Nefertari Egypte (Anton Blok)

(Bijgewerkt op: 12-07-2011)

NEFERTARI ( de schoonste van het land; geliefd door Mut)

Het graf van Koningin Nefertari, hoofdvrouw van farao Ramses II; gestorven rond 1255 v. Chr.(19e dynastie). Het is graf nr. 66 in de zgn. Vallei der Koninginnen op de westoever van het huidige Luxor.
Het graf is in 1904 gevonden door de Italiaan Schiaparelli. Het was reeds lang leeggeroofd. De mummie is niet in het graf aangetroffen.
Het graf behoort, door zijn veelvuldig kleurgebruik, de (soms zeldzame) scènes en de buitengewoon mooi uitgewerkte hiërogliefen tot de allermooiste van Egypte.
In tegenstelling tot de ambtenarengraven, waarin veel scènes voorkomen uit het dagelijkse leven, zijn de voorstellingen in koninklijke graven vrijwel uitsluitend religieus.
Helaas is de plaatselijke steensoort van een mindere kwaliteit. De in de steen aanwezige zouten drukken de pleisterlaag weg, vooral door de verbinding met vocht (bezoekers!).
Het graf was vele tientallen jaren gesloten; is nu zeer spaarzaam open (tegen een flinke toegangsprijs) na een renovatie bekostigd door het Paul Getty Fund in de USA. De bezoektijd is beperkt tot max. 15 minuten en fotograferen verboden. Deze fotoreeks is door ons gemaakt ca. 45 jaar geleden.

 

01
De zeven heilige koeien en één stier. Rechts is nog de koningin zichtbaar, die deze koeien aanbidt. Let ook op het plafond, weergegeven als de nachthemel met sterren.
02
Vrijwel dezelfde scène als boven, maar nu zijn ook de vier roeiriemen zichtbaar, die de vier windstreken verbeelden. Het geheel, koeien/stier/roeiriemen hebben betrekking op hoofdstuk 148 van het Dodenboek, waarin sprake is van voedsel in het hiernamaals.
03
De jakhals, de god Anubis. Deze god is de bewaker van de begraafplaats. Meestal afgebeeld met de halsdoek en de scepter. Bij de kop de cartouche van Nefertari (nfrt iri meri mut); Nefertari, geliefd door Mut (godin).
04
De koningin vóór de god Thot. Deze god, afgebeeld met de kop van de ibis, is de god van de wijsheid en de schrijfkunst. Nefertari biedt hier o.a. het schrijverspalet aan. De god houdt een staf in de hand met het teken van voorspoed (wàs).
05
Boven wederom de jakhalsgod Anubis. Onder de godin Isis (doorgaans herkenbaar door het “stoeltje”,dat verbonden is met Osiris; haar gemaal). In de graven wordt deze godin veelal afgebeeld als treurende of beschermende kracht bij de dode.
06
De koningin bij de hand genomen door Isis .De koningin draagt het hoofddeksel met de twee veren. Let op haar lichtjes doorschijnende kleding. Achter (naast) haar een weinig voorkomende afbeelding van Osiris in de vorm van een Djed-zuil (ook wel genoemd de ruggegraat van deze god) met kroon en de twee scepters.
07
De koningin (in zeer doorschijnend gewaad!) aan het bordspel Senet. Dit bordspel is symbool voor de reis door de onderwereld en de wedergeboorte. Het is verbonden met hoofdstuk 17 van het Dodenboek.
08
Wederom een weinig voorkomende afbeelding (komt in onze reeks twee keer voor). Rechts de god Re-Harachte; de zonnegod Re (zon met omringende cobra op het hoofd) verbonden met Horus van de Horizon. Achter hem Hathor, maar nu tevens als heerseres van het Westen (waar de zon ondergaat = waar de doden worden begraven).
09
De reeks bijzondere afbeeldingen zet zich voort! Uiterst links de koningin. Tusssen de godinnen Nepthys (links) en Isis (rechts) is een zgn syncresie. Dit is een verbinding tussen de god Re (de zon op het hoofd) en Amon = afgebeeld met de ramskop. Maar in dit geval is dit Amon in de onderwereld (vanwege de groene kleur). Maar het totaal verbeeldt weer Osiris, de heerser van de onderwereld.
10
Vervolg van de voorstelling (naar links) van de vorige foto (en de combinatie met foto nr. 1). Een prachtig afgebeelde koningin met de kroon met de twee veren en de gier (met neergeslagen vleugels).
11
De koningin begeleid door Horus (hier als de zoon van Osiris en Isis). De god heeft de valkenkop en de beide kronen van Opper- en Neder- Egypte op het hoofd. In zijn hand het teken (de staf) “wàs” = voorspoed.
12
De (oer)god Atoem, met de kroon van Opper- en Neder-Egypte op het hoofd. In zijn hand houdt hij het teken anch = leven.Vóór hem (nog net zichtbaar) de offertafel, zie foto 13. Op de achtergrond, de god Osiris, heerser van de onderwereld. altijd weergegeven met een groene huidskleur.
 
13
vervolg van foto 12. De koningin met een rijk gevulde offertafel. Offers aangeboden aan Atoem. Wederom haar hoofdtooi met de gier (de godin Nechbet) met neergeslagen vleugels. In haar hand de scepter “kracht”.
14
Een zeer kleurrijke scène. Links de koningin voor de offertafel, offers aangeboden aan de godinnen Isis en Nepthys. De koningin houdt twee potten met geurige zalf in haar handen. Onder de offertafel de oerbomen. De beide godinnen houden zowel het wàs-teken als het anch-teken in de hand.
15
Dezelfde scène als o8. Hathor en Re-Harachte. Let op de zetels. Daarop is aangebracht de symboliek van het Verenigen Der Beide Landen (= Opper- en Neder-Egypte) door middel van het ineenvlechten van de lotus en de papyrus.
16
In een zijkamer: een bijzondere voorstelling van de god Khepr = de mestkever. God van de verschijningen en schepping. Rechts voor de god Osiris. Op de bovenrand van de zijkamer een reeks cobra’s.
17
Op één van de zuilen: de godin Selkyt – met de schorpioen op het hoofd. Zij is in het graf doorgaans aanwezig als één van de treurende of beschermende godinnen. Zij is gekleed in een kleurrijke, nauwsluitende jurk. Op de achtergrond Nefertari.
18
scène analoog aan nr. 14. Dit keer de koningin met offers aan de godinnen Hathor (als Heerseres van het Westen en Selkyt (met de schorpioen).
19
Detailopname van foto nr. 12. De god Atoem met de kronen van Opper- en Neder-Egypte in elkaar geschoven. Hij zit op een troon met de symboliek van het verenigen der beide landen.
20
De mummie van de koningin opgebaard op een bed met leeuwenkoppen (en de staart). Aan beide zijden de beschermende en treurende godinnen Nepthys (links) en Isis (rechts) in de vorm van een valk. Uiterst links de reiger als Egyptische Phoenix en rechts de god Renpet met in zijn hand de staf met het teken voor miljoenen van jaren. Let op de prachtige sterrenhemel en het zeer kleurrijke afsluitende fries.