SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 134

Alphen aan den Rijn, 29 april 2020.

Beste Vrienden,

BESTUUR.

Het bestuur hoopt van harte dat dit Vriendennieuws jullie in goede gezondheid bereikt. Het overlijden van onze dierbare Piet Kuijs t.g.v. het coronavirus was al schokkend genoeg. Wat zullen we Piet missen.

Omdat we niet aanwezig konden zijn bij zijn afscheid, is er een bloemengroet gezonden en wordt de condoleancebrief die naar Tine is gezonden als bijlage meegezonden.

Wim Clement is gelukkig weer thuis, maar moet nog zeer regelmatig naar het ziekenhuis. Wim en Esther: sterkte ermee en hou vol.

CONTRIBUTIE.

Begin januari j.l. werden de nota’s voor de contributie 2020 per mail naar alle leden gezonden. De penningmeester verzoekt een ieder even te controleren of het bedrag van € 40,00 p.p. inmiddels is voldaan. VRIENDENlijk dank.

EVENEMENTEN.

Hoop doet leven en daarom is door de evenementencommissie direct actie ondernomen om onze evenementen die uitgesteld moesten worden opnieuw op de agenda te zetten. Het geheugensteuntje, de evenementenkalender met de nieuwe data (uiteraard onder voorbehoud), is als bijlage bijgevoegd.

EVENEMENTEN NIEUWE STIJL.

Omdat we nu langzamerhand allemaal wel de kasten hebben uitgeruimd, de Kringloop hebben blij gemaakt met onze overbodige spullen en de eerste nieuwe planten in de tuin hebben gepoot, leek het de evenementencommissie een leuk idee om een tweetal nieuwe initiatieven op te pakken die schriftelijk kunnen worden beleefd:

a) een Vriendenquiz samen te stellen waarmee mooie prijzen gewonnen kunnen worden.

b) een Vriendenvertelsel op papier te zetten.

VRIENDENQUIZ.

De Vriendenquiz wordt als bijlage meegezonden en gaat voornamelijk over de rijke historie van de ANVR en zijn Vrienden. Ga er maar eens lekker voor zitten en stuur je oplossing in vòòr 01 juni a.s. We rekenen op geweldige belangstelling.

VRIENDENVERTELSELS.

In de nieuwe rubriek Vriendenvertelsels verwachten we inzendingen over gekke, leuke, spannende of andere dingen die indruk hebben gemaakt of die we beleefd hebben in de loop der jaren, bijv. over een reisbelevenis. Met dit Vriendennieuws wordt een verhaaltje over een actuele gebeurtenis in Groot Brittannië meegezonden. Een warm verhaal over “hoe-het-ook-kan” in het leven.

Doe je best en stuur jouw bijdrage als bijlage naar het secretariaat. De inzendingen worden dan elke keer met een volgend Vriendennieuws meegezonden.

P.S. Inmiddels is het verhaal ook doorgedrongen tot de Nederlandse pers en verspreid via Journaal en een landelijk dagblad. Maar, het is tè leuk om te missen.

FOTO’S.

Het moge duidelijk zijn: er hebben in de afgelopen 2 maanden geen Vriendenevenementen plaatsgevonden en daarom kunnen er ook geen foto’s worden meegezonden,

LEDENLIJST.

Joop Boere liet weten dat hij is verhuisd naar een andere stek in Zeist.

Het nieuwe adres luidt:

Arnhemse Bovenweg 33,
3708 AA Zeist.

Joop veel goede en gezonde jaren in je nieuwe onderkomen.

Ook Dick Postma heeft een nieuwe plek naar zijn hart gevonden in het voorhuis van een woonboerderij, met tuin-zonder-omkijken.

Zijn nieuwe adresgegevens zijn:

Zevenhuisterweg 4,
9311 VB Nieuw Roden.
Tel. 0611.447.614.

Dick groet alle Vrienden en is voornemens zodra de evenementen weer kunnen worden uitgevoerd, acte de présence te geven.

VRIENDENPOST.

Eén van onze leden, Luc de Haan stuurde een mail naar het secretariaat met het voorstel een discussiepanel om van gedachten te wisselen over de benarde situaties voor zeer veel bedrijven en hun gezinnen op te starten. Deze mail wordt als bijlage meegezonden. Het voorstel is dat de geïnteresseerde leden zich melden bij Luc die dit panel zal begeleiden. Mailadres van dit discussiepanel is:

19vriendenanvr@gmail.com, het wachtwoord/inlogcode: dialoog20-19.

Enkele leden stelden het secretariaat in kennis van het overlijden van Hans Vergouwe. Hans was vroeger ook lid van onze vereniging.

Een andere bekende uit de reiswereld, Rob van den Dobbelsteen is helaas ook overleden.

Wij condoleren hun nabestaanden en wensen hen veel sterkte.

VRIENDENRECEPTEN.

Natuurlijk is het gezellig met veel mensen samen te tafelen, maar nergens staat geschreven dat je niet ook alleen of met z’n tweeën iets lekkers op het menu kunt zetten. Het aspergeseizoen is weer begonnen, daarom dit keer een aspergeterrine als Vriendenrecept.

JARIG:

We feliciteren alle onderstaande jarigen. Helaas zullen velen hun feestje met alle familie en vrienden nog even moeten uitstellen. Toch een prettige dag.

Mei

04 Angela Cheung;

06 Romana Engeman; Karin Franse;

07 Gerret Goossen; Ger Swinkels;

08 Bob Witlam;

14 Jan Steijn, Bea van ’t Zand;

17 Annie Signer;

18 Hanny Beins;

22 Els Janssen;

23 Daan de Haas van Dorsser;

28 Roel Huisman

30 Peter de Boer; Hanna Brouwer

Juni

07 Desirée Niekus;

11 Wim Signer;

15 Ab Houtzaager; Marianne Jansen;

17 Astrid van Dijk;

23 Coby van Dongen;

27 Pim de Vos;

BIJLAGE:

– Herziene evenementenkalender 2020.

– Condoleancebrief m.b.t. het overlijden van Piet Kuijs.

– Vriendenquiz.

– Vriendenvertelsels

– Vriendenrecept.

– Mail Luc de Haan m.b.t. discussiepanel.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvandeanvr.nl.