STICHTING BENJAMIN

2e editie door Ria Dros – van Gent

(Bijgewerkt op: 22-12-2011)

Stichting Benjamin hebben wij enkele jaren geleden opgericht vanuit een particulier initiatief. Wij zijn selfsupporting en als zodanig dan ook niet op zoek naar andere sponsoren. Wij hebben dit initiatief genomen door het verleden van mijn man Cees.

Als drie maanden oude baby werd hij geadopteerd door een ouder echtpaar van 54 en 64 jaar. Zijn pleegouders verleenden onderdak aan Joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog en om de veiligheid van hun pleegkind te kunnen garanderen, werd hij tijdelijk in kindertehuizen geplaatst. In zijn succesvolle jaren heeft hij zich financieel ingezet om kansarme kinderen uitzicht te bieden op een betere toekomst: een ooit door hem gedane belofte die hij nu via Stichting Benjamin gestalte geeft en waarbij zijn wens om anoniem op de achtergrond aanwezig te zijn, gerespecteerd wordt. Dit is dan ook voor het eerst dat ik hier zo open over schrijf.

De doelstelling van Stichting Benjamin is het wereldwijd steunen van kansarme wees- en eenouderkinderen. Op dit moment steunen we 2600 kinderen, verspreid over projecten in de volgende landen:

  • Indonesië (Bali),
  • Kenia (Thika en Majengo),
  • Tanzania (Bukoba/Victoriameer en Arusha/Kilimanjaro).

Door het sponsoren van wees- en kindertehuizen en door het steunen van voedselprojecten op scholen proberen wij onze doelstelling te bereiken.

Zo rijdt er op Bali een medische bus langs weeshuizen en door achtergebleven gebieden en ondersteunen wij het “Smilehouse” op Bali, een kliniek waar kinderen uit de allerarmste bevolkingslagen met een aangeboren gezichtsafwijking worden behandeld.

In Kenia zijn wij o.a. actief in de sponsoring van weeshuizen en de bouw van een school in een achtergebleven gebied. Op deze manier kunnen wij veel kinderen helpen om uitzicht te behouden op een betere toekomst. Onze eerste prioriteit ligt bij weeskinderen, maar ook kinderen uit eenoudergezinnen vallen onder onze hulpprogramma’s.

Het bestuur van onze stichting bestaat uit vrijwilligers die de ontwikkelingen van de projecten nauwgezet volgen.
Sommige bestuursleden bezoeken de verschillende projecten meerdere malen voor een langere periode om een zo goed en realistisch mogelijk beeld te krijgen van het reilen en zeilen en, daar waar nodig, advies te geven en te helpen. Andere bestuursleden, waaronder ik zelf bezoeken ook regelmatig de projecten, maar dan voor een kortere periode. Dit om betrokken te blijven bij het geheel, maar ook om een beter inzicht te krijgen wat we eventueel nog kunnen verbeteren of waar meer sponsoring nodig is. U kunt begrijpen dat nu, met de voedselcrisis in Kenia, onze hulp dubbel en dwars nodig is en wij de bestaande projecten daarin een helpende hand bieden.

Ik zelf doe dit werk met heel veel plezier. Het geeft een goed gevoel dat wij vele kinderen een betere kans op een toekomst kunnen bieden. Ik hoop dan ook dat ik de komende jaren nog vaak de projecten kan bezoeken en dat we eventueel in de toekomst het stukje beroepsonderwijs voor de kinderen kunnen gaan uitbreiden.
Stichting Benjamin blijft altijd nieuwsgierig naar en staat open voor mogelijke nieuwe sponsorprojecten.

Wilt u meer weten over onze stichting en zijn projecten, kijk dan op http://www.stichtingbenjamin.nl.

Ria Dros – van Gent

verschenen bij het Nieuwsbulletin nr. 83 – 01 november 2011.

George Ioannides zal de volgende editie voor zijn rekening te nemen