SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 142A

Alphen aan den Rijn, 12 augustus 2021

Beste Vrienden,

Over iets minder dan 4 weken, op woensdag 8 september a.s., vindt de Algemene Ledenvergadering in het leuke stadje Zaltbommel plaats. Zoals gebruikelijk worden hierbij, ruim tevoren, de agenda en de financiële stukken toegezonden. Aan het einde van de maand volgen, samen met het reguliere, tweemaandelijkse, Vriendennieuws, nog enkele bescheiden.

Tevens treffen jullie nog eens de uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering aan; de animo voor deze bijeenkomst, waarin we o.m. het Jubileumjaar gaan openen, is nog wat aan de magere kant, dus: MELD JE AAN.

Dit jaar verloopt de bestuurstermijn van Anton Blok en Frank Paumen; beiden hebben aangegeven nogmaals voor een termijn van 2 jaar beschikbaar te zijn. Medekandidaten wordt verzocht zich vóór 1 september a.s. bij het secretariaat te melden.

Inmiddels hebben we al één evenement, onze Jeu de boulesdag, beleefd en het was een feestje ! Elly Hummelmaan maakte een leuke compilatie van een aantal foto’s en die gaat ook hierbij. Er zijn nog wat plaatjes gemaakt, maar die worden eind augustus meegezonden.

Morgen is de Vriendenlunch en ook daar zullen veel Vrienden elkaar ontmoeten.

Tot morgen en/of de Algemene Ledenvergadering !

BIJLAGEN:

– Agenda Algemene Ledenvergadering.
– Financiële stukken. (4X)
– (Herhaalde) uitnodiging Algemene Ledenvergadering.
– Fotocollage Jeu de boulesdag.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com.

www.vriendenvandeanvr.nl. Bankrekening: NL54 ABNA 041 069 5939.

 

VRIENDENNIEUWS NR. 142B

Alphen aan den Rijn, 31 augustus 2021

Beste Vrienden,

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Op woensdag 8 september a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering in het leuke plaatsje Zaltbommel plaats. Daar wordt ook ons 20-jarig bestaan gevierd en het Jubileumjaar geopend. Nog niets laten weten en wil je toch komen: meld je alsnog met spoed aan.

Let wel: het is niet zeker dat je ook nog kunt deelnemen aan de stadswandeling; i.v.m. de coronaregels is er n.l. een beperkt aantal deelnemers per (3) gidsen.

De uitnodiging wordt als bijlage nogmaals meegezonden.

EVENEMENTEN.

Jeu de boulesdag.

Op 12 juli was het dan eindelijk zover: het eerste evenement van de Vrienden in een heel lange tijd vond plaats in Doorn, waar de jaarlijkse Jeu de Boulesdag werd gehouden. Het was wel duidelijk dat iedereen er erg veel zin in had want ook een flink aantal leden dat nog nooit aan deze activiteit had deelgenomen was ook van de partij en vast niet voor het laatst, gezien de enthousiaste reacties.

Dit keer wierp het trio (v.l.n.r. op de foto) Jos Burghouts, Jorine Ioannides en Peter Silbermann de beste ballen en gingen met een glimmende medaille om hun nek trots en voldaan naar huis. Nou, voldaan waren alle aanwezigen, want de gastvrijheid bij de Helenaheuvel was weer helemaal top. Volgend jaar komen we weer – je kunt je vast aanmelden bij het uitreiken van het Evenementenprogramma tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 

Vriendenlunch.

Van Nieuwjaarslunch in januari en Lentelunch in maart, werd het de Vriendenlunch in augustus. Ook hiervoor was de belangstelling gelukkig groot en het was goed te merken dat “De Hoefslag” in de stille maanden niets aan kwaliteit had ingeboet. We kregen een verrukkelijke lunch voorgeschoteld tijdens het bijpraten aan de diverse tafels.

Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 september 2021.

De belangrijkste bijeenkomst van het jaar staat dit jaar ook een beetje in het licht van het begin van ons jubileumjaar; het feit dat 20 jaar geleden een paar leden bijeenkwamen en deze vereniging hebben opgericht. Het bleek een schot in de roos en hopelijk zullen we elkaar nog vele jaren ontmoeten tijdens de verschillende activiteiten.

Varen over de Vecht op maandag 13 september 2021.

Was het oorspronkelijk het plan om in het voorjaar over de Vecht te gaan varen: in het najaar is het er hoogstwaarschijnlijk net zo mooi. Wil je alsnog mee: stuur je inschrijving in naar antonhblok@planet.nl; vele Vrienden gingen je al voor. Ook deze uitnodiging wordt nogmaals meegezonden.

Frida Kahlo in Assen.

Het feit dat er op dit ogenblik ook al een tentoonstelling over werken van Frida Kahlo in Amstelveen plaatsvindt, en, bij navraag de belangstelling onder de Vrienden om een bezoek aan Assen te brengen slechts één positieve reactie opleverde, heeft de evenementencommissie doen beslissen dit uitje te schrappen.

NIEUWE LEDEN.
Er hebben zich recent 4 nieuwe leden aangemeld: Leeke van der Poel, de partner van
Ine Wolterman. Hij was meegekomen op de JDB-dag en heeft besloten lid te worden.

Leeke is 39 jaar vrijwillig kapitein geweest van het zeilschip Eendracht en heeft vele wateren bevaren, met zeer gevarieerde gasten. Eigenlijk is hij dus ook uit de reiswereld afkomstig.

Dan, via Clara Bruinsma, heeft Helna Konijn uit Wadenoijen (vroeger van A&A Reizen) zich gemeld voor het lidmaatschap.

Mochten er bezwaren bestaan tegen hun lidmaatschap dan graag die reactie voor 8 september a.s. naar het secretariaat.

En, ook via Clara, hebben Henk en Rosa Zwartelé (vroeger reisbureau Rosa in Goes) zich opnieuw aangemeld. Zij kunnen zonder meer zo weer lid worden.

LEDENLIJST.
Als er Vrienden zijn die naar de Algemene Ledenvergadering komen en die graag een “papieren” ledenlijst willen ontvangen, laat dat dan s.v.p. tijdig even weten bij het secretariaat.

VRIENDENPOST.
Bob en Tineke Witlam stuurden het secretariaat het onderstaande bericht:

“Geacht Bestuur,
Hierbij delen wij u mede dat wij wegens leeftijd met fysieke klachten, ons lidmaatschap van de Vrienden van de ANVR beëindigen. Wij hebben een warme en gezellige tijd gehad bij de Vriendenclub met prachtige, interessante activiteiten die we zeker zullen missen. We wensen alle Vrienden een vruchtbare Algemene Ledenvergadering en een gezonde toekomst.
Bob en Tineke Witlam.”

Het bestuur, en waarschijnlijk alle Vrienden, betreurt jullie besluit, maar begrijpt dat dit met pijn in het hart is genomen. Wederkerig wensen alle Vrienden jullie nog veel goede jaren en danken jullie voor de gebrachte gezellige uren.

VRIENDENRECEPTEN.

We kunnen elkaar gelukkig weer vaker ontmoeten; daarom dit keer een paar suggesties voor een hapje bij de borrel.

FERDINAND FRANSEN OVERLEDEN.

Het zal de meeste van onze leden niet ontgaan zijn, maar recentelijk is één van onze belangrijkste pioniers in de reiswereld overleden. Ferdinand heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de reiswereld op de kaart te zetten..

JARIG.
Hopelijk kunnen onderstaande Vrienden weer een uitbundige verjaardagsfeest vieren:

September

09 Joop Boere;

10 Bertine van Brakel;

12 Clara Bruinsma;

17 Heerke Brouwer;

18 Marijke Russ – van Mook

23 Anne Kok; Hans van den Oever;

25 Els van Fraassen – van Iren;

Oktober

04 Fred van Ommen; Henja Swinkels;

19 Dick Postma;

22 Elly Ras;

25 Frank Oostdam;

BIJLAGEN:

– (Herhaalde) uitnodiging Algemene Ledenvergadering.
– (Herhaalde) uitnodiging Varen over de Vecht.
– Vriendenrecepten.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com.

www.vriendenvandeanvr.nl. Bankrekening: NL54 ABNA 041 069 5939.

 

VRIENDENNIEUWS NR. 142C

Alphen aan den Rijn, 24 september 2021

Beste Vrienden,

Als belangrijkste bijlage treffen jullie hierbij het verslag van de op 8 september j.l. gehouden Algemene Ledenvergadering aan.

Ook de verkorte evenementenkalender wordt meegezonden, met LET WEL, nog een nieuw evenement in 2022, dat doorgang zal vinden mits er voldoende belangstelling voor bestaat. Het zou toch heel leuk zijn weer eens een paar dagen samen met de bus onderweg te zijn, met alle gezelligheid van dien.

DUS: LAAT S.V.P. WETEN WAT JE VAN DIT PLAN VINDT.

BIJLAGEN:

– Verslag Algemene Ledenvergadering.

– Verkorte evenementenkalender.

– Voorstel nieuw evenement 2022.