UITNODIGING

VOOR DE 19e ALGEMENE LEDENVERGADERING WESTEINDER OP DINSDAG 8 SEPTEMBER 2020

Afbeeldingsresultaten voor westeinderplassen - fotos

Helaas kunnen onze geplande vergadering en bezoek Oudewater niet doorgaan.

Maar we hebben een prachtig alternatief gevonden aan de Westeinder, gemeente Aalsmeer, in het paviljoen aldaar; we waren daar al eerder voor een Vriendenlunch.

En omdat we al zoveel evenementen hebben moeten uitstellen of wijzigen gaan we er dit keer wat anders en mooier van maken. Niet alleen vergaderen maar ook varen!

Er zijn daardoor toch weer drie modules beschikbaar; koffie/thee/vergaderen; idem plus varen of het gehele programma: vergaderen/varen/lunchen. Maar de penningmeester heeft extra in de buidel getast.

Voorlopig programma:

10.00 uur – Verzamelen in het Westeinder Paviljoen; koffie/thee/koekje

10.30 uur – Aanvang 19e Algemene Ledenvergadering

11.45 uur – Einde vergadering

12.00 uur – Rondvaart ms Koningin Juliana met aan boord aperitief

13.00 uur – Terugkeer

13.15 uur – Lunch

15.00 uur – Einde

Eigen bijdrage:

Er zijn drie modules:

leden introducé

koffie/vergadering € nihil xxxxx

koffie/vergadering/varen € 25,00 30,00

het gehele programma € 47,00 75,00

Annuleringskosten:

tot/met 15 augustus geen geen

vanaf 16 augustus € 35,00 max 55,00 max

www.vriendenvandeanvr.nl

www.ontherock.nl

>>>Aanmelden of afmelden via onderstaand formulier<<<<!!

We reizen om te veranderen, niet van plaats, maar van ideeën – Hippolyte Taine

partyboot Rederij van der MeerKoningin Juliana

VRIENDEN VAN DE ANVR

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

AAN/AFMELDINGSFORMULIER

JA, ik doe/wij doen mee met de algemene ledenvergadering.

Naam/namen:……………………………………………………………..

Introducé…………………………………………..

Noteer mij/ons voor het volgende arrangement:

O koffie/vergadering

O koffie/vergadering/varen – aperitief

O gehele programma

O NEE, helaas ben ik/zijn wij verhinderd.

ALLE DEELNEMERS KRIJGEN NADER BERICHT!

o.a. over parkeren, vergaderstukken en definitief schema

Stuur dit formulier aan

Anton Blok

Looweg 1

7216 PJ KRING van DORTH

Email: antonhblok@planet.nl

Westeinderplassen: het onontdekte plassengebied - Visit Aalsmeer