Verslag 9de ledenvergadering

(Bijgewerkt op: 11-03-2014)

Verslag van de 9ste Ledenvergadering d.d. 07 september 2010, in De Prinsenkelder in Delft, aanvang 10.45 uur.

Aanwezig zijn:
Koos en Paula Aartsen, Ruud en Hannie Beins, Anton en Hannie Blok, Joop Boere, John Brandenburg, Wim Clement, Gerard en Emmy Couvreur, Cees en Ria Dros, Jacques den Dulk, Anneke van Eembergen, Pauline Goedegebuure, Anja Groenenboom, Daan de Haas van Dorsser, Arjen en Cocky Henning, Lia Hooijmans, George en Jorine Ioannides, Els Janssen, Piet en Reiny de Jong, Piet Jongens, Rietje van Kampen, Ton en Jenny Kenter, Leny Kloosterziel, Piet en Tine Kuijs, Anke van der Linden, Pieny Meester, Rietje Mossel, Theo Nijssen, Guus en Joke Otto, Leendert Parlevliet, Frank Paumen, Dick van der Ploeg, Piet Polman, Cees en Loek van Rantwijk, Simon de Ruiter, Leo en Fernanda Schepens, Atie Spaans, Margreet Sprik, Hans en Letty Stork, Rob en Lia Stroober, Ger Swinkels, Elly Timmermans, Leo en Ineke Verburg, Anneke Vink, Bob en Tineke Witlam, Bea van ’t Zand, Lies de Zwart.(63)

Afwezig met voorbericht:
Serge en Ine Adamowicz, Lex Balm, Frans en Laila Bastinck, Herman Blees en Inge te Riet Scholten, Jeanette van den Broek, Anne en Clara Bruinsma, Esther Clement, Gerret en Aly Goossen, Dick de Groot en Wilma Eveleens, , Gerard en Gerrie Grachten, Jerina Helmerhorst en Fred van Ommen, Maarten en Bep Hoek, Pierre en Anneke Huilmand, Elly Hummelman, Henk en Marianne Jansen, Leo en Wil Knigge, André en Anne Kok, Ben en Han Mobron, Frank Oostdam, Dick en Jacqueline Postma, Wim en Annie Signer, Peter Silbermann, Jan en Len Steijn (verlaat), Ria Verkerk, Marijke Vink, Hans en Netti de Waard, Henny Winnemuller, Claar Wouters.(46)

1. OPENING
Voorzitter Cees van Rantwijk heet alle aanwezigen welkom en zegt nog een flink aantal leden te verwachten die door het fileleed van deze dag vertraging hebben opgelopen.
Vervolgens vraagt hij om staande gedurende enkele minuten de ons in het afgelopen jaar ontvallen Vrienden te herdenken: Gerard de Vos tot Nederveen Cappel, Henny van Kampen, Jopie den Dulk, Jan Arendsen en Gerrie Polman.
Ook de namen van de nieuwe Vrienden, toegetreden in het laatste jaar, worden genoemd; hiervan zijn Cees en Ria Dros, Lia Hooijmans en Anneke Vink naar de ALV gekomen en hartelijk welkom geheten. De overigen: Mieke Hoogeveen, Petra Marshall, Nel Bekkering, Cees en Ans van der Starre en Ab en Anke Snelders hoopt hij volgend jaar ook te zien.
Omdat bij een vorige vergadering is gebleken dat niet iedereen de bestuursleden bij naam-en-gezicht kent, wordt hen verzocht zich bekend te maken. Alleen Elly Hummelman is afwezig.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Er zijn geen ingekomen stukken noch mededelingen; de secretaris vindt het beter deze te verwerken in de Nieuwsbulletins.

3. VERSLAG VAN DE 8e ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 08 SEPTEMBER 2009
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. TERUGBLIK OP HET VERENIGINGSJAAR 2009 – 2010 door de voorzitter

 • Uitwisselen van informatie:
  • Er werden 9 Nieuwsbulletins uitgegeven.
  • In het kader van de werving van nieuwe leden is er een artikel over onze vereniging in de ANVR View verschenen.
  • In december 2009 werd de Vriendenborrel in Utrecht gehouden met 23 Vrienden;
  • In juni 2010 had de borrel plaats in Amersfoort en werd bezocht door 25 leden.
  • Door het invoeren van de Vriendenbrievenbus, een nieuwe rubriek in de Nieuwsbulletins, kunnen leden een persoonlijke boodschap kwijt. De ingebrachte, korte, berichten zullen letterlijk worden overgenomen en geplaatst. Voor de inhoud neemt het bestuur geen verantwoording.
 • Organiseren van toeristische activiteiten:
  • Algemene Ledenvergadering in Rotterdam op 08 september 2009; 69 deelnemers.
  • Jaarlijkse reünie a.b.v. de Rhine Princess, van Rüdesheim naar Arnhem; van 29 oktober t/m 01 november 2009; 72 deelnemers.
  • Vriendenborrel in Utrecht op 11 december 2009; aantal deelnemers 23.
  • Winterwandeling in de Wouwse Plantage op 28 januari 2010; 34 deelnemers.
  • Jaarlijkse reünie a.b.v. de Rhine Princess van Kampen naar Utrecht, via Lemmer, Makkum, Harlingen, Urk en Bataviastad; van 20 t/m 23 maart 2010; 52 deelnemers.
  • Hermitage, bezoek aan de tentoonstelling van Matisse tot Malevitch, met als gastheren Pim de Vos en Joop ter Haar, 29 april 2010; 26 deelnemers.
  • Jeu de boulesdag in de Lage Vuursche op 18 mei 2010; 41 deelnemers.
  • Vriendenborrel in Amersfoort op 10 juni 2010; 25 deelnemers.
  • Stedenreis naar Berlijn en Potsdam, van 23 t/m 27 augustus 2010; 28 deelnemers.
  • Een onderzoekje naar de deelname aan evenementen over het gehele jaar levert op dat er in totaal 129 van de 194 leden (66%) aan één of meer activiteiten heeft deelgenomen. Eén lid nam aan alles deel en 58 leden aan één onderdeel.
 • Organiseren golftoernooien en aantallen deelnemers.
  • Slenaken, meerdaags toernooi; 21 t/m 23 oktober 2009; deelname 10 golfers en 1 toekijker.
  • Brummen, ééndaags toernooi op 09 maart 2010; 14 golfers en 2 toekijkers.
  • Brummen, ééndaags toernooi op 09 maart 2010; 14 golfers en 2 toekijkers.
 • Deelname aan de fotocompetitie en aantallen deelnemers.
  • Algemene Ledenvergadering (september 2009): 5 inzendingen.
  • Najaarscruise (oktober 2009): 10 inzendingen.
  • Winterwandeling (januari 2010): 4 inzendingen.
  • Voorjaarscruise (maart 2010): 5 inzendingen.
  • Jeu de boulesdag (mei 2010): 3 inzendingen.
 • Het gebruik van de website.
  • Het aantal raadplegingen bedraagt op dit moment 5500. Vorig jaar was de stand van het aantal raadplegingen 4175. Dit betekent 1400 nieuwe raadplegingen, m.a.w. 7 raadplegingen per Vriend.
  • Een nieuwe rubriek op de website is “Foto’s van Vrienden”. Het gaat om het publiceren van een eigen fotorapportage (hoeft geen Vriendenevenement te zijn) waarvan je het leuk vindt dat anderen daar kennis van nemen. Fernanda Schepens is de eerste die deze uitdaging heeft opgepakt met een rapportage over haar reis naar Namibië.
 • Ontwikkeling van het aantal leden.
  • Het ledenaantal is ongeveer gelijk gebleven.
  • Het nieuw toegetreden aantal leden is 12.
  • Het aantal Vrienden dat geen lid meer is sedert de vorige ledenvergadering bedraagt 17.

5. EVENEMENTENPROGRAMMA 2011 DOR DE VOORZITTER VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE
De voorzitter vraagt, voordat Anton Blok het woord krijgt, de aandacht van de leden voor een dringend verzoek: meld je zo vroeg mogelijk aan voor deelname aan een evenement. Dit maakt de organisatie beduidend gemakkelijker en je bewijst de E.C. een grote dienst.
Anton verwijst naar de programmaboekjes met de evenementen 2010 – 2011, die bij binnenkomst op de stoelen klaarlagen. Hierin staan alle – tot nu toe bedachte – bijeenkomsten voor het komende verenigingsjaar vermeld met een korte uitleg. Een incidenteel bezoek aan bijv. een tentoonstelling zal mogelijk nog worden ingelast. In tegenstelling tot de vorige editie staan geen prijzen vermeld. Het is in de loop van de tijd gebleken dat het (tè) moeilijk is om zo lang van tevoren correcte reissommen te publiceren. De kosten per activiteit zullen op de uitnodigingen worden vermeld.
In het overzicht staat een aantal “oude bekenden”, die geen toelichting meer behoeven, daarom alleen wat extra aandacht voor een paar nieuwe activiteiten.
Om te beginnen op 22 januari 2011 Kunst-exclusief.
Het Bouwfonds in Hoevelaken bezit een unieke kunstcollectie (van ruim 2000 werken) in het kantoorgebouw en het daarbij behorende Huize Hoevelaken. Onder leiding van een paar kunsthistorici zal hier een rondleiding plaatsvinden. De lunch vindt plaats in restaurant De Salentein in Nijkerk, dat speciaal op deze zaterdag voor ons opengaat.
Gezien de uitslag van de gehouden enquête, waarover later meer, zal er in 2011 niet met de Rhine Princess worden gevaren. De jaarlijkse reünie zal nu worden gehouden in Kasteel “De Engelenburg” in Brummen en wel op 6 en 7 april 2011. Dankzij de – zeer gewaardeerde – medewerking van de heer Johan Agricola, directeur/eigenaar van dit etablissement (en nog een oude bekende van het ANVR-congres in Kaapstad) kan er een leuk en actief programma worden aangeboden, waarbij o.a. klootschieten en golfen op het programma staan. Na een overnachting wordt er een puzzeltocht door Doesburg gelopen en het geheel wordt besloten met een lunch.
Dan speciale aandacht voor een prachtige reis door Groningen en Ommelanden, samengesteld door onze Vriend Dick Postma. Voor veel van onze leden, die “alles-al-gezien-hebben”, een nog onontdekte streek. Het programma biedt een geweldig scala aan bezienswaardigheden. Overnacht wordt in het Familiehotel aan het Paterswoldsemeer. Dit reisje vindt plaats van 2 t/m 4 juni 2011.
De volgende Algemene Ledenvergadering staat gepland in Gouda op 06 september 2011. De Herfsttintentour tenslotte, zal op 27 oktober 2011 verreden worden op de Veluwe, rondom restaurant “Planken Wambuis” bij Ede.

Vervolgens komt de uitslag van de enquête ter sprake. De zo gewenste duidelijkheid in reisgedrag van onze leden bleef uit. Er wordt gedurende het gehele jaar gereisd. Dat geeft de E.C. daardoor wel de vrijheid om ook de evenementen over het gehele jaar te blijven organiseren. Ook de belangrijkste vraag: hoe vaak willen de Vrienden varen met de Rhine Princess (1x per jaar, per 1½ jaar of per 2 jaar) bracht geen uitkomst. Voor de eerste en laatste optie werd bijna even vaak gekozen. Hieruit is de conclusie getrokken om elkaar 1x per 1½ jaar aan boord te treffen; de eerstvolgende keer zal dit dus in ons jubileumjaar 2012 gebeuren. De nu gekozen frequentie biedt wel het voordeel van wisselende seizoenen.
Voor de precieze uitslag van de enquête wordt verwezen naar de bijlage.

6. FINANCIEEL VERSLAG 2009 DOOR DE PENNINGMEESTER

 • Financiële rapportage
  De penningmeester, Wim Clement, heeft tevoren de financiële rapportage naar de leden verzonden. Tijdens de ALV komen hierop geen op- of aanmerkingen.
 • Verklaring door de Kascommissie
  Desgevraagd leest Joop Boere, lid van de Kascommissie de door hem en Theo Nijssen opgestelde verklaring van de Kascommissie voor.
 • Décharge van de penningmeester voor het gevoerde beleid.
  De penningmeester wordt hiervoor décharge verleend.

7. FINANCIEEL VOORTGANGSVERSLAG 2010

 • Rapportage 01 januari t/m 31 juli 2010
 • Eindejaarsverwachting 2010

Ook op deze beide agendapunten is geen commentaar ontvangen.

 • Samenstelling Kascommissie 2010 – 2011

De Kascommissie voor het nieuwe verenigingsjaar zal bestaan uit Theo Nijssen, en Peter Silbermann met als reserve Dick van de Ploeg.
Joop Boere wordt bedankt voor zijn werkzaamheden in deze commissie.

8. BEGROTING 2011

 • Toelichting begroting

Er zijn, door de penningmeester desgevraagd, geen vragen.

9. VOORSTEL JUBILEUMFONDS 2010

 • Toelichting van de plannen in jubileumjaar
  In 2012 zal het 10 jaar geleden zijn dat onze vereniging werd opgericht en de voorzitter meldt dat er grootse plannen zijn om dit feit te gedenken. De evenementencommissie heeft al een reeks van ideeën, voor een prachtig en interessant programma.
 • Voorstel een jubileumfonds op te bouwen uit een extra bijdrage van de leden en het overhevelen van der reserves
  De uitvoering van alle plannen heeft echter financiële consequenties en de voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring van het doorsluizen van de reserves naar een jubileumfonds.
  George Ioannides zegt ertegen te zijn om alle reserves hiervoor te gebruiken; de penningmeester verduidelijkt dat er altijd een vast reservebedrag van 1x de contributie van het voorgaande jaar zal worden gehandhaafd. Het gaat om de extra reserves, die o.m. door een zuinig beleid van de vorige penningmeester Dick van der Ploeg zijn ontstaan.
  Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
 • Ook is in het bestuur het plan opgevat tot het vragen van een bijdrage van € 5,– p.p. aan het jubileumfonds. Hiertoe is recentelijk een brief naar alle Vrienden verzonden voornamelijk omdat het bestuur van mening is dat dit een wezenlijk agendapunt is, waarop alle leden moeten kunnen reageren.
  In de hierop volgende discussie blijkt dat het bedrag van € 5,– p.p. door veruit de meerderheid van de aanwezigen en ook een aantal mailreacties te laag wordt bevonden. De voorzitter wijst er nog eens op dat het een ieder vrij staat om een hoger bedrag te doneren. Ton Kenter zegt een hekel te hebben aan de vrijblijvendheid hiervan en ook aan het eventueel benaderen van “oude broodheren”. Wij zijn een gezonde vereniging met, over het algemeen, niet geheel onbemiddelde leden, dus de bijdrage aan het fonds moet hoger worden gesteld. Het bestuur is wat terughoudend, maar de Algemene Ledenvergadering heeft het voor het zeggen en zo wordt, met nagenoeg algemene stemmen de bijdrage vastgesteld op € 10,– p.p., te betalen samen met de contributie van 2011 en ook nog eens in 2012. Daarnaast wordt nog eens benadrukt dat overige bijdragen in geld en/of natura (sponsoring van programmaonderdelen.) zeer welkom zijn.
  Anneke Vink vraagt waarom er kosten gemaakt zijn voor het sturen van een brief i.p.v. een email. Het bestuur heeft hier expliciet voor gekozen, omdat in het verleden is gebleken dat een persoonlijke brief veel meer effect sorteert.

10. LEDENWERVING
Bij afwezigheid van Elly Hummelman geeft de voorzitter het woord aan de secretaris Anke van der Linden.
Vorig jaar heeft de algemene vergadering toestemming verleend tot een actief beleid tot het werven van nieuwe leden. De secretaris verontschuldigt zich dat dit tot op heden nog wat is achtergebleven. Inmiddels heeft medebestuurslid Elly Hummelman zich bereid verklaard dit op zich te nemen. Er is uit een grote namenlijst uit “oude tijden” een verkorte versie van 33 personen samengesteld. Van al deze personen is door haar partner Peter Silbermann een adres, telefoonnummer en/of mailadres achterhaald waarmee na terugkeer van hun vakantie aan de slag wordt gegaan.

11. BESTUURSVERKIEZING

 • (Her-) benoeming van bestuursleden
  Van de huidige bestuursleden zijn Cees van Rantwijk, Pieny Meester, Wim Clement, Elly Hummelman en Han Stork aftredend. Allen hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn van 2 jaar. Omdat er op de oproep tot het aanmelden van medekandidaten geen reactie is ontvangen, zal het bestuur in ongewijzigde samenstelling blijven functioneren.
  Ton Kenter merkt op dat het wel een “raar schema” is. Zoveel aftredende leden in één jaar. De voorzitter geeft een toelichting op het huidige aftreedschema. Tijdens de volgende ALV in 2011 zullen secretaris Anke van der Linden en bestuurslid Leendert Parlevliet aangeven of zij zich wel of niet voor een derde termijn beschikbaar stellen. Penningmeester Wim Clement, en bestuursleden Elly Hummelman en Han Stork hebben zich beschikbaar gesteld voor een tweede termijn; zij zullen in de ALV van 2012 aangeven of zij zich voor een derde termijn beschikbaar stellen. Voorzitter Cees van Rantwijk en vicevoorzitter Pieny Meester zijn in 2012 aftredend. Mocht het huidige aftreedschema tot problemen leiden, dan zal het bestuur een voorstel aan de ALV doen voor aanpassing van het aftreedschema.
 • Verkiezingsprocedure en aftreedschema evenementencommissie
  Tijdens de algemene ledenvergadering in 2006 is door de algemene ledenvergadering toestemming verleend tot het volgende aftreedschema van de evenementencommissie: voorzitter 4 jaar, en, in onderling overleg enkele leden 3 en anderen 2 jaar. Allen met een mogelijkheid tot herbenoeming van 2x dezelfde termijn. Tijdens deze vergadering is geen datum van ingang bepaald en de voorzitter stelt nu voor dit schema per nu te laten ingaan.
  Er zijn geen bezwaren uit de vergadering.
 • Verkiezingsprocedure en aftreedschema fotojury
  De fotojury bestaat uit Maarten Hoek (voorzitter), Jan Steijn en Fernanda Schepens die in de loop van dit jaar Sonja Baks is gaan vervangen.
  De voorzitter vraagt de aanwezigen goedkeuring om ook voor deze commissie eenzelfde aftreedschema in te stellen, d.w.z. voorzitter 4 jaar, 1 lid 3 jaar en het andere lid 2 jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor 2x dezelfde termijn, en krijgt daarvoor groen licht.

12. UITSLAG FOTOCOMPETITIE 2009 -2010
Te beginnen met de vorige algemene ledenvergadering in Delfshaven zijn er door de leden foto’s ingezonden van 5 evenementen tijdens het afgelopen Vriendenjaar, t.w. Najaarscruise over de Rijn met de Rhine Princess, Winterwandeling in de Wouwse Plantage, Voorjaarscruise naar Friesland met de Rhine Princess en de Jeu de Boulesdag.
Door de fotojury zijn per evenement een 1e, 2e en 3e prijs benoemd. Alle foto’s zijn, op A4 formaat, tentoongesteld. De aanwezige vrienden is gevraagd uit de drie (anonieme) 1e prijs winnaars een algemeen winnaar van het jaar te kiezen.
Fernanda Schepens maakt dit jaar namens de fotojury de uitslag bekend. Ook dit jaar is het Loek van Rantwijk die met haar foto van een ludiek houten bankje, genomen tijdens de Winterwandeling, de hoofdprijs in de wacht sleept. Diezelfde Loek wordt tweede met een foto tijdens de cruise over de Rijn en ook derde met een opname in de kerk van de Pilgrimsfathers in Delfshaven tijdens de vorige ALV. Er wordt nog eens een oproep gedaan tot het insturen van foto’s, hetzij voor de competitie, hetzij voor algemeen gebruik, en ook voor plaatsing op een algemeen deel van onze site, wanneer het ook voor andere leden interessante plaatjes zijn. De volledige uitslag zal in het eerstvolgende Nieuwsbulletin worden gepubliceerd.

13. RONDVRAAG

 • Guus Otto vraagt om alert te zijn op de bepaling van locatie voor de algemene ledenvergadering. Het moet vooral een plaats zijn die goed bereikbaar en vooral geschikt is voor onze doelgroep.
  De voorzitter van de evenementencommissie vraagt hem of hij tevreden is over deze keuze in Delft, hetgeen wordt bevestigd. Anton Blok geeft aan dat er twee keuze mogelijkheden zijn:
  1) de ANVR-stijl: ergens buiten met alleen een vergadering en lunch, of
  2) in een stad, waarbij nog een middagprogramma wordt aangeboden.
  Men geeft de voorkeur aan het huidige beleid.
  Ook John Brandenburg wijst er op dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat, met het stijgen der jaren, de mobiliteit van de Vrienden beperkter wordt. Hij geniet nog zeer van het contact met oude vakgenoten en wil – met name – graag naar de Herfsttintentour in oktober, maar weet niet hoe daar te komen. De secretaris antwoordt dat er in het eerstvolgende Nieuwsbulletin aandacht hiervoor zal worden gevraagd, en belooft John er persoonlijk voor te zullen zorgen dat hij naar de Herfsttintentour kan komen.
 • Pauline Goedegebuure vraagt om te overleggen met Reisrevue of er geen mogelijkheid is tot een korting op het abonnementsgeld voor onze leden. Hoewel dat al eens is gevraagd met een negatief antwoord als resultaat, belooft de voorzitter opnieuw een verzoek hiertoe te doen.
 • Leo Schepens stelt voor een wijnimporteur of –handelaar te benaderen voor sponsoring van dranken tijdens het jubileumjaar.
 • Ton Kenter vraagt om een volgende algemene ledenvergadering om 11.00 uur te laten beginnen, ter vermijding van de files.
 • Cees van Rantwijk laat weten dat in het bestuur is besloten om het aantal introducés tijdens de evenementen te beperken tot één per lid, en alleen als gezelschap van een alleenreizende. Alles om te voorkomen dat er mogelijk meer introducés dan leden aan de activiteiten zullen gaan deelnemen.
 • Cees heeft contact gehad met Theo de Reus van Reisrevue. In het kader van een nieuwe rubriek in dit blad: “Waar zijn ze gebleven” heeft hij een interview gehad. Onze voorzitter heeft deze mogelijkheid vooral aangegrepen om onze vereniging te promoten. Het artikel zal in de eerstkomende editie (nr. 36) van 10 september a.s. worden gepubliceerd. Tijdens dit gesprek heeft Theo de Reus aangeboden alle nieuwtjes van onze vereniging in Reisrevue te laten plaatsen.
 • Tenslotte memoreert de voorzitter dat Bob Witlam heeft aangegeven niet als lid herkiesbaar te zijn voor een volgende periode in de evenementencommissie. E.e.a. betekent dat wij vandaag in die functie afscheid van hem nemen. Bob wordt hartelijk bedankt voor zijn inbreng in de vergaderingen met vaak een goede, kritische noot en krijgt een boekenbon als waardering. Tineke wordt een boeket overhandigd.

14. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen een prettige voorzetting van de dag en goede thuisreis