SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 132

Alphen aan den Rijn, 20 december 2019.

Beste Vrienden,

Aan het einde van – alweer – een geslaagd Vriendenjaar wensen bestuur en evenementencommissieleden alle Vrienden heel prettige feestdagen en alle goeds voor het Nieuwe Jaar. Dat we elkaar maar vaak mogen ontmoeten in goede gezondheid.

Helaas moesten we ook dit jaar weer afscheid nemen van een aantal Vrienden: Marga de Boer, Henk van Eijken, Dick de Groot, Ben Kathmann, Piet Polman en Rob Stroober. We gedenken hen met warmte en wensen hun partners en familie veel sterkte in deze komende dagen.

En ook graag een opbeurend woord voor de Vrienden wiens gezondheid in 2019 te wensen overliet: wij hopen dat het nieuwe jaar beterschap zal brengen.

BESTUUR.

Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om een nieuwe penningmeester als opvolger van Wim Clement te scoren. Elly Hummelman heeft weliswaar aangeboden om deze functie waar te nemen, maar dat is echt maar voor een korte periode. Beste Vrienden, als je enigszins financieel onderlegd bent en de vereniging een goed hart toedraagt: help ons uit de brand ? Het betreft voornamelijk het verwerken van de inkomende en uitgaande gelden. Vergaderen doen we maar zo’n 4x per jaar. Bij het maken van de jaarstukken zijn er wel andere leden die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

VRIENDENPOST.

Els van Eijken heeft een dankbetuiging gestuurd en wil zo alle Vrienden die aanwezig waren bij het afscheid van Henk of anderszins blijk van medeleven hebben betoond, daarvoor hartelijk dankzeggen.

EVENEMENTEN 2019.

De Jonge Rembrandt in Leiden op donderdag 21 november 2019.

Ons laatste evenement in 2019 heeft inmiddels plaatsgevonden. We dronken koffie met slechts 11 Vrienden (3 moesten nog op de dag zelf afzeggen) in het Rijksmuseum voor Oudheden waar de heer Vogelaar, samensteller van de tentoonstelling een inleiding hield. De, heerlijke, lunch vond plaats in het prachtige en sfeervolle Prentenkabinet, waarna we gezamenlijk naar de recent heropende Lakenhal wandelden. De recensies hadden ons al bereikt en bleken maar al te waar: het was een schitterende collectie die er getoond werd, speciaal de – soms heel kleine – etsen. Graag nog een speciaal woord van dank aan ons lid Jos Burghouts die ons tevoren verraste met een uitdraai van het boek van Onno Blom over de Jonge Rembrandt. Als grote verrassing voor hèm was de auteur in de Lakenhal aanwezig en kon Jos nog enige tijd met hem spreken.

EVENEMENTEN 2020.

Nieuwjaarslunch op vrijdag 03 januari.

De belangstelling voor dit jaarlijkse hoogtepunt van het Vriendenjaar is, ook dit keer weer groot. Maar, er is nog plaats, dus als je geïnteresseerd bent, meld je aan – wacht niet meer te lang.

Pieter de Hoogh in Delft op vrijdag 07 februari.

Veel prachtig en bijna nooit geëxposeerd werk van een beetje ondergeschoven schilder, Pieter de Hoogh, is tentoongesteld in het Prinsenhof in Delft, zijn geboortestad. We hebben ons weer verzekerd van de geweldige kennis van Marina Marijnen, die de intro zal verzorgen, en ook de lunch vindt plaats op een historische plek. De uitnodiging wordt hierbij meegezonden.

Rotterdam op woensdag 18 maart.

Een rondrit met een historische tram van de RET wordt gecombineerd met een bezoek aan het Douane- en Belastingmuseum. Hiervan komt de invitatie binnenkort.

En als deze data nu direct in de nieuwe agenda’s worden geschreven, vergeet dan niet ook vast te noteren dat op dinsdag 21 april een bezoek gebracht zal worden aan de Leidsche Rijn om daar onder de bezielende leiding van Reinout Crince de architectuur te bekijken. De lunch wordt gebruikt op een onverwachte, maar leuke locatie waar heel goed gekookt wordt ! Uitnodiging volgt

EXTRA EVENEMENT IN 2020

Jerina Helmerhorst heeft haar relaties aangesproken en kan onze leden een bezoek aan SAIL AMSTERDAM op Hr. Ms. “Naaldwijk” aanbieden op donderdag 15 augustus De uitnodiging en een historisch overzicht van het schip wordt meegezonden. LET WEL: Deze excursie valt buiten ons programma en buiten de verantwoordelijkheid onze evenementencommissie.

LEDENBESTAND.

Ook dit jaar weer heeft een aantal leden laten weten per ultimo december hun lidmaatschap te willen opzeggen. M.i.v. januari aanstaande moeten we het zonder het gezelschap van Els van Eijken, Wilma Eveleens en Marja Vooijs – Kathmann stellen. Natuurlijk betreuren we hun besluit maar we danken hen voor hun Vriendschap en wensen hen een goede en gezonde toekomst.

Daarentegen hebben we wel weer een nieuw lid, Roel Huisman. Hem kunnen we direct al bij de Nieuwjaarslunch leren kennen.

WEBSITE.

Bij het ingaan van het nieuwe jaar wordt ons wachtwoord waarmee je onze website kunt bezoeken, gewijzigd. Webmaster, Cees van Rantwijk, is bezig een list te verzinnen hoe de leden daarvan op de hoogte worden gesteld. Hiervoor zal over niet te lange tijd een Tussendoortje worden gezonden met de werkwijze.

VAKANTIEBEURS.

Op woensdag 16 januari 2020 vindt de vakdag van de Vakantiebeurs plaats. Als je geïnteresseerd bent, kun je gratis tickets bestellen: ga naar www.vakantiebeurs2020/vakdag. Ons inschrijvingsnummer van de KvK is 30184311. Veel plezier.

VRIENDENRECEPT.

Of we nou willen of niet (?) deze tijd van het jaar staat toch ook in het teken van lekker eten. Als Vriendenrecept hierbij eentje van een Chocolademousse. Veel succes !

JARIG.

Het nieuwe jaar wordt geopend met onderstaande jarigen; een speciaal hoeraatje voor Marijke Vink, die in 2020 ook weer eens aan de beurt is.

Januari

03 Jenny Kenter;

08 Piet van Maurik;

13 Rietje van Kampen;

15 Wim Clement;

16 Gert van Brakel;

18 Peter Silbermann;

29 Bert Gijrath;

Februari

04 Anne Bruinsma;

05 Vivian Kleyn;

11 Anja Groenenboom;

12 Guus Otto;

13 Ben Ernsting;

15 Pieny Meester; Reiny de Jong;

17 Inge te Riet Scholten;

23 Esther Clement; Anke van der Linden;

25 Willem Bloem;

29 Marijke Vink;

 

BIJLAGEN:

– Uitnodiging Tentoonstelling Pieter de Hoogh in Delft op vrijdag 07 februari 2020

– Uitnodiging Bezoek SAIL AMSTERDAM op donderdag 15 augustus 2020.

– Evenementenkalender 2020

– Vriendenrecept mangomousse.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com www.vriendenvandeanvr.nl.