SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 143

Alphen aan den Rijn, 31 oktober 2021

Beste Vrienden,

Terwijl de herfst nu toch duidelijk zijn stempel op het weer drukt, zullen de meeste van onze Vrienden meer vertier binnenshuis zoeken. Tijd dus om nog eens even terug te kijken op onze bijeenkomsten in de afgelopen maand september en vooruit naar ons eerstkomende evenement de Nieuwjaarslunch in januari a.s.

BESTUUR.

Zoals te doen gebruikelijk zijn de laatst afgetreden bestuursleden ”uitgegeten”; Heerke Brouwer, Wim Clement en Ria Verkerk, als dank voor het werk – belangeloos verricht -tijdens hun jaren in het bestuur. Ook Cees van Rantwijk was dit keer van de partij voor al het werk aan de website besteed. Samen met partner hadden zij dit etentje nog tegoed dat wegens corona nog niet had plaatsgevonden. Het was een buitengewoon geamuseerde lunch, met gezellige kout en heerlijk eten.

Voor de goede orde: de gasten worden getrakteerd; de overige aanwezigen betalen zelf.

LIDMAATSCHAP.

We kunnen een nieuw oud-lid verwelkomen: Gerard Grachten, weer teruggekeerd uit den vreemde, is in Apeldoorn neergestreken en heeft aangegeven graag weer lid van onze vereniging te willen worden. Gerard van harte welkom; we hopen je regelmatig weer te zien. Zijn adres is: H. Dunantlaan 179, 7312 AZ Apeldoorn. Tel. 0553.123.764.

Mailadres: g.grachten@hetnet.nl

Dan iets van geheel andere orde: het moge duidelijk zijn dat het bestuur blij is met ALLE leden (en hun contributie !!!!). Dit gesteld, voordat het volgende onderwerp verkeerd wordt uitgelegd. Vorig jaar heeft een aantal leden het secretariaat pas in december laten weten het lidmaatschap te willen beëindigen. Conform het gestelde in de statuten, moet dat echter vóór 1 december gedaan worden. Die gesprekken waren geen leuk baantje voor de secretaris en die hoopt dit jaar daarvan verschoond te blijven. Nogmaals: laten we hopen dat iedereen gewoon gezellig lid blijft in 2022, het jubileumjaar.

EVENEMENTEN 2021.

Om te beginnen was daar op 8 september j.l. de Algemene Ledenvergadering in de prachtige Gasthuiskapel (met een onvolprezen akoestiek – waar vind je dat nog? ) in het centrum van Zaltbommel. Alles is leuk in dit mooie plaatsje – nu nog het parkeerprobleem oplossen. Maar onze ervaren troubleshooter had ook hiervoor een oplossing gevonden en zo werd iedereen die dat wenste door de Fa. Juijn heen en weer gereden. Na de koffie vond de Algemene Ledenvergadering plaats, bijgewoond door 29 leden en werd het Jubileumjaar ingeluid. Het verslag hiervan is al op een eerdere datum toegezonden. Ook de heerlijke lunch werd in de Gasthuiskapel geserveerd, waarna voor de liefhebbers, een rondleiding onder leiding van een drietal gidsen werd gemaakt. Tot slot werd er nog even nagepraat in, jawel je raadt het al, de Gasthuiskapel. Tja, als je over zo’n mooie locatie beschikt…..

Ter herinnering aan deze dag worden nog enkele foto’s meegezonden.

 

Al een paar dagen later, op 13 september, stond dan – eindelijk – de Vaartocht over de Vecht op het programma. Het is toch altijd weer wonderlijk te constateren dat het landschap vanaf een rivier er heel anders uitziet dan vanaf de weg. We troffen een mooie dag, zodat iedereen (36) een plekje op het dek kon vinden tijdens de tocht van Maarssen naar Nederhorst den Berg en retour om naar de schitterende buitens met dito tuinen te kijken. Tussendoor werd er van koffie met taart, de lunch en drank-naar-believen genoten. Het was weer een heel gezellige dag in Vriendenstijl.

Ook hiervan een paar plaatjes.

EVENEMENTEN 2022.

We moeten even geduld hebben want het eerstvolgende evenement is de Nieuwjaarslunch die op woensdag 5 januari, wederom en vertrouwd, in De Hoefslag in Bosch en Duin zal plaatsvinden. Altijd weer een dag om naar uit te kijken. De uitnodiging wordt hierbij meegezonden. Nog even ter overdenking: er is altijd heel veel belangstelling voor deze bijeenkomst, dus meld je zo spoedig mogelijk aan om verzekerd te zijn van een plaatsje aan tafel.

In het afgelopen jaar is er tijdens de bestuursvergaderingen veel en langdurig overleg geweest over het organiseren van een meerdaagse reis in het Jubileumjaar. Realiteitszin eindigde er elke keer weer in dat de kosten hiervan (veel) te hoog zouden zijn bij – verwachte – geringe deelname. Het maken van een riviercruise bleek al helemaal niet haalbaar. Toch gingen er bij en na de presentatie van het programma voor 2022 stemmen op dan maar een ander meerdaags reisje te organiseren. Eind september j.l., bij het verzenden van het Vriendennieuws met o.a. het verslag van de Algemene Ledenvergadering, is daarom een voorstel gedaan om in juni volgend jaar een 5-daags busreisje te ondernemen. Zoals in datzelfde Vriendennieuws al aangegeven vergt de voorbereiding voor zo’n plan de nodige tijd, maar ook geld en dat is alleen maar lonend als er een minimum aantal geïnteresseerden is, in dit geval tenminste 20. Daarom:

HET IS ONTZETTEND JAMMER, MAAR ER ZIJN SLECHTS 13 POSITIEVE REACTIES ONTVANGEN. Tenzij er alsnog op korte termijn meer Vrienden laten weten belangstelling te hebben voor dit werkelijk verrassende en interessante bezoek aan delen van Nederland, dreigt dit evenement te vervallen. Voor meer details: zie de bijlage.

VRIENDENRECEPTEN.
Dit keer (voor de Kerst ?) een verrukkelijk toetje: Hazelnootparfait met karamelsaus. (kan zonder ijsmachine worden gemaakt).

JARIG.
Waarschijnlijk geen tuinfeest voor onderstaande jarigen, maar een gezellig samenzijn met familie en vrienden voor de hierna genoemde Vrienden:

November

01 Anneke Durville;

06 Janna van den Oever;

09 Ab Snelders;

14 Jorine Ioannides;

17 Len Steijn;

19 Alie Goossen;

20 Hans Klinge;

22 Nick de Leeuw;

25 Jos Burghouts

27 Henk Jansen;

December

04 Pauline Goedegebuure;

16 Joke Otto;

17 Pieter Kuijs;

BIJLAGEN:

– Uitnodiging Nieuwjaarslunch op woensdag 5 januari 2022.

– Neerlands roem, details over de 5-daagse busreis.

– Vriendenrecepten, Hazelnootparfait met karamelsaus.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com.

www.vriendenvandeanvr.nl. Bankrekening: NL54 ABNA 041 069 5939.