SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 130B

Alphen aan den Rijn, 29 augustus 2019.

Beste Vrienden,

Over een ongeveer week treffen wij elkaar in Gorinchem voor de Algemene Ledenvergadering 2019. Op dit ogenblik hebben zich 43 leden aangemeld.

Wil je alsnog komen, meld je dan s.v.p per omgaande aan. Alle details tref je aan in bijgevoegde uitnodiging.

BESTUUR.

In bijlage worden de Jaarcijfers 2018 en de Verklaring van de Kascommissie

en een begeleidend schrijven van Wim Clement meegezonden.

OVERLIJDEN BEN KATHMANN.

En dan ontving het secretariaat bericht van Marja Vooijs Kathmann dat vorige week donderdag, heel plotseling en volkomen onverwacht, haar echtgenoot Ben Kathmann, is overleden. Hij kreeg in de sportschool en in bijzijn van Marja een acute hartstilstand. Veel te jong en nog volop genietend van het leven. Het afscheid van Ben heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook via dit Vriendennieuws condoleren wij Marja met dit grote verlies en wensen haar veel sterkte in de komende tijd. Ben en Marja waren nog niet zo heel lang lid, maar de keren dat zij aanwezig waren tijdens een evenement, toonden zij veel enthousiasme.

Condoleances kunnen naar Mevrouw Marja M.J. Vooijs Kathman,

Zwartven 30, 2910 ESSEN (België)

En, Marja, we hopen je, op het moment dat je er aan toe bent, weer bij de Vrienden te mogen begroeten.

EVENEMENTEN.

Vriendenlunch.

Dit jaar voor het eerst op de evenementenkalender: de Vriendenlunch en wel op vrijdag 09 augustus j.l. De evenementencommissie had een prachtig terras aan de

Westeinderplassen uitgekozen in Aalsmeer – Kudelstaart. Helaas liet het weer ons dit keer in de steek en moesten we achter het raam naar de activiteiten op het water kijken. De animo leek in het begin maar matig, maar uiteindelijk hebben toch 25 Vrienden genoten van een prima lunch bij restaurant Westeinder Paviljoen.

Golf, Herfsttintentour en Verlichte Boerderijen.

Zie daar, een prachtige combinatie van drie activiteiten in één. Een extra reden om op 22 en /of 23 oktober af te reizen naar de mooie Achterhoek. Er wordt op 22 oktober gegolfd op de baan van Lochem. ’s Avonds is het verzamelen in Hotel Herikerberg in Markelo voor het avondeten in combinatie met een rit langs de verlichte boerderijen rond dit mooie dorp. De volgende dag gaan we dan gezamenlijk de altijd weer schitterende kleuren van de loofbomen bekijken tijdens de Herfsttintentour. KOMT ALLEN !

De Jonge Rembrandt in Leiden op donderdag 21 november 2019.

Zo’n evenement in het Rembrandtjaar kan natuurlijk niet ontbreken. We gaan op 21 november naar Leiden, waar Rembrandt geboren werd en zijn jeugd doorbracht.

We worden vergezeld door Drs. Johan Vogelaar om ons op een heleboel feitelijkheden te wijzen, maar, onze VRIEND Jos Burghouts heeft een eigen studie hierover gemaakt en die krijgen alle deelnemers tevoren toegezonden. Jos, hartelijk dank voor je inbreng.

EVENEMENTEN 2020.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal, zoals gebruikelijk, het Evenementenprogramma voor 2020 worden onthuld. Er staan enkele bekende activiteiten op het programma, maar zeker ook een aantal nieuwe. Als je, behalve de Evenementenkalender, ook het programmaboekje wilt ontvangen, en je kunt niet naar de Algemene Ledenvergadering komen, stuur een mail naar secretariaat, dan wordt het je per post toegezonden.

LEDENBESTAND.

Marianne Weber heeft een mogelijk nieuw lid aangemeld: Roel Huisman. Hij heeft practisch zijn hele werkende leven bij de Scandinavian Seaways, later opgegaan in DFDS Seaways carrière gemaakt en is daar geëindigd als directeur. Daarnaast is hij actief in het vrijwillerswerk o.m. als kok in een bejaardenhuis. Mochten er bezwaren zijn: gaarne bericht naar het secretariaat.

LEDENLIJST.

Een paar wijzigingen in de adresbestanden:

Ton en Jenny Kenter zijn per heden verhuisd naar Geesterduinweg 35,

1092 CB Castricum. Telefoon en mailadres zijn ongewijzigd.

Nico Koning heeft Heemstede voor Haarlem verruild: zijn nieuwe voordeur is gelegen aan de Claus Sluterweg 229, 2012 WS Haarlem.

Frank Swinkels heeft een ander e-mailadres: F.swinkels@telenet.be.

Lia Stroober wil graag dat alle mails naar haar eigen mailadres worden gezonden: lia@stroober.com

Ine Woltermann is telefonisch nog uitsluitend via haar mobiele telefoonnummer bereikbaar: 0653.337.987.

VRIENDENPOST.

Lia Stroober heeft een dankbetuiging naar het secretariaat gezonden. Het medeleven dat zij en haar familie hebben ontvangen na het overlijden van Rob, heeft hen goed gedaan.

VRIENDENRECEPTEN.

Er is nog volop fruit te koop en daarom een, volgens velen, heerlijk recept van een trifle. Genieten geblazen en vooral niet aan de calorieën denken.

JARIG:

Nu de dagen merkbaar weer gaan korten en de avonden daardoor langer gezelligheid binnenshuis gaan brengen vieren onderstaande Vrienden hun

verjaardag:

september

05 Wilma Eveleens; Claar Wouters;

09 Joop Boere;

10 Bertine van Brakel;

12 Clara Bruinsma;

17 Heerke Brouwer;

18 Marijke Russ van Mook

23 Anne Kok; Hans van den Oever;

25 Els van Fraassen – van Iren; Joop ter Haar;

En in oktober

04 Fred van Ommen; Henja Swinkels;

10 Nelleke Gijrath;

19 Dick Postma;

22 Elly Ras;

25 Frank Oostdam;

BIJLAGEN:

– (Herhaalde) uitnodiging Algemene Ledenvergadering in Gorinchem op vrijdag

06 september a.s.

– (Herhaalde) uitnodiging combinatie Golf, Herfsttintentour en Verlichte

Boerderijen op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober 2019.

– Jaarcijfers 2019.

– Specificatie verschillen 2019.

– Verklaring van de Kascommissie.

– Begeleidend schrijven van Wim Clement.

– Vriendenrecept: trifle.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvandeanvr.nl.

SECRETARIAAT Logo 2013

VRIENDENNIEUWS NR. 130C

Alphen aan den Rijn, 03 oktober 2019.

Beste Vrienden,

BESTUUR.

Dit Vriendennieuws is in hoofdzaak bedoeld ter begeleiding van het verslag van de Algemene Ledenvergadering die op 06 september 2019 in Gorkum werd gehouden. Dit wordt dan ook als bijlage meegezonden.

EVENEMENTEN.

Omdat de tijd al begint te dringen is ook de uitnodiging voor ons bezoek op donderdag 21 november 2019 aan de tentoonstelling in de Lakenhal in Leiden “Jonge Rembrandt” bijgevoegd.

LEDENBESTAND.

Met onmiddellijke ingang hebben en er gelukkig weer een nieuw lid bij:

Roel Huisman komt onze gelederen versterken. Zijn adresgegevens zullen op de website worden vermeld. Roel hartelijk welkom, we zien je komst tegemoet.

BIJLAGEN:

– Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019.

– Uitnodiging tentoonstelling “Jonge Rembrandt” op donderdag 21 november 2019.

Secretariaat Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn.

T. 0172.420.478, M. 0651.384.054 E-mail: linden-blom@hotmail.com, www.vriendenvandeanvr.nl.