SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 135

Alphen aan den Rijn, 27 juni 2020.

Beste Vrienden,

BESTUUR.

Ook de leden van het bestuur en de evenementencommissie hebben zich moeten behelpen met contact via email en telefoon gedurende de laatste maanden, maar op 10 juli a.s. staat de eerste vergadering weer op de agenda, de laatste voor de Algemene Ledenvergadering in september.

EVENEMENTENCOMMISSIE.

Jeu de boullesdag op donderdag 02 juli 2020.

En, HOERA, over een paar dagen is het dan zover: op 02 juli a.s. wordt de Jeu de boulesdag gehouden zo’n vijf maanden na ons laatste evenement de Pieter de Hooghtentoonstelling in Delft. Wie had dat toen gedacht… We treffen elkaar op de vertrouwde plek in Doorn, St. Helenaheuvel.

Een respectabel aantal van 26 Vrienden heeft aangegeven van de partij te willen zijn, zelfs Vrienden, die normaal nooit komen, verheugen zich er op elkaar weer te zien en te spreken. Uiteraard moeten/gaan we ons aan alle RIVM voorschriften houden.

Vriendenlunch op woensdag 19 augustus 2020.

De inhaalslag is begonnen: alweer een evenement. De Vriendenlunch van vorig jaar kreeg goede kritieken en wordt daarom dit jaar voortgezet. Wèl op een andere plek, t.w. Hotel Restaurant De Watergeus in Noorden, prachtig gelegen aan de Nieuwkoopse Plassen en met een schitterende tuin/terras. Ook over de keuken niets dan lof, dus…. schrijf je in. De uitnodiging wordt als bijlage meegezonden.

BLIJF THUIS QUIZ.

Het aantal inzendingen van de Blijf Thuis Quiz, viel eigenlijk wat tegen, helaas.

De uitslag is als volgt:

1e prijs: Heerke Brouwer,

2e prijs: Dick van der Ploeg,

3e prijs: Pien Meester en omdat nr. 4 slechts 1 punt minder scoorde, heeft de evenementencommissie besloten om daaraan ook eenzelfde prijs toe te kennen:

4e prijs: Henk Jansen.

Alle deelnemende Vrienden: dank voor jullie inzending !

De juiste antwoorden worden als bijlage meegezonden. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

EVENEMENTENKALENDER.

Uit de verschillende Tussendoortjes is wel gebleken dat de evenementencommissie behoorlijk aan de bak moest. Al die leuke uitjes, die vorig jaar om deze tijd al helemaal tot in de puntjes waren geregeld, moesten vervallen of worden uitgesteld. Inmiddels is een nieuw schema gemaakt en ook hiervoor zijn de reserveringen gemaakt. Nu maar hopen dat dit plan kan worden uitgevoerd.

De nieuwe evenementenkalender wordt hierbij meegezonden. Let s.v.p. goed op:

niet alleen de data, maar ook sommige locaties zijn gewijzigd.

VRIENDENPOST.

Tine Kuijs heeft het secretariaat verzocht die Vrienden waarvan zij een blijk van medeleven heeft ontvangen bij het overlijden van Piet, heel hartelijk te bedanken. Het heeft haar heel goed gedaan dat zovelen met haar Piet’s heengaan betreuren.

LEDENLIJST;

Tine Kuijs heeft een eigen e-mailadres: tinekuijs@icloud.com.

 

50x NEDERLANDSE REISWERELD.

Onder deze titel is een uitgave verschenen waaraan ook de ANVR een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

“Aan de hand van 50 historische mijlpalen vertelt dit boek in kort bestek, de boeiende geschiedenis van de Nederlandse reissector. Tegen de achtergrond van de historie van het naoorlogse Nederland geeft het een beschrijving van een periode waarin de Nederlander een van de meest reislustige consumenten van Europa is geworden. Een periode ook waarin de reissector zichzelf op succesvolle wijze diverse keren opnieuw heeft uitgevonden. In die jaren is de ANVR uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande brancheorganisaties met een grote maatschappelijke relevantie, en is ook de Vakantiebeurs een begrip geworden. Bij de samenstellers Frank Oostdam (directeur ANVR) en Bart Meijer, (brandmanager Jaarbeurs.) smaakt dit boek naar meer. We hopen bij u ook”,

Zo staat te lezen in de introductie van dit handzame boekje. Het verhaalt veel oude en nieuwe feiten overgoten met een saus van een jongere generatie.

Voor belangstellende Vrienden is het verkrijgbaar via het secretariaat.

 

VRIENDENVERTELSELS.

Jammer, maar helaas. Niemand is in de pen geklommen om ons deelgenoot te maken van een leuke herinnering uit zijn of haar (reis-)verleden ! Zijn jullie alles vergeten of hadden jullie er geen tijd voor ….. ????

Gelukkig heeft Anton Blok nog wat van zijn ervaringen opgetekend met het oog daar ooit een boek van te maken. Om te voorkomen dat ook deze vertelsels de publiciteit niet halen, dit keer één van zijn konterfeitsels.

EN: doe je best, stuur een verhaal in, s.v.p.

VRIENDENRECEPTEN:

Zalm-en-croûte met olijven-kruidenboter.

Vaag staat me bij dit recept al eens verzonden te hebben, maar ik kan nergens vinden, wanneer. Het is echter tè lekker om niet eens te maken, dus ik waag het erop. (Anke van der Linden). Geniet ervan.

 

JARIG:

Dit zijn de zomerjarigen in

Juli

03 Emmy Couvreur; René Klawer;

06 Wim Durville;

07 Marian Gijsen;

08 George Ioannides;

10 Paula Aartsen;

11 Ton Kenter;

18 Koos Aartsen;

20 Bart Ras;

24 Gerard Couvreur;

25 Frans Staal;

28 André Kok; Tineke Witlam;

30 Aadje de Haas van Dorsser; Tine Kuijs; Ria Dros;

en in

Augustus

03 Leo Verburg; Anke Snelders;

06 Piet Jongens;

15 Elly Hummelman;

18 Anton Blok; Ria Verkerk;

19 Margreet Sprik;

22 Katja van der Ploeg; Lia Hooijmans; Marianne Weber;

25 Gerda Houtzaager;

Allen een prettige dag en een gezond nieuw levensjaar toegewenst.

BIJLAGEN:

– Evenementenkalender 2020 (laatste, herziene versie)

– Uitnodiging Vriendenlunch woensdag 19 augustus 2020.

– Antwoorden Blijf Thuis Quiz.

– Vriendenvertelsel: Loodvrij naar Mallorca door Anton Blok.

– Vriendenrecepten: Zalm-en-croûte, Anke van der Linden.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvandeanvr.nl.