SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 148C

Alphen aan den Rijn, 11 oktober 2022.

Beste Vrienden,

BESTUUR.

Zoals gebruikelijk deel 3 van het Vriendennieuws met o.a. het verslag van de Algemene Ledenvergadering die op 7 september j.l. in Montfoort plaatsvond.

Ook de Evenementenkalender 2023 wordt meegezonden. Als er Vrienden zijn die toch liever het wat uitgebreidere Evenementenprogramma willen ontvangen: meld het even bij het secretariaat.

Eind oktober volgt weer het reguliere Vriendennieuws.

BOEKJE 20 JAAR VRIENDEN VAN DE ANVR.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd, als verrassing, een boekje uitgereikt over het 20-jarige bestaan van onze vereniging. Het bestuur is echter van mening dat ook de leden die niet aanwezig waren een exemplaar moeten bezitten. Daarom is vandaag aan de leden die niet de vergadering hebben bijgewoond een exemplaar toegezonden (één per adres). Wij wensen jullie allemaal plezier bij het lezen. En, als er dan al iets per post verzonden wordt, dan moet je dat benutten, dus ook de evenementenkalender is nog eens bijgevoegd, alsmede de instructies hòe de website te bezoeken.

BIJLAGEN.

– Verslag Algemene Ledenvergadering. ( <—- klik hier voor het verslag)

– Verklaring van de Kascommissie. (<—- klik hier voor de verklaring)

– Evenementenkalender. (<—- Klik hier voor de evenementen in 2023)

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn. T. 0172.420.478, M. 0651.384.054

E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvdanvr.nl.

Bankrekeningnummer NL54 ABNA 041 069 593.