SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 138

Alphen aan den Rijn, 22 december 2020.

 

Beste Vrienden,

BESTUUR.

En zo komen we langzaamaan nader bij het einde van 2020. Zo mooi begonnen, maar al snel veranderd in een …..jaar. Ook in het begin van 2021 zullen we nog uiterst voorzichtig moeten handelen in de hoop het coronavirus de baas te worden. Pas dan kan het normale leven weer op gang komen en daarbij kan ook de deelname aan de evenementen van de Vrienden weer worden hervat, waarnaar velen van ons zò uitkijken. Het bestuur wenst alle Vrienden, ondanks de beperkingen, fijne feestdagen en het allerbeste voor een gezond en coronavrij 2021. Blijf gezond !

Helaas zijn ons in dit jaar ook weer een paar Vrienden ontvallen: Piet Kuijs overleed plotseling, na een kort ziekbed en bij Guus Otto liet zijn gezondheid hem in de steek.

Recentelijk vernam het secretariaat dat 2 jaar geleden Bert Gijrath ook is overleden.

We bewaren warme herinneringen aan deze leden en met name Piet en Guus zullen nog vaak gememoreerd worden; Bert hebben we helaas maar sporadisch bij de Vrienden gezien. Hun nabestaanden wensen wij van harte sterkte in de komende tijd.

CONTRIBUTIE.

Evenals de vorige keer worden de contributienota’s voor 2021 begin januari PER MAIL verzonden. LET DAAR S.V.P. EVEN OP. Als op medio februari het bedrag niet ontvangen is zal daar direct actie op worden ondernomen, maar we hopen dat ons dat extra werk dit keer wordt bespaard.

EN, attentie, dit jaar zal een extra bijdrage van € 10,– p.p. in rekening gebracht worden voor het jubileumfonds i.v.m. ons 20 jarig bestaan in 2022.

ACHTERSTALLIGE CONTRIBUTIE.

In het vorige Vriendennieuws werd gewag gemaakt van het feit dat maar liefst 36 leden (van de 136) in gebreke waren gebleven in het betalen van de contributie. Dankzij actief beleid van een aantal bestuursleden kunnen we nu melden dat dit aantal is teruggebracht tot 4 leden. Van hen gaan we dan ook afscheid nemen. Ongeacht de reden: aan het lidmaatschap zitten vele voordelen, maar ook de verplichting tot het betalen van de contributie van (wel helemaal) € 40,00 p.p.p.j.

PENNINGMEESTER.
De achterstallige administratie over 2019 en 2020 is door Anton Blok helemaal bijgewerkt en onze nieuwe penningmeester, Paul de Greef, krijgt begin januari a.s. een up-to-date administratie aangereikt.

EVENEMENTEN.
Alle Vrienden die hadden ingeschreven voor de Nieuwjaarslunch op 06 januari, hebben inmiddels bericht ontvangen dat deze gewijzigd is in de

LENTELUNCH op zondag 21 maart, de eerste dag van de lente. De locatie blijft ongewijzigd; het menu niet…. Als bijlage wordt de nieuwe versie meegezonden. Wellicht ten overvloede: er hadden zich 30 Vrienden aangemeld en het maximum (als alle corona-voorschriften niet meer gelden) aantal deelnemers is 55. Meld je dus met spoed aan als je alsnog geïnteresseerd bent.

Direct daaraan voorafgaand, n.l. op woensdag 17 maart staat ons uitgestelde bezoek aan ROTTERDAM op de evenementenkalender. Wel een beetje een inhaalslag, zo dicht op elkaar, maar het zijn wel bijeenkomsten met een geheel verschillend karakter.

Uitnodiging volgt.

Op donderdag 15 april hopen we ons, onder begeleiding van Reinout Crince, de nieuwe ARCHITECTUURTOER van Arnhem en Nijmegen eigen te maken. De uitnodiging hiervoor en de er na komende evenementen volgen later.

Middels het vorige Vriendennieuws maakte Anton Blok zijn plannen bekend voor een reis naar EGYPTE in 2021. Tot zijn vreugde ontving hij hierop 9 positieve reacties van geïnteresseerden. Het absolute minimum deelnemers is 6, dus dat zou wel eens wat kunnen worden.

LEDENBESTAND.
Er is een aantal Vrienden die hun lidmaatschap per 01 januari a.s. willen opzeggen:

Jan Willem Duns, Astrid van Dijk, Gerdi Edens, Luc en Marijke de Haan, Joop en Nel ter Haar, Ger en Gonnie Kleingeld, Does de Koning en Pim en Lydia de Vos. Het hoeft geen betoog dat het bestuur hun besluit betreurt, maar wij danken hen voor hun Vriendschap in de afgelopen jaren en wensen hen het beste voor de toekomst.

MAAR, we prijzen ons gelukkig dat we per 01 januari a.s. ook weer eens 2 nieuwe leden mogen verwelkomen: Pieter en Carla Kuijs zijn lid geworden en zullen hun moeder Tine vergezellen naar de verschillende bijeenkomsten. Het totaal aantal leden per 01 januari 2021 is 119.

LEDENLIJST.

Los van het bovenstaande heeft er weer een aantal adreswijzigingen plaatsgevonden op de ledenlijst:

Marijke Dessing is verhuisd naar: Stationsplein 13 – Flat 15, 2041 AA Zandvoort.

Ria Dros heeft een gewijzigd, schriftelijk, contactadres:

p/a Rottekade 45, 2661 JN Bergschenhoek,

Frank Swinkels, is bereikbaar via het volgende e-mailadres: frank.swinkels@telenet.be.

Alle wijzigingen zullen binnenkort doorgevoerd worden op de website (dank weer aan Cees!), Maar mocht er behoefte bestaan aan een papieren ledenlijst, meld het bij het secretariaat.

WEBSITE.
Begin februari wordt ons wachtwoord waarmee je onze website kunt bezoeken, gewijzigd. De nieuwe code is bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering en mag, zoals jullie weten, niet per mail worden verspreid. Webmaster, Cees van Rantwijk, zal de code echter wijzigen in het besloten deel van onze website. Vragen? Stel ze aan het secretariaat.

VAKANTIEBEURS.
De Vakantiebeurs 2021 is verplaatst naar donderdag 08 april t/m zondag 11 april en zal er meer “coronaproof” komen uit te zien. Nadere info zal op een later tijdstip worden gecommuniceerd.

VRIENDENRECEPTEN.
Dit keer een recept van een heerlijk en heel gemakkelijk te maken soepje dat overal bij past. Uit grootmoeders kookboek. Eet smakelijk !

JARIG:

In de eerste twee maanden van het nieuwe jaar zullen onderstaande Vrienden hun verjaardagsfeestje vieren. Hartelijk gefeliciteerd.

Januari

03 Jenny Kenter;

13 Rietje van Kampen;

15 Wim Clement;

16 Gert van Brakel;

18 Peter Silbermann;

en in Februari

04 Anne Bruinsma;

05 Vivian Kleyn;

11 Anja Groenenboom;

13 Ben Ernsting;

15 Pieny Meester; Reiny de Jong;

17 Inge te Riet Scholten;

23 Esther Clement; Anke van der Linden;

25 Willem Bloem;

29 Marijke Vink;

BIJLAGEN.

– Uitnodiging Lentelunch op zondag 21 maart 2021.

– Vriendenrecept ossenstaartsoep (oxtail clair).

Secretariaat Bartokhof 68,
2402 GG Alphen aan den Rijn.
T. 0172.420.478, M. 0651.384.054
E-mail: linden-blom@hotmail.com.

www.vriendenvandeanvr.nl.
Bankrekening: NL54 ABNA 041 069 5939.