Vriendennieuws tussendoortje, Overlijden Bob Witlam

Van: Anke van der Linden-Blom <linden-blom@hotmail.com>
Verzonden: vrijdag 10 maart 2023 12:29
Aan: Anke van der Linden-Blom <linden-blom@hotmail.com>; Witlam Bob en Tineke <hmbwitlam@ziggo.nl>
Onderwerp: VRIENDENNIEUWS TUSSENDOORTJE (nr. 69)

 

Beste Vrienden,

Opnieuw moet ik jullie deelgenoot maken van het overlijden, op 6 maart j.l., van één onzer vakbroeders Bob Witlam,

85 jaar oud. Hij is in besloten familiekring gecremeerd.

Bob en Tineke zijn kort na de oprichting van onze vereniging lid geworden en waren trouwe leden die, zo enigszins mogelijk, bijna altijd bij de evenementen aanwezig waren. Daarnaast heeft Bob vele jaren zitting gehad in de Evenementencommissie en daarin een belangrijke bijdrage geleverd.

Een paar jaar geleden hebben zij hun lidmaatschap van de Vrienden moeten opzeggen, voornamelijk vanwege lichamelijke ongemakken.

Wij condoleren Tineke en de overige familieleden met dit grote verlies en hopen dat zij sterkte putten uit de vele goede herinneringen.

Het condoleance-adres is:

Mevrouw H.M.B. Witlam – Schoenmakers,
Tulpentuin 147,
2272 BS Voorburg.

Met VRIENDENlijke groeten,

Anke van der Linden – Blom.

(secr. ver. Vrienden van de ANVR)