Exploitatierekening 2022   Balans 31-12-2022    
      debet credit debet credit  
  001 Reserve         4.750,00 95 X € 50
  002 Extra reserve         10.469,97  
  101 bank       5.114,97    
  102 spaarrekening       12.000,00    
  301 contributies     5.450,00      
  302 ANVR     2.000,00      
  303 donaties     275,00      
  301 2023         50,00  
  401 secretariaatskosten   134,58        
  403 bestuurskosten   379,21        
  406 bankkosten   169,05        
  409 Algemene kosten   1.052,13        
               
521.2 rotterdam   50,00       Begroot maximaal
521.4 puzzelrit   56,40        
522.1 valentijnslunch   1.537,50       1.800,00
522.3 architectuur   689,00       1.150,00
522.5 zwerftocht     129,80     400,00
522.4 jeu de boules   945,88       800,00
522.2 Vriendenlunch   1.123,00       1.400,00
522.6 ALV   1.242,00       1.500,00
522.7 herfsttinntentour   862,50       1.200,00
               
  Vooruit ontvangen EB 2023:            
  vermeer 2023       330,00 365,00  
  architectuur 2023       110,00    
  nieuwjaarslunch 2023         1.920,00  
               
      8.241,25 7.854,80 17.554,97 17.554,97 8.250,00
  Tekort 2022     386,45