SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS TUSSENDOORTJE

Alphen aan den Rijn, 07 januari 2021.

Beste Vrienden,

Vanzelfsprekend wenst het hele bestuur van de Vrienden jullie allemaal een gezond en goed nieuwjaar. We hopen dat we elkaar in 2021 spoedig weer, als vanouds, regelmatig kunnen zien en spreken.

Zoals in december al aangekondigd: hier is de factuur voor de contributie over 2021, verhoogd met de bijdrage voor het jubileumjaar 2022. Het hoeft geen betoog dat de penningmeester jullie betaling graag z.s.m. tegemoetziet op onze rekening bij de ABN AMRO, rekeningnummer NL54 ABNA041 069 5939.

Van Heerke Brouwer ontving het secretariaat recent een mail met de volgende inhoud:

“Voor 2021 wens ik dat Corona weer een biertje is, dat Donald alleen maar een eend is, dat (Van) Dissel bij een caravan hoort, dat (De) Jonge alleen maar gewoon weer kaas is, dat positief ook werkelijk positief is, dat isolatie iets is wat je tussen je spouwmuur stopt en een wattenstaafje niet meer wordt gebruikt om te testen.

Voor 2021 wens ik ieder veel heil en zegen toe. (Folle lok en seine in it nije jier.)”

Een wens tè goed om jullie te onthouden.

Heerke wij wensen jou van harte hetzelfde toe.

 

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn. T. 0172.420.478, M. 0651.384.054

E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvandeanvr.nl.

Bankrekeningnummer NL54 ABNA 041 069 5939.