HOLLANDSE WATERLINIE (MAART 2018)

(Bijgewerkt op: 07-12-2017)

 

NEDERLAND IN DE VERDEDIGING

 

HOLLANDSE WATERLINIE EN HET NATIONAL MILITAIR MUSEUM

BEZOEKEN OP VRIJDAG 9 MAART 2018

Wie kent de borden niet langs alle snelwegen wanneer zij richting de Randstad rijden

met de vermelding  (Nieuwe)Hollandse Waterlinie? Van 1672 – 1940 waren er in Nederland meer dan 10 grote waterlinies. Deze waterlinies, waarbij grote delen van het land onder water werden gezet, moesten zorgen dat vooral de randstad gevrijwaard bleef van vreemde overheersers. In deze linies waren versterkte forten opgenomen, om zo te zorgen dat ook de vijand niet ongezien over deze waterpartijen kon komen. Door een ingenieus  waterhuishouding systeem kon het land voor de forten onder water worden gezet. In 1815 gaf koning Willem 1 opdracht tot de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze totale linie  staat nu ook op de werelderfgoedlijst van Unesco. Aansluitend aan het bezoek van dit fort mag een bezoek aan het Nationaal Militair Museum te Soesterberg niet ontbreken. Dit museum laat onze vaderlandse geschiedenis herbeleven in oorlog en vredestijd.

·        Zie de speciale bijlage met een aanvulling hierop van de hand van Frank Paumen

Voorlopig programma

10.,00 uur – Verzamelen in het Waterlinie Museum in Bunnik; gevestigd in het grote Fort bij Vechten ( Vechten is een gehucht bij Bunnik) – koffie/thee met iets erbij

10.30 uur – Algemene rondleiding door het Fort

11.30 uur – Zelf rondkijken (in het museum) tot

12.30 uur – Vertrek ( met eigen vervoer) naar Soest – Restaurant Soester Duinen

13.00 uur – glaasje en lunch in Soester Duinen

14.30 uur – Vertrek ( met eigen vervoer, 2 km) naar het National Militair Museum, een

zeer indrukwekkend groot, modern gebouw op het terrein van de voormalige Vliegbasis Soesterberg

 

15.00 uur – Rondleiding langs de voornaamste stukken uit de collectie

16.00 uur – Gelegenheid zelf wat rond te kijken ( uitzichttoren!)

17.00 uur – Terug naar Soester Duinen voor een afscheidsdrankje in het bruine café

18.00 uur – Einde excursie

 

Eigen bijdrage:      €   65,00   p.p. zonder MJK

€   55,00   p.p. met MJK

Introducé(e)          €  20,00     toeslag

(zelf ter plaatse te voldoen Waterlinie Museum parkeermunt van € 3,00 per auto)

Inbegrepen: ontvangst koffie/thee iets erbij, alle entreegelden, twee rondleidingen, aperitief, lunch, wijn, afscheidsdrankje in Soester Duinen

Annuleringskosten:
t/m 31 januari        –   nihil

daarna                   –   € 45,00 p.p.

 

www.vriendenvandeanvr.nl

www.waterliniemuseum.nl

www.soesterduinen.nl

www.nmm.nl

Wie zijn huis niet verlaat en niet het ganse met zovele wonderen gevulde land in ogenschouw neemt, die gelijkt de kikvors in de waterput. Pantsjatantra