EERSTE PUZZELRIT (APRIL 2013)

(Bijgewerkt op: 23-12-2012)

1E PUZZELRIT VAN DE VRIENDEN VAN DE ANVR

Mr. Aldert Borst, jurist van de ANVR en vriend van velen leek het eind jaren 80 een goed idee om zijn verjaardag te vieren met een rally of beter gezegd een puzzelrit. Vrienden, ook en vooral uit de ANVR werden uitgenodigd deel te nemen onder de voorwaarde dat de winnaar de volgende rally zou organiseren. En zo geschiedde. Jarenlang tot de laatste winnaar geen tijd meer zag om zijn plicht te vervullen.

De evenementencommissie zag enkele jaren geleden wel brood in een dergelijke puzzelrit, maar stuitte op weerstand van enkele oorspronkelijke deelnemers. Tot dit jaar uit onduidelijke hoek het groene licht werd gegeven. De commissie is meteen aan de slag gegaan door een datum en daarmee de dag en de regio voor deze eerste puzzelrit van de Vrienden vast te stellen:

ZATERDAG, 13 APRIL 2013 IN NOORD-HOLLAND

Inmiddels zijn mogelijke routes verkend, strikvragen opgesteld en etablissementen bezocht voor het vertrek, de lunch, de “borrel”en diner.

Voor het kiezen van vooral deze laatste stek is gebleken dat het essentieel is om zo vroeg mogelijk een inschatting te hebben van het aantal deelnemers. Vandaar deze aankondiging en het dringende verzoek om zo spoedig mogelijk te laten weten of in beginsel aan de rit zal worden deelgenomen.

Van belang is te weten dat er naar wordt gestreefd om de rit met zo weinig mogelijk auto’s te rijden. Dat betekent eventueel wel met de eigen auto naar het startpunt rijden maar volgens voorafgaande en bilateraal te maken afspraak de rit gezamenlijk te rijden. Dat geeft ook het grote voordeel, dat er in de auto meer hersencapaciteit beschikbaar is om vragen te beantwoorden. Het betekent ook dat degenen die liever niet zelf rijden de kans hebben toch deel te nemen. Misschien is het ook van belang te weten dat de kosten van deelname zo beperkt mogelijk worden gehouden ondanks dat er een fraaie wisselbeker en een door de winnaar te houden beker worden aangeschaft.

Doel is, net als bij de Jeu de Boules, om er een heel gezellige, actieve dag van te maken. Er zal uiteraard weer met het KNMI contact worden opgenomen om het weer aan onze kant te houden.

Vraag: Wil  per omgaande maar zo mogelijk uiterlijk 1 januari aan Anke van der Linden per mail – linden-blom@hotmail.nl of telefonisch – 0172-420478 laten weten of je van plan bent aan de Vrienden puzzelrit deel te nemen. Weet daarbij dat het evenement in ieder geval doorgaat en dus in de agenda moet komen te staan.

Bij voorbaat hartelijk dank voor een snelle, zo mogelijk positieve- reactie.

De evenementencommissie