SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 137

Alphen aan den Rijn, 31 oktober 2020.

Beste Vrienden,

BESTUUR.

Openstaande posten.

Het bestuur is, in haar nieuwe samenstelling, direct al begin oktober bijeen geweest. Daarbij was ook onze oud-penningmeester, Wim Clement, aanwezig. Hoofdreden was om de administratie met spoed op orde te krijgen en daarna over te dragen aan de nieuwe penningmeester, Paul de Greef.

Alle betalingen voor de evenementen in 2020 zijn nu gecontroleerd en inmiddels geïnd. Ernstiger was het te constateren dat maar liefst 36 van de 136 leden hun contributie voor 2020 en enkelen die ook voor 2019 niet hadden voldaan…..Mogelijk het gevolg van het feit dat in januari van dit jaar de nota per mail werd verzonden i.p.v. per post. Besloten is om dit nog één keer te proberen met een strengere controle op de ontvangst; het scheelt n.l. veel in portokosten. Gelukkig hebben inmiddels 20 Vrienden dit verzuim goedgemaakt en de clubkas is daarmee € 1.040,– (!) rijker geworden.

Begin december komt het bestuur opnieuw bijeen om zich te beraden over hòe te handelen bij het in gebreke blijven van de overige leden die niet betaald hebben.

Maar, we zijn toch een Vriendenclub…, dus we hopen dat dit niet nodig is.

Het bestuur wenst alle leden sterkte in de komende tijd; het ziet er – helaas – naar uit dat oude tijden voorlopig nog niet zullen herleven. Maar, moed houden en proberen er toch iets van te maken. Doe voorzichtig en blijf gezond!.

FOTO’S.

In dit Vriendennieuws staat een aantal foto’s afgedrukt. Het secretariaat wil graag een reactie als er Vrienden zijn die deze niet (goed) kunnen openen.

Algemene Ledenvergadering.

In het verslag van de Algemene Ledenvergadering is een agendapunt niet correct verwoord. De tekst hiervan moet luiden:

Verslag van de 19e Algemene Ledenvergadering d.d. 08 september 2020,

in The Rock in Aalsmeer.

aanvang 10.00 uur.

Gewijzigde tekst agendapunt van bovengenoemde Algemene Ledenvergadering.

9. Bestuursverkiezing.

Dit jaar zijn Heerke Brouwer, Jerina Helmerhorst, Ria Verkerk en Anke van der Linden aftredend; Heerke heeft de maximala zittingstermijn bereikt en is niet meer herkiesbaar. Ria is statutair wel herkiesbaar, maar heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn.

Jerina en Anke zijn herkiesbaar voor een derde en laatste termijn van 3 jaar( t/m 2023).

Wim Clement had vorig jaar al aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn De functie van penningmeester is vacant, maar het bestuur is zeer verheugd in Paul de Greef een opvolger van Wim Clement te hebben gevonden. Paul is r.a. accountant, dus een waardig opvolger. Gelukkig is het Paul toch gelukt om aanwezig te zijn vandaag en hij wordt als bestuurskandidaat voor deze functie voorgesteld.

Ton Kenter vindt dat we heel blij mogen zijn met zo iemand en Peter Silbermann stelt voor hem bij acclamatie te benoemen. Omdat er nog 3 kandidaten zijn: Clara Bruinsma, Gerard Couvreur en George Ioannides en er op de stembriefjes ook deze vier namen staan vermeld, wordt iedereen verzocht in elk geval de naam van Paul aan te kruisen.

Er wordt een stembureau samengesteld, waarin Inge te Riet Scholten, Peter Silbermann en Marijke Vink zitting hebben. De uitslag luidt dat naast Paul de Greef, Gerard Couvreur en George Ioannides zijn gekozen.

* Clara Bruinsma blijft dus lid van de Kascommissie.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: Frank Paumen voorzitter, Anton Blok

vice voorzitter, Paul de Greef penningmeester, Anke van der Linden secretaris, Gerard Couvreur, Jerina Helmerhorst en George Ioannides, allen lid.

EVENEMENTEN 2020, terugblik.

Algemene Ledenvergadering.

Op 08 september j.l. vond de 19e Algemene Ledenvergadering plaats restaurant The Rock in Aalsmeer. Er stonden wat heikele agendapunten op de agenda, maar na een open en duidelijke uitleg over de financiele situatie waarin de vereniging zich bevindt en een duidelijk voorstel wàt te doen, kon gelukkig de goedkeuring van de aanwezige leden worden verkregen. Het werd een goede vergadering, bijgewoond door 30 leden. Direct hierna werd er een vaartocht over de Westeinder en omliggende, bewoonde, eilandjes gemaakt. Na terugkeer werd de lunch geserveerd, waarna een ieder weer huiswaarts keerde Het voelde goed om elkaar weer gezien en gesproken te hebben.

 

 

Architectuurtoer.

De uitgestelde Architectuurtoer door de Utrechtse wijk Leidsche Rijn werd alsnog op

06 oktober geëffectueerd. Als vanouds was Reinout Crince onze gids; hij bleek enige jaren in deze wijk gewoond te hebben en dat was buitengewoon handig. Niet alleen wist hij goed de weg, maar ook de historie van deze Utrechtse wijk werd goed belicht. En, ook de prima gastheer op de Ringelbergbus (ja, van Leo), was bekend in dit stukje Nederland.

In de Leidsche Rijn zullen uiteindelijk zo’n 90.000 mensen gaan wonen, in veel verschillende wijkjes met een enorme verscheidenheid van huizen en flats. En dan is het leuke dat Reinout, zelf planoloog van Den Bosch, ons steeds weer kon wijzen op het waar en waarom e.e.a. zo tot stand is gekomen.

De koffie ’s ochtends, de uitstekende lunch en de afscheidsborrel vonden plaats in restaurant Zuiver, ook in Leidsche Rijn. Het was weer ouderwets gezellig met de 17 aanwezige Vrienden, waardoor we pas helemaal aan het eind van de middag weer naar huis togen.

Het weer liet ons dit keer een beetje in de steek…….

 

EVENEMENTEN 2021.

Nieuwjaarslunch.

Tja, en dan is het wachten tot het nieuwe jaar waarin we op woensdag 06 januari 2021 elkaar hopen te treffen in De Hoefslag in Bosch en Duin om een ieder het allerbeste voor het nieuwe jaar te wensen.

De uitnodiging wordt met dit Vriendennieuws meegezonden.

LET OP:

Er bestaat een grote kans dat het aantal Vrienden dat kan deelnemen aan de Vriendenlunch (zeer) beperkt zal worden. Schrijf je dus zo spoedig mogelijk in. Ook zal – mogelijk – een aantal Vrienden in het restaurant moeten plaatsnemen, i.p.v. in de serre; wie het eerst komt, het eerst maalt.

VRIENDENPOST.

Dat Anton Blok “iets” heeft met Egypte, mag algemeen bekend geacht worden. Hij wil die belangstelling nog eens met ons delen. (zie bijlage).

LEDENLIJST.

Ben Ernsting heeft gevraagd om ook zijn emailadres op de ledenlijst te plaatsen, dat wordt vaker geconsulteerd dan dat van Ada. Het luidt: b.ernsting@idgaf.nl

VRIENDENRECEPTEN.

Met het oog op de komende feestdagen een recept om tijdig te maken, als je het een keer met bijv. een buffetje viert. Succes en eet smakelijk !

JARIG:

In de eerste twee maanden van het nieuwe jaar zullen onderstaande Vrienden hun verjaardagsfeestje vieren. Hartelijk gefeliciteerd.

Januari

03 Jenny Kenter;

08 Piet van Maurik;

13 Rietje van Kampen;

15 Wim Clement;

16 Gert van Brakel;

18 Peter Silbermann;

29 Bert Gijrath;

 en in Februari

04 Anne Bruinsma;

05 Vivian Kleyn;

11 Anja Groenenboom;

13 Ben Ernsting;

15 Pieny Meester; Reiny de Jong;

17 Inge te Riet Scholten;

23 Esther Clement; Anke van der Linden;

25 Willem Bloem;

29 Marijke Vink;

BIJLAGEN.

– Uitnodiging Nieuwjaarslunch op woensdag 06 januari 2021.

– Vriendenrecept Eendenborstterrine met sinaasappelsaus.

– Vriendenpost – Anton Blok’s voorstel reis naar Egypte november 2021.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvandeanvr.nl.