SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS TUSSENDOORTJE

Alphen aan den Rijn, 26 maart 2020.

Beste Vrienden,

Ja, ja, alweer een Tussendoortje, dit keer met een geheel andere strekking.

Ook onze vereniging wordt natuurlijk geconfronteerd met het door de overheid gestelde veiligheidsbeleid t.a.v. het coronavirus. Dit heeft vooral invloed op de data van de evenementen dit jaar. Zo moest ons uitje naar Rotterdam op het laatste ogenblik toch geannuleerd worden en ook de eerstkomende programmapunten moeten worden uitgesteld.

MAAR, er komen vast weer betere tijden en de evenementencommissie stelt de volgende programmawijzigingen voor:

Jeu de boulesdag; was 28 mei, wordt 11 juni.

Varen over de Vecht: blijft 23 juni.

Puzzelrit: blijft 18 juli.

Vriendenlunch: blijft 19 augustus.

Algemene Ledenvergadering: blijft 8 september.

Architectuur Leidse Rijn: was 21 april, wordt 6 oktober.

Hermitage blijft 12 november.

Rotterdam: was 18 maart, wordt voorjaar 2021.

De penningmeester zal de reeds betaalde gelden voor de geannuleerde/uitgestelde evenementen terugstorten.

Het bestuur van de Vrienden van de ANVR heeft Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR, onze ondersteuning, zo nodig, aangeboden. Dit gebaar is zeer gewaardeerd, maar er is vooralsnog nog geen beroep op ons gedaan.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054

E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvandeanvr.nl.