DE CORONA BLIJF THUIS QUIZ

Noodgedwongen zitten we thuis, maar de Vereniging blijft bestaan en de Evenementencommissie blijft aan het werk. Niet meer op stap, althans voorlopig? Dan een thuis-evenement. Een pittige quiz, maar wel één met mooie prijzen voor een mooie toekomst.

>>Natuurlijk doen jullie mee ?!?

Spelregels

a. per elk goed antwoord op een vraag, maar ook op onderdelen van vragen, wordt 1 punt gegeven

b. de jury, bestaande uit de leden van de evenementencommissie, beslist over mogelijke twijfelgevallen

c. indien deelnemers ex aequo eindigen, beslist het lot

d. over de uitslag wordt niet gediscussieerd noch gecorrespondeerd, behalve over vriendelijke, kritische kanttekeningen bij de uitslag

e. de uitgeloofde prijzen zijn uitsluitend bestemd voor leden van de Vereniging Vrienden van de ANVR

f. inzending sluit 1 juni 2020

g. de evenementencommissie is uitgesloten van deelname

h. tegelijk met de uitslag worden de juiste antwoorden bekend gemaakt

DE VRAGEN:

01. In welke plaatsen was de ANVR gevestigd?

02. Wie was de eerste gekozen voorzitter van de ANVR?

03. In welke plaatsen BUITEN Europa heeft de ANVR vòòr 2000 een congres georganiseerd (plaatsen vermelden GEEN landen!)?

04. ANVR-leden mochten vanaf 1967 geen zaken doen met niet-leden, tenzij dispensatie was verleend. Op basis van welk besluit?

05. “Vertaal” de volgende afkortingen – fancy vertalingen ook mogelijk!

SAS

TWA

SABENA

PTA

BOAC

MCO

ANVR ( nu)

TAP

06. Maak de slogan van Henk Jansen af: “onder de tien………

07. Wie was de voorzitter van het ANVR-Garantiefonds, wiens bedrijf als eerste failliet ging?

08. Hoe wordt door de ANVR overmacht beschreven in de coronavoucher?

09. ANVR heeft bij de KLM aangedrongen op flexibiliteit in besteding van EMD’s ; wat is een EMD?

10. De Vrienden heeft in de 17 jaar verschillende leden gehad met de naam van een dier. Wie zijn/waren dat?

11. Op welke datum werden de Statuten van de Vrienden bij de notaris gepasseerd?

12. Wie was de eerste penningmeester van de Vrienden?

13. In welk jaar werd het huidige logo van de Vrienden in gebruik genomen?

14. Noem de voorzitters van de Vrienden

15. In welk jaar werd het eerste Jeu de Boules toernooi gehouden?

16. Welke commissie is elk jaar benoemd?

17. Hoeveel ledenvergaderingen zijn er gehouden?

18. Hoeveel ledenvergaderingen zullen er nog worden gehouden?

Prijzen:

Eerste prijs: drie gratis deelnamen aan een 1-daags evenement in 2020 of 2021 naar keuze

Tweede prijs: twee gratis deelnamen aan een 1-daags evenement in 2020 of 2021

Derde prijs: één gratis deelname aan een 1-daags evenement in 2020 of 2021

ANTWOORDEN via onderstaand formulier

ANTWOORDEN:

Hoe te handelen:

Sla dit antwoord-formulier op in je computer. Je kan dan de antwoorden invullen en ruimte creëren als je meer regels nodig hebt.

Lukt dit niet, print het formulier en vul met de hand in.

Vul je naam in en stuur uiterlijk 1 juni 2020 per email naar

Anke van der Linden:

linden-blom@hotmail.com

Of evt per post:

Secretariaat ver. Vrienden van de ANVR,

Bartokhof 68, 2402 GG Alphen aan den Rijn

01. ANVR- plaatsen waren:

02. Eerste gekozen voorzitter was:

03. Congresplaatsen buiten Europa:

04. Het besluit was:

05. Afkortingen:

06. Onder de tien,………………………………..

07. ANVR-garantiefonds:

08. Corona-voucher:

09. Een EMD is:

10. Vriendenleden met de naam van een dier waren:

11. Statuten:

12. Eerste penningmeester was:

13. Vriendenlogo:

14. Vriendenvoorzitters:

15. Eerste jeu de boules toernooi:

16. Jaarlijkse commissie is:

17. Hoeveelheid ledenvergaderingen:

18. Hoeveel nog te gaan:

Ingezonden door: