VRIENDEN VAN DE ANVR – Begroting 2024          
           
Ontvangsten:          
Contributies   90 leden    €   4.500,00   
Donaties (ANVR)      €   2.000,00   
Sub-totalen          €      6.500,00 
           
Algemene kosten        €   1.000,00   
Evenementen        € 8.000,00   
           €     9..000,00 
           
Tekort         € 2.500,00
           
Dekking door:           
           
Extra reserve         € 2.500,00