SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 131

Alphen aan den Rijn, 31 oktober 2019.

Beste Vrienden,

Een beetje “mager” Vriendennieuws dit keer; er valt domweg niet zo veel te melden. We sparen maar voor de eindejaarseditie.

BESTUUR.

Er is helaas nog niet voorzien in de functie van penningmeester. Eén onzer leden kan ons mogelijk uit de brand helpen, maar dat is pas in de loop van november bekend.

Wie van de leden draagt onze vereniging een warm hart toe en wil deze bestuursfunctie ook wel invullen ? Het kost misschien enkele uren per week en vergaderen doen we maar 4 à 5 keer per jaar. (Ook nog altijd heel gezellig !) Zo gewenst, is hulp bij het opmaken van de jaarstukken voorhanden. Inmiddels heeft Elly Hummelman toegezegd de werkzaamheden van Wim Clement ad interim te willen overnemen, iets waarmee we heel blij zijn.

LEDENLIJST.

Nico Koning heeft weer een nieuw, nu definitief, domicilie gekozen:

Claus Sluterweg 229,

2012 WS Haarlem.

Telefoonnummers en e-mailadres zijn ongewijzigd.

Hij heeft beloofd om, nu deze tijdrovende bezigheid voorbij is, weer wat vaker deel te nemen aan de Vriendenevenementen. Een voornemen dat meer Vrienden zouden kunnen nemen.

EVENEMENTEN 2019.

Net voor het ingaan van de wintertijd vond de tweejaarlijkse Herfsttintentour plaats vanuit het grensgebied Twente (Overijssel) / Achterhoek (Gelderland).

De weergoden hadden onze evenementenkalender goed geraadpleegd want we konden genieten van een paar mooie rustige herfstdagen, waarbij de zon zich uiteindelijk ook liet zien. Voor het golfevenement was nauwelijks belangstelling, zodat dat van het programma werd gewist. Op dinsdagavond, 22 oktober, werd, na het voorgerecht, de Verlichte Boerderijentocht verreden. Na terugkeer in hotel

Herikerberg in Markelo genoten we van hoofd- en nagerecht. Woensdagmorgen werd er in colonne naar Café Restaurant Witkamp in Laren (Gld). gekoerst voor de koffie met een Loarns appelboompje. Hierdoor gesterkt reden 7 auto’s, gezellig vol met Vrienden, een prachtige Herfsttocht door het grensgebied van de twee provincies. Hoewel niet volop stralend, verlichtte de zon toch de bomen in schitterende kleuren. Na deze 2 uur durende tocht door het coulisselandschap genoten we van een heerlijke lunch. Vervolgens ging iedereen weer zijns weegs en konden allen nog voor donker thuis zijn.

Dit jaar staat er nog één uitje op de evenementenkalender, t.w. het bezoek aan

de deze zomer heropende Lakenhal in Leiden waar we op donderdag 21 november de tentoonstelling Jonge Rembrandt zullen bezoeken. De inschrijving hiervoor is, i.v.m. het geboekte slot, gesloten.

EVENEMENTEN 2020.

Het nieuwe jaar wordt, traditiegetrouw, geopend met onze Nieuwjaarslunch in De Hoefslag in Bosch en Duin, vlakbij Zeist, op vrijdag 03 januari 2020. Hiervoor wordt de uitnodiging meegezonden. De belangstelling voor deze sfeervolle en gezellige bijeenkomst is altijd bijzonder groot, DUS MELD JE ZO SPOEDIG MOGELIJK AAN.

Attentie, attentie, attentie:

Anton Blok verblijft van 17 november t/m 04 december a.s. in zijn geliefde Egypte; in die periode kan hij dus geen bevestigingen sturen. De aanmeldingen en andere berichten kunnen in dat tijdvak ook naar het secretariaat worden gezonden.

VRIENDENRECEPTEN.

Dit keer een nagerecht dat gemakkelijk een paar dagen tevoren kan worden klaargemaakt. Dit met het oog op de komende feestdagen. Je kunt het dus nog een keer tevoren uitproberen: Stoofpeertjes met Blue Stilton en vijgengelei.

VRIENDENPOST.

Hoewel al vele jaren geen lid meer van onze vereniging, lijkt het gepast jullie het overlijden te melden van onze oud-voorzitter Jan (J.P.J.) De Kleermaeker op 25 oktober j.l. Jan is 81 jaar oud geworden. Vanaf deze plaats condoleren wij Mieke met het verlies. Het correspondentieadres luidt:

Mevrouw M.L. (Mieke) De Kleermaeker – Rietveld,
Oud Blaricummerweg 34C,
1411 JT Naarden.

JARIG:

In de wat donkere, maar wel gezellige, laatste twee maanden van het jaar vieren onderstaande Vrienden hun verjaardag:

November

01 Anneke Durville; Does de Koning;

06 Janna van den Oever;

09 Ab Snelders;

14 Jorine Ioannides;

17 Len Steijn;

19 Alie Goossen;

20 Hans Klinge;

22 Nick de Leeuw;

25 Jos Burghouts

27 Henk Jansen;

December

04 Pauline Goedegebuure;

12 Ada Ernsting;

16 Joke Otto;

23 Nel ter Haar.

BIJLAGEN:

– Uitnodiging Nieuwjaarslunch vrijdag 03 januari 2020.

– Vriendenrecept Stoofpeertjes met Blue Stilton en vijgengelei.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvandeanvr.nl.