SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 144

Alphen aan den Rijn, 23 december 2021.

NIEUWJAARSLUNCH UITGESTELD NAAR 18 JANUARI 2021 –

Beste Vrienden,

Over niet al te lange tijd komt er ook weer een einde aan het jaar 2021; een jaar waarop wij allen waarschijnlijk met zeer gemengde gevoelens zullen terugkijken. Veel van onze evenementen moesten worden geannuleerd of deels worden verplaatst, zelfs naar 2022.

We werden allemaal erg beperkt in ons dagelijks leven en moesten besluiten onze dagen te vullen met alternatieve activiteiten. Toch is het opmerkelijk dat wij, onze generatie, daar over het algemeen toch wonderlijk goed in slaagt. “Pluk de dag” werd voor velen het motto. Laten we daar nog maar gewoon mee doorgaan in het nieuwe jaar, want voorlopig zullen we zeker nog niet van het Covidvirus en zijn variaties af zijn.

Het bestuur wenst alle leden het allerbeste: goede gezondheid en toch nog de nodige afleiding in 2022, waarvan veel ook bij en met de Vrienden.

BESTUUR.

Het bestuur wil in deze maand december zeker ook nog stilstaan bij het overlijden van een tweetal van onze leden. In april j.l. moesten wij afscheid nemen van Gerda Arendsen en Yvonne Wellink. Aan beiden bewaren wij allen dierbare herinneringen.

En ook dit jaar heeft een aantal leden aangegeven hun lidmaatschap te willen beëindigen:

Daan en Aadje de Haas van Dorsser, Piet Jongens, Pé en Barbara Kohnstamm, Désirée Niekus en Bob en Tineke Witlam. Karin Franse is verhuisd naar Spanje en heeft aangegeven donateur te willen worden. Velen van hen betreuren hun besluit en danken de Vrienden voor de ondervonden vriendschap in de afgelopen jaren. Wederkerig wensen wij hen het allerbeste in de toekomst.

Gelukkig kregen we er ook nog 5 nieuwe leden bij in het afgelopen jaar, t.w. Gerard Grachten, Helna Konijn, Leeke van der Poel en Henk en Rosa Zwartelé.

EVENEMENTEN.

Helaas, helaas, onze Nieuwjaarslunch zal geen doorgang vinden op 5 januari a.s. De nieuwe lockdown periode duurt immers tot half januari, MAAR, snel handelen van onze evenementencommissie heeft het mogelijk gemaakt om deze bijeenkomst nu op dinsdag 18 januari 2022 te laten plaatsvinden. Anton heeft inmiddels de 44 Vrienden die ingeschreven hadden op de hoogte gesteld van de nieuwe datum. En nu maar hopen dat we elkaar dan, persoonlijk, alsnog het beste voor het nieuwe jaar kunnen wensen.

Het daarop volgende evenement staat gepland op woensdag 9 maart: ons uitgestelde en deels gewijzigde bezoek aan Rotterdam. We maken een rondrit met een antieke tram en

bezoeken het recent geopende Depôt van het Boijmans van Beuningenmuseum. Dat alles omlijst met een hapje en een drankje. De uitnodiging volgt eind januari/begin februari.

De evenementencommissie is drukdoende om toch, in ons Jubileumjaar, een meerdaags reisje samen te stellen tegen een alleszins betaalbare prijs. De Zwerftocht Salland en Achterhoek staat gepland van 21 t/m 24 juni a.s. Het ontwerp wordt – in grove details – meegezonden. Omdat we ontzettend benieuwd zijn naar jullie reacties hierop: laat ons weten wat je ervan vindt en of je – in principe – meegaat (antonhblok@planet.nl). Het polijsten gebeurt hierna, afhankelijk van de getoonde belangstelling.

Het zou toch zò leuk zijn: weer een paar dagen samen op reis met de bus.

Omdat er, nu al, een paar wijzigingen in de kalender der evenementen is ontstaan, wordt de correcte versie nog een keer meegezonden.

CONTRIBUTIE.

Begin januari zal de factuur voor de contributie over 2022, wederom per mail, naar de leden worden toegezonden. Zoals overeengekomen tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is de bijdrage p.p. € 50,–. Alle leden wordt gevraagd de penningmeester blij te maken door dit bedrag zo spoedig mogelijk, na ontvangst van de rekening, over te maken.

VRIENDENRECEPTEN.

Mocht je nog verlegen zitten om een recept voor een eenvoudig toetje dat tevoren kan worden klaargemaakt: Anke van der Linden stuurt het beproefde recept van “haar” tiramisu. Toegegeven, niet het origineelste dessert, maar deze is niet alleen heel lekker, maar ook geschikt voor kinderen omdat er geen alcohol in verwerkt is.

VAKANTIEBEURS.

De Vakantiebeurs 2022 is afgelast….. Weer een uitje minder voor een aantal van onze Vrienden.

BLUEBIZ.

Na moedig volhouden heeft Anton Blok uiteindelijk toch de handdoek in de ring moeten gooien: KLM heeft – in al haar wijsheid (?) definitief besloten dat wij, de vereniging Vrienden van de ANVR, ten onrechte hebben deelgenomen aan het Bluebiz spaarsysteem en hebben wij ons verdere deelname ontzegt. Er staan nog 251 credits op ons tegoed, dus als iemand een keer naar Brussel wil vliegen: meld je aan.

JARIG.

Onderstaande Vrienden krijgen er begin 2022 weer een jaartje bij. Laat het een gezond en goed jaar worden. Hartelijk gefeliciteerd !

Januari

03 Jenny Kenter;

13 Rietje van Kampen;

15 Wim Clement;

16 Gert van Brakel;

18 Peter Silbermann;

Februari

03 Carla Kuijs – Bijman

04 Anne Bruinsma;

05 Vivian Kleyn;

11 Anja Groenenboom;

15 Pieny Meester; Reiny de Jong;

17 Inge te Riet Scholten;

23 Esther Clement; Anke van der Linden;

25 Willem Bloem;

29 Marijke Vink;

BIJLAGEN:

– (herhaalde) uitnodiging Nieuwjaarslunch, nu voor dinsdag 18 januari a.s.

– (herziene) Evenementenkalender 2022

Uitnodiging 3 dagen “Zwerftocht Salland en Achterhoek”, 21 t/ 24 juni 2021.

– Vriendenrecept Tiramisu.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com.

www.vriendenvandeanvr.nl. Bankrekening: NL54 ABNA 041 069 5939.