editie wordt het Financieel Jaarverslag 2013  en de verklaring van de Kascommissie meegezonden.

Door omstandigheden zal de penningmeester, Wim Clement niet op de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn. Daarom een dringend verzoek aan de leden:

VRAGEN OVER DE FINANCIELE STUKKEN WORDEN GRAAG VÓÓR

26 AUGUSTUS SCHRIFTELIJK TEGEMOET GEZIEN OP HET SECRETARIAAT;

deze zullen staande de vergadering worden beantwoord door één der bestuursleden of een gemachtigde.

Wellicht ten overvloede, maar de financiële stukken bestaan uit totaal 5 pagina’s, die via de 4 verschillende tabs onder aan de pagina te openen zijn.

Problemen: geef even een berichtje aan het secretariaat.

Voor de goede orde: het financieel voortgangsverslag volgt op een later tijdstip.

Hartelijk dank voor jullie medewerking.

===============================================

Vriendennieuws 100B d.d. 19 augustus 2014

(Bijgewerkt op: 20-08-2014)

 

VRIENDENNIEUWS NR. 100B

 

Beste Vrienden,

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING IN BREDA.

Dit Vriendennieuws gaat voornamelijk over de ins-and-outs van de komende Algemene Ledenvergadering, die op dinsdag 09 september a.s. in Breda zal worden gehouden.

Tot nu toe hebben zich 45 Vrienden ingeschreven,  maar aanmelden kan natuurlijk nog altijd. Om organisatorische redenen zou het wèl prettig zijn om dat v.a. nu zo spoedig mogelijk te laten weten: antonhblok@planet.nl.

Heb je de uitnodiging niet meer paraat: even een mailtje naar het secretariaat en er komt een nieuwe: linden-blom@hotmail.com.

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING IN BREDA.

Naast de agenda worden verschillende bijlagen meegezonden, waaronder de agenda, een notitie over sponsoring en een voorstel tot het organiseren van een reis naar Athene, waarover het bestuur graag de mening van de leden tijdens de vergadering wil polsen. Het Financieel Verslag 2013 en verslag van de Kascommissie zijn op 13 augustus j.l. reeds verzonden; gemist: ook dan even een berichtje naar het secretariaat. Het Financieel Voortgangsverslag 2014 zal in Breda worden verstrekt.

 

OVERLIJDEN GUUS PLAK.

Zoals gebruikelijk is er uit naam van alle Vrienden een bloemengroet gezonden naar  het afscheid van Guus Plak. Onze voorzitter Joke Otto is, samen met echtgenoot Guus Otto naar IJmuiden afgereisd om namens alle Vrienden persoonlijk te condoleren.  Gerard Couvreur, die zovele jaren met Guus Plak heeft samengewerkt, was uitgenodigd naar het besloten afscheid te komen en heeft een in memoriam geschreven, dat als bijlage wordt meegezonden.

 

BESTUURSSAMENSTELLING.

Dit jaar zijn vicevoorzitter Elly Hummelman, penningmeester Wim Clement en bestuurslid Han Stork aftredend uit het bestuur. Zij zullen zeer gemist worden en ook vanaf deze plaats: hartelijk dank voor jullie bijdragen tijdens de afgelopen 6 jaar.

Het bestuur heeft Ria Verkerk bereid gevonden hiervoor in plaats te komen, terwijl Anke van der Linden heeft aangegeven wel weer de functie van secretaris te willen invullen. De functie van penningmeester is vacant. Het bestuur heeft Wim Clement gevraagd om een jaar als ambtelijk penningmeester te fungeren. Hij is hiertoe uitsluitend bereid, wanneer niemand anders zich verkiesbaar stelt voor het penningmeesterschap. Het bestuur zal, in dat geval in onderling overleg, één van de overige bestuursleden officieel als penningmeester benoemen. Mochten zich echter nog medekandidaten voor een functie in het bestuur beschikbaar willen stellen, dan worden deze leden verzocht dat vóór 03 september a.s. bij het secretariaat te melden. Volledigheidshalve wijst het bestuur er op dat er ook met een machtiging kan worden gestemd; een schriftelijke verklaring daarvan (kan ook per mail) gaarne naar het secretariaat of meegeven aan een Vriend die wel de vergadering zal bezoeken.

 

BEZOEK MAASVLAKTE 2.

De foto’s van het Vriendenbezoek aan de Maasvlakte 2 die al weer op de website staan dankzij – wederom – de medewerking van webmaster Cees van Rantwijk, tonen het duidelijk aan: we hadden een droge, zonnige dag met prachtige wolkenluchten. Dat was echter maar een deel van een zeer geslaagde dag. De ontvangst en uitleg in Futureland over het ontstaan en de ontwikkelingen van de Maasvlakte 2 waren zeer interessant en indrukwekkend. Dit stukje Nederland brengt Rotterdam 20% meer havengebied. Alleen de dijk rondom de Maasvlakte 2 is al meer dan 40 km lang ! De koffie met, voortreffelijke lunch en borrel met heerlijke, aparte borrelhappen in Restaurant Aan Zee, bovenop het duin, deed niemand vermoeden dat hier gewerkt wordt onder de meest basale omstandigheden: er is bijv. geen elektra. In de middag reed de bus ons eerst naar EMO, één der overslagbedrijven op deze Maasvlakte. We konden kennismaken met de voorlopers van de chauffeurloze auto’s  en vervolgens maakten we een rondrit over het hele gebied. Tot slot werd er nog geruime tijd nagepraat in een heerlijk zonnetje; de laatsten verlieten om 18.45 uur het duin.

 

LEDENLIJST.

Dick en Jacqueline Postma hebben hun huis in het Drentse Lieveren verruild voor een nieuw onderkomen in het mooie brinkdorp Norg:

Tweede Laan 3, 9331 BJ Norg. Tel. 0592.865.166.

Mobiel: Dick 0655.705.963 en Jacqueline 0611.447.614.

E-mail: dpholding@hetnet.nl ; het oude e-mailadres dpostma@sagabv.nl vervalt.

 

JARIG:

Aan het begin van de herfst verjaren de volgende Vrienden: van harte !

September

05        Wilma de Groot; Claar Wouters;

08        Fernanda Schepens;

09        Joop Boere;

11         Arend de Roever;

12        Clara Bruinsma;

17        Heerke Brouwer;

23        Anne Kok; Hans van den Oever;

25        Els van Fraassen – van Iren; Joop ter Haar;

 

Oktober

01        Rob Stroober;

02        Joke Benningen;

04        Fred van Ommen; Henja Swinkels;

05        Marga de Boer;

09        Dick de Groot;

10        Nelleke Gijrath;

11         Annick van de Geest;

15        Anneke Bos;

16        Joke Alferink;

18        Jan Mudde;

19        Dick Postma;

25        Frank Oostdam;

27        Annemieke de Roever;

=========================================================

Vriendennieuws 100C d.d. 16 september 2014

(Bijgewerkt op: 20-09-2014)

 

VRIENDENNIEUWS NR. 100C

 

Beste Vrienden,

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Afgelopen dinsdag vond de 13e Algemene Ledenvergadering van onze vereniging in Breda plaats. Uiteindelijk kwamen 53 Vrienden bijeen in de prachtige zalen van het oude raadhuis van deze Brabantse parel. Het uitgebreide verslag van de vergadering  wordt als bijlage meegezonden, evenals de evenementenkalender voor 2015.

Na een prima lunch bij buurman Dickens & Jones verdeelde de groep zich: één die met de paardentram een ommetje maakte, één die onder leiding van een gids tijdens een stadswandeling de historische geheimen van Breda te horen kreeg en één die op eigen gelegenheid de stad onveilig maakte. Aan het eind van de middag werd gezamenlijk nog een afscheidsborrel gedronken in het voornoemde etablissement. Een speciaal woord van lof over de aftersales van Dickens & Jones: bij thuiskomst merkte Hannie Blok dat zij haar gouden speld verloren had. Hiervan meteen melding gemaakt bij het restaurant en jawel, de volgende morgen kwam er een mailtje terug: het erfstuk van haar moeder stond op  een foto, met de vraag of dit de juiste was. En wat fijn dat Koos en Paula dan in de buurt wonen om het even op te halen.

In de loop van de dag kreeg Len Steijn wat problemen met haar gezondheid, maar na een kort bezoek aan het plaatselijke ziekenhuis, mocht zij gewoon weer met Jan naar huis. Een goede afloop, gelukkig. Al met al een geslaagde dag.

 

HERFSTTINTENTOUR OP VRIJDAG 24 OKTOBER.

De response op de uitnodiging deel te nemen aan de Herfsttintentour blijft nog “wat” achter, om het zachtjes te zeggen. Tot nu toe hebben zich 15 Vrienden aangemeld.

Nu zullen die het ongetwijfeld ook heel gezellig met elkaar hebben,  maar met een kleine variant op het bekende motto: hoe meer Vrienden, hoe meer vreugd wordt, een ieder opnieuw uitgenodigd aanwezig te zijn. Bovendien heeft de uitbater van de Veldhoeve in Epe toegezegd het gehele etablissement alleen voor de Vrienden te reserveren wanneer we met min. 30 personen komen. Het evenement gaat, zoals altijd, in ieder geval gewoon door. Hannie Blok zit er klaar voor,

aanmelden: antonhblok@planet.nl.

RIJKSMUSEUM MET TOEGEVOEGDE WAARDE

VRIJDAG 28 NOVEMBER & DONDERDAG 04 DECEMBER.

Ruim voordat de officiële uitnodiging de deur uit was, bleek de belangstelling voor ons bezoek aan het Rijksmuseum door vooraanmeldingen boven verwachting groot. Omdat de groep slechts uit max. 20 personen mag bestaan, incl. de gids, werd er besloten een tweede bezoek te plannen op donderdag 04 december en, ook hiervoor is thans geen plaats meer. Er wordt wel een wachtlijst gehanteerd waarop je je kunt laten noteren bij Hannie Blok: antonhblok@planet.nl

 

EVENEMENTEN 2015.

Behalve de data op de evenementenkalender voor 2015 worden de details van al onze uitjes in het volgende jaar genoemd in het verslag van de Algemene Ledenvergadering. Voor de echte liefhebber: er is nog een beperkt aantal programmaboekjes beschikbaar op het secretariaat.

 

LEDENLIJST.

Clara en Anne Bruinsma gaan hun e-mailadres wijzigen in: cwvandendool@gmail.com en ook Wim en Annie Signer zijn nu bereikbaar via wpsigner@planet.nl.

 

VRIENDENHOBBY’S.

In dit Vriendenieuws verhaalt Anneke Bos wat haar zoal bezighoudt. Zij heeft Heerke Brouwer gestrikt voor een volgende editie.

 

VRIENDENRECEPTEN.

Ze zijn er nog, dus doe je voordeel met het heerlijke dessertrecept met aardbeien van Hannie Blok. Nieuwe recepten blijven welkom – graag per mail naar het secretariaat: linden-blom@hotmail.com.