SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS TUSSENDOORTJE

Alphen aan den Rijn, 13 januari 2020.

Beste Vrienden,

BESTUUR.

Voor als onze leden: een voorspoedig een gezond nieuwjaar.

PENNINGMEESTERSCHAP.

Wij prijzen ons gelukkig dat Jan Steijn heeft aangeboden het penningmeesterschap op zich te nemen. Uiteraard moet hierover eerst gestemd worden tijdens de Algemene Ledenvergadering in september, maar inmiddels zal hij, ad interim, m.i.v. 01 januari j.l. deze taak op zich nemen.

CONTRIBUTIE.

In afwijking van vorige jaren wordt de nota over de contributie over 2020 vanaf nu per mail verzonden. Als bijlage treffen jullie deze aan. Het spreekt vanzelf dat spoedige betaling op prijs gesteld wordt.

WEBSITE.

Met onmiddellijke ingang staat het nieuwe wachtwoord in het besloten deel van onze website gepubliceerd. Iedereen wordt verzocht voor 01 maart a.s. de website met het oude wachtwoord te bezoeken en er notie van te nemen. M.i.v. dezelfde datum (01 maart 2020) vervalt het wachtwoord van 2019.

Nog even de procedure om op de website te komen, die is als volgt:

Ga naar www.vriendenvandeanvr.nl ,

vervolgens (boven in de balk) naar “voor leden”

dan naar “nieuwsbulletin”,

dan “nieuwsbulletin 2019”

log in met je e-mailadres

vul het wachtwoord in dat je telefonisch is medegedeeld (allemaal hoofdletters).

LEDENLIJST.

De ANVR (Frank Oostdam) is verhuisd: het nieuwe adres luidt:

Storkstraat 24, 3833 LB Leusden, Tel. 0355.433.41

Ria Verkerk heeft een ander e-mailadres: riaverkerk2@gmail.com.

Leo en Ineke Ringelberg hebben ook een nieuw e-mailadres:

lw.ringelberg@gmail.com

 

EVENEMENTEN.

Nieuwjaarslunch

Het eerste evenement in 2020 heeft inmiddels al weer plaatsgevonden: op

03 januari j.l. kwamen 59 Vrienden naar De Hoefslag om elkaar tijdens de Nieuwjaarslunch veel heil en zegen toe te wensen.

Opnieuw heeft Yvonne Wellink één van de prachtige Kerstverhalen van haar dierbare Leo (Thuring) voorgelezen. Dank je wel Yvonne. Als bijlage wordt de vertelling meegezonden.

Pieter de Hoogh.

Het zal wel aan de afgelopen feestdagen liggen, dat er een beetje de klad zit in het aanmelden voor ons bezoek aan de tentoonstelling Pieter de Hoogh op

vrijdag 07 februari a.s. Maar, over 4 weken is het al zover, dus: laat even weten dat je ook meegaat. Naar verluidt is het alleszins de moeite waard !

Rotterdam.

En dan staat, half maart, op woensdag de 18e om precies te zijn, ons bezoek aan Rotterdam op de agenda. Ook hiervoor wordt de uitnodiging meegezonden.

BIJLAGEN:

– Factuur contributie 2020.

– (Herhaalde) uitnodiging tentoonstelling Pieter de Hoogh, 07 februari 2020.

– Uitnodiging Rotterdam, 18 maart 2020.

– Kerstverhaal van Leo Thuring, voorgedragen door Yvonne Wellink tijdens de

Nieuwjaarslunch.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn. T. 0172.420.478, M. 0651.384.054

E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvandeanvr.nl.